RFID - Rádio frekvenčná identifikácia

Kodys Slovensko RFID technológie

V ostatnom čase veľa svetových firiem ohlásilo prvé kroky ohľadne využívania RFID- rádio frekvenčnej identifikácie.

Medzi inými aj známe spoločnosti ako: Best Buy, Metro, Tesco, ale napríklad aj Ministerstvo obrany USA. Zameriavajú sa na použitie jednej z foriem RFID -  EPC (elektronického kódu produktu). Všetky spoločnosti zatiaľ využívajú tagy na označovanie paliet pre zvýšenie viditeľnosti tovarov pri ich pohybe. Očakáva sa, že v budúcnosti sa RFID bude používať na jednotlivé produkty pre zefektívnenie zásobovania a poskytnutie dodatočných služieb zákazníkom.

 

Existujú štandardy týkajúce sa RFID?

Pojem RFID zahŕňa veľa rôznych technológií, využívajúcich na komunikáciu rôzne frekvencie, protokoly a jazyky. Najznámejší RFID štandard je EPC. Táto technológia bola najskôr vyvinutá organizáciou známou ako Auto ID Center, združujúcou globálne reťazce, výrobcov, výskumníkov a technologické spoločnosti - medzi nimi aj ZEBRA. EPC pozostáva z technických štandardov - tie definujú fungovanie RFID čipov, čítacích zariadení a dátových štandardov - ktoré definujú vlastnosti dát uložených v čipoch. Za štandard EPC je zodpovedná organizácia EPCglobal®, dcérska spoločnosť UCC a GS1 - organizácií, ktoré vyvinuli v súčasnosti najrozšírenejš štandard v oblasti čiarových kódov - UPC a EAN.

 

Ako RFID tagy fungujú?

RFID tag pozostáva z veľmi malých silikónových čipov pripevnených k úzkej anténe. Čítacie zariadenie vysiela rádiové vlny, prostredníctvom ktorých cez anténu komunikuje s RFID čipom a následne získané informácie uloží. RFID tagy využívajú na komunikáciu rádiové vlny, z čoho vyplývajú zásadné rozdiely medzi RFID a čiarovými kódmi. Konkrétne, pri RFID je možné čítať viaceré tagy naraz, nie je nutná priama viditeľnosť tagu pri snímaní. RFID tagy môžu byť aj prepisovateľné, čiže dáta v nich uložené je možné kedykoľvek meniť a aktualizovať.

 

Nahradí technológia RFID čiarové kódy?

Stručne povedané - nie. Aspoň nie v najbližších rokoch. Čiarové kódy sú vhodnejšie na zabezpečenie základných identifikačných možností, za najnižšie možné náklady. RFID poskytuje väčšiu funkcionalitu, ale pri vyšších nákladoch. Je pravdepodobné, že čiarové kódy a RFID sa budú vzájomne dopĺňať.
V širšom ponímaní, RFID predstavuje ďalší, avšak veľmi dôležitý nástroj v oblasti systémov podnikovej mobility, spolu s inými dôležitými technológiami ako čiarové kódy, bezdrôtové siete, mobilné spracovanie dát. Systémy, ktoré v sebe integrujú výhody spomínaných technológii majú najvyššiu pravdepodobnosť poskytnúť maximálny prínos pre vaše podnikanie.

 

Viažu sa na používanie RFID nejaké nariadenia týkajúce sa autorských práv?

EPC bolo navrhnuté tak aby mohlo využívať nelicencovaný bezdrôtový protokol, čo má umožniť skonštruovanie základných častí systému bez potreby licencií, alebo prenájmu intelektuálneho vlastníctva tretej strany. Avšak, niektoré spoločnosti tvrdia, že vlastnia autorské práva potrebné na vytvorenie akéhokoľvek systému využívajúceho EPC. Takéto nezhody sú bežné pri nových technológiách, no predpokladá sa, že táto záležitosť sa časom vyrieši.

 

Koľko stoja RFID tagy?

Dnes stoja niektoré tagy menej ako 30 centov ak sú objednávané vo veľkých množstvách (miliónoch). S expanziou technológie RFID sa začínajú využívať miliardy tagov. Postupom času by úspory výrobných nákladov mali prispieť k ďalšiemu zníženiu cien.

 

Má RFID vplyv na súkromie spotrebiteľov?

Niektoré organizácie vyjadrili obavy ohľadom používania RFID tagov pre bežné nákupné položky. Domnievajú sa, že prostredníctvom RFID môže niekto bez súhlasu sledovať, aký tovar si osoba zakúpila. Takéto obavy sú prehnané. Snímací rozsah pri RFID tagoch je 7,6 m, za predpokladu, že v ceste nie sú žiadne prekážky, ako napríklad stena. Je jednoducho nemožné využiť RFID na sledovanie nákupov v domoch spotrebiteľov z ulice, alebo satelitom. Okrem toho, RFID autority si uvedomujú dôležitosť ochrany súkromia, a z toho dôvodu sa pracuje na vývoji tzv. elektronického deaktivačného prvku v RFID tagoch, ktorý v prípade záujmu umožní spotrebiteľovi deaktivovať RFID tag. Spotrebitelia sa teda môžu rozhodnúť, či tag deaktivujú, alebo využijú výhody, ako napríklad možnosť vrátenia produktu bez pokladničného bločku.

 

Akú návratnosť investícii RFID prináša?

Pri väčších objemoch sa návratnosť investícii do technológie RFID stáva dôležitým faktorom . RFID prináša možnosť čítať z viacerých tagov naraz, bez nutnosti priamej viditeľnosti tagu. Vďaka týmto vlastnostiam sú RFID tagy veľmi vhodné na automatické čítanie prostredníctvom stacionárnych dekóderov umiestnených v kľúčových bodoch zásobovateľského reťazca, ako vstupné brány či dopravníkové pásy, a to všetko bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Ďalším prínosom je redukcia potreby pracovnej sily spojená s prijímaním, odosielaním a inými funkciami využívajúcimi zber dát. Okrem toho, operácie využívajúce RFID umožňujú frekventovanejší zber dát, na viacerých miestach než predtým. Každá vstupná bránam, či dopravníkový pás sa stávajú miestom zberu dát, kde sa monitoruje aký majetok a tovar vstupuje do dodávateľského reťazca a kde sa nachádza. Tieto presné informácie poskytované v reálnom čase prinášajú zjavné, merateľné prínosy: zvýšenie predaja prostredníctvom zefektívnenia skladových zásob.

 

Je možné vyrábať miliardy tagov potrebných pre plne implementovné EPC systémy?

Výrobcovia zatiaľ nemajú technológiu, ktorá by im umožnila produkovať miliardy RFID tagov v cene požadovanej trhom. Dopyt ešte nie je taký vysoký, no v blízkej budúcnosti sa očakáva jeho nárast. Preto výrobcovia vyvíjajú nové technológie a výrobné postupy. Spoločnosť ZEBRA v súčasnosti vyvíja postup zvaný PICA (paralel integrated circuit assembly), ktorý má umožniť produkciu obrovských množstiev tagov.

 

Je EPC navrhnuté na globálne využitie?

EPC bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky rastúcej globálnej ekonomiky. EPC technológia umožňuje využitie jediného tagu na širokom pásme frekvencií, od 865 do 928 MHz. Vďaka tomu je možné flexibilne sa prispôsobovať normám v oblasti rádiového prenosu, ktoré sa v každej krajine líšia.

 

Čo je EPC druhej generácie?

EPC druhej generácie je ďalším stupňom vývoja technológie EPC. V súčasnosti EPC prvej generácie podporuje dva rôzne typy tagov – triedy 0 a 1. Doteraz ohlásené prvotné kroky týkajúce sa zavádzania RFID sú všetky založené práve na štandardoch prvej generácie. EPC druhej generácie ich má nahradiť pomocou jedinej špecifikácie a pridaním ďalších vlastností požadovaných užívateľmi. Špecifikácia pre EPC druhej generácie bola nedávno schválená a množstvo spoločností, vrátane ZEBRY, v súčasnosti rozbieha prvé implementácie. Potrvá istý čas než sa produkty druhej generácie stabilizujú a budú bežne dostupné. Preto sú riešenia podporujúce vzájomnú kompatibilitu medzi prvou a druhou generáciou dôležité tak z krátkodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska.

 

Aká je čítacia vzdialenosť RFID tagov? S akou presnosťou je ich možné čítať?

Na čítaciu vzdialenosť a presnosť čítania vplýva mnoho faktorov- veľkosť, materiál, typ čítačky, použitá anténa a aj okolité prostredie. V optimálnych podmienkach je možné snímať EPC tagy triedy 0 do vzdialenosti 8 m. Keď sa tagy vyskytujú jednotlivo, napr. na dopravníkovom páse, je ich možné čítať takmer vždy, so stopercentnou presnosťou. Avšak vplyv rôznych faktorov môže mať negatívny vplyv na výkon. Čím viac tagov sa číta naraz, tým je väčšia pravdepodobnosť, že niektorý tag bude vynechaný. Napríklad ak sa číta 100 a viac tagov súčasne, je možné, že jeden alebo dva nebudú zosnímané. Podobne, ak sa tagy nachádzajú v blízkosti materiálov, ktoré prekážajú prenosu rádiových vĺn, napr. kovy alebo tekutiny, zníži sa frekvencia čítania aj maximálny dosah čítania. Dôležité je navrhnúť celý systém tak, aby umožnil dosahovať čo najlepšiu frekvenciu čítania, tzn. správny tag musí byť umiestnený na vhodnom mieste tak, aby bola jeho čitateľnosť čo najlepšia.

 

Hlavné výhody RFID

 • nie je nutná priama viditeľnosť pre čítanie a zapisovanie do tagu
 • zníženie chybovosti
 • zlepšenie riadenia toku tovaru
 • vyšší stupeň automatizácie
 • digitálne získavanie informácií
 • rýchlosť získania informácie
 • mobilita
 • možnosť mnohopočetného snímania
 • odolnosť a variabilita média

 

Ekonomické prínosy využitia RFID

 • viac výrobkov za rovnaké fixné náklady
 • väčšia presnosť pri vyskladňovaní, ľahšia inventúra
 • minimalizácia nákladov na označovanie a preznačovanie
 • rýchlejšie vyskladnenie, príjem, triedenie a výber
 • vylepšenie evidencie majetku a práce s ním
 • zjednodušenie v oblasti správy a výmeny dát
 • rýchla návratnosť investície

 

Hlavné oblasti využitia

 • transport a logistika
 • výroba
 • retail
 • odpadové hospodárstvo
 • skladové hospodárstvo
 • pivovary
 • obaly
 • kontajnery