Nicelabel Label Management System

Riešite aj vy niektorý z týchto problémov pri tlači etikiet?

 • zdĺhavý proces návrhu nových etikiet?
 • obrovské množstvo rovnakých šablón alebo neprehľadnosť v nich?
 • nemáte kontrolu nad tlačiarňami a ich užívateľmi?
 • neviete si pozrieť históriu vytlačených etikiet a údajov?
 • veľká chybovosť pri zadávaní údajov alebo nesprávne označený tovar?
 • nepoužiteľné etikety a zbytočne minutý spotrebný materiál?
Kľúčom k vyriešeniu týchto problémov je digitálna transformácia procesu označovania.
Systém návrhu a riadenia tlače etikiet (LMS) zjednocuje váš proces riadenia a tlače etikiet do jedinej platformy a umožňuje centrálne riadiť všetky procesy spojené s tlačou a označovaním v rámci vášho podnikania
Systém poskytuje nástroje, ktoré umožňujú ľahko vytvárať účelové tlačové riešenia.
 

Výhody Nicelabel Label Management System

 • zníženie nákladov vďaka eliminácií chybovosti pri označovaní
 • zrýchlenie procesov spojených s tlačou a označovaním
 • návrh profesionálnych štítkov bez predchádzajúcich znalostí a školení
 • návratnosť investície za menej než 6 mesiacov
 

Systém LMS zahŕňa

 • návrhár šablón (Label Designer)
 • systém manažmentu dokumentov (Document Management System)
 • tvorcu tlačových aplikácií
 • webový tlačový systém (pre manuálnu tlač nasadenú vo webovom rozhraní)
 • integračný systém (pre integráciu s ERP/MES systémami)
 • systém pre automatizáciu tlače
 • testovacie neprodukčné prostredie
 • CTS systém pre nasadenie nových riešení do ostrej prevádzky
 

Nicelabel Label Management System je plne použiteľný pre 5 tlačiarní až po tisícky. Môže byť rozšírený aj do vzdialených lokalít, k dodávateľom alebo zmluvným partnerom.

 

Nicelabel Label Management System pozostáva zo 4 kľúčových častí

Návrhár šablón

Návrhár NiceLabel je navrhnutý pre jednoduchú tvorbu tlačových šablón. Ponúka užívateľské prostredie známe napríklad z MS Office, vďaka čomu je obsluha veľmi intuitívna a jednoduchá.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Tvorba šablón môže byť komplikovaná činnosť, preto šablóny štítkov NiceLabel sú flexibilné, univerzálne a použiteľné s akýmkoľvek modelom tlačiarní a ich rozlíšením. Vstavané funkcie grafického dizajnu, automatické formátovanie textu ako aj viacjazyčná podpora umožňujú užívateľom vytvárať etikety za pár minút bez programátorských zručností.

Súčasťou sú preddefinované globálne štandardizované šablóny, používané v rôznych odvetviach – od expedičných GS1 etikiet, až po automotive industry (napr. AIAG, ODETTE, VDA..)

Pokročilá správa dynamických dát umožňuje pripojiť sa na akýkoľvek zdroj dát, spravovať ho, definovať premenlivé dáta.

Pre programátorov je k dispozícií možnosť vlastného programovania funkcií pomocou skriptovania pre Visual Basic, Pythonu, SQL príkazov, prípadne je možné využiť .NET API SDK, ktoré sú súčasťou LMS.

 
Tlačový modul

Vďaka tlačovému modulu  sa dajú jednoducho centrálne nasadzovať tlačové riešenia kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné, či už lokálne alebo vzdialene.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Takto vytvorené šablóny je možné okamžite nasadiť do prevádzky bez potreby zásahu užívateľov. Minimalizuje sa tým chybovosť tlače, zabráni sa neoprávneným zmenám šablón a vznikne prehľad o tom, kto, čo a kedy vytlačil. Riešenie na tlač je potom možné zdieľať vzdialene jednoduchým zaslaním linku, ktorý si užívateľ jediným kliknutím dokáže otvoriť a okamžite začať tlačiť.

Vzhľad tlačovej zostavy je plne prispôsobiteľný v Návrhári a vďaka tomu je prispôsobiteľný na akýkoľvek obsah a akúkoľvek veľkosť.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

 

Systém správy dokumentov

Pomocou systému správy dokumentov je možné archivovať, spravovať a schvaľovať tlačové šablóny užívateľov z jediného miesta, bez potreby inštalácie na každé pracovisko. História tlače umožní spätne dohľadať už vytlačené dokumenty aj s reálnym náhľadom, časom tlače a menom užívateľa, ktorý tlačil. Tiež obsahuje detailný reporting vyťažeností tlačiarní, prípadne ich produktivitu.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

NiceLabel systém správy dokumentov je jadrom systému LMS, vďaka ktorému je celý proces od vytvárania šablón, cez ich sledovanie, nasadenie do prevádzky až po spätnú kontrolu ich tlače pod kontrolou. Funguje ako webová aplikácia vo formáte HTML, ktorá ukladá všetky dokumenty a konfigurácie štítkov do centrálnej databázy. Je navyše doplnený funkciami ako sú e-mailové notifikácie, viackrokové schvaľovanie zmien v šablónach alebo história tlače. Ďalšou z funkcií, ktorá poskytuje záruku kvality je funkcia porovnávania štítkov. Automaticky porovnáva dve revízie etikiet a graficky zvýrazňuje aj také rozdiely, ktoré nie sú viditeľné okom.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

 

Integračný modul

Prostredníctvom integračnému modulu môžme Label Management System integrovať s rôznymi ERP a MES systémami pomocou intuitívneho rozhrania pre vytváranie integrácií. Vstavané a predpripravené integračné funkcie navyše uľahčia a zrýchlia nasadzovanie riešení.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Hlavným cieľom zefektívnenia procesov tlače je využiť dáta z ERP alebo MES systému. Využitím integračného modulu LMS dokážeme tieto dáta prepojiť. Jednoduché používateľské rozhranie s predpripravenými integráciami umožňuje vytvárať rôzne jednoduché a komplexné spúšťače, konektory, akcie a dátové filtre. Dokáže tiež zachytávať dáta z externých zariadení, napr. váhy, snímače, webové služby.  Vďaka natívnej 64-bitovej architektúre integračný modul pracuje rýchlo a spoľahlivo pre najvyšší výkon s využitím minimálnych hardvérových nárokov. Integračný modul slúži v neposlednom rade aj na komunikáciu s PLC, váh alebo rôznych externých zariadení.

Vstavané integrácie pre SAP®, Oracle®, Werum® a ďalšie významné MES/ERP a WMS aplikácie výrazne uľahčia prepojenie.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

 

Možnosti nasadenia systému Nicelabel Label Management System

Systém ponúka dve možnosti nasadenia – „On Premise“ alebo SaaS – „Software as a Service.

„On Premise“ riešenie existuje v dvoch variantoch – LMS Pro a LMS Enterprise. Systém je inštalovaný vo vlastnej IT Infraštruktúre na lokálnych serveroch, viaže sa na zakúpenú licenciu a licencuje sa na počet používaných tlačiarní.

„SaaS“ riešenie je dostupné až v troch variantoch – Label Cloud Essentials, Label Cloud Business a Label Cloud Unlimited. Systém pracuje v platforme Microsoft® AzureTM, licencuje sa formou predplatného a počtom používaných tlačiarní.

V prípade záujmu o viac informácií ponúkame možnosť reálnej ukážky nasadeného riešenia, prípadne DEMO licenciu na vyskúšanie.