Nicelabel Label Management System

Systém návrhu a riadenia tlače etikiet (LMS) zjednocuje váš proces riadenia a tlače etikiet do jedinej platformy a umožňuje centrálne riadiť všetky procesy spojené s tlačou a označovaním v rámci vášho podnikania
Systém obsahuje všetko potrebné k návrhu, tlači a správe etikiet.
 

Výhody Nicelabel Label Management System

 • zníženie nákladov vďaka eliminácií chybovosti pri označovaní
 • zrýchlenie procesov spojených s tlačou a označovaním
 • návratnosť investície za menej než 6 mesiacov
 

Systém LMS zahŕňa

 • návrhár šablón (Label Designer)
 • systém manažmentu dokumentov (Document Management System)
 • tvorcu tlačových aplikácií
 • webový tlačový systém (pre manuálnu tlač nasadenú vo webovom rozhraní)
 • integračný systém (pre integráciu s ERP/MES systémami)
 • systém pre automatizáciu tlače
 • testovacie neprodukčné prostredie
 • CTS systém pre nasadenie nových riešení do ostrej prevádzky
 

Nicelabel Label Management System je plne škálovateľný – od použitia pre 5 tlačiarní až po tisícky. Môže byť rozšírený aj do vzdialených lokalít, k dodávateľom alebo partnerom.

 

Nicelabel Label Management System pozostáva zo 4 kľúčových častí

Návrhár šablón

Návrhár je navrhnutý pre jednoduchú tvorbu tlačových šablón. Ponúka užívateľské prostredie známe napríklad z MS Office, vďaka čomu je obsluha veľmi intuitívna a jednoduchá.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Tvorba šablón môže byť komplikovaná činnosť, obzvlášť pokiaľ sa jedná o komplexné šablóny a ak nie je k dispozícií potrebný nástroj. Návrhár šablón v LMS túto činnosť výrazne uľahčuje vďaka intuitívnemu užívateľskému rozhraniu, množstvu predpripravených funkcii, ktoré nevyžadujú programátorské zručnosti, vďaka čomu je možné vytvárať komplexné šablóny takmer okamžite.

Súčasťou sú preddefinované globálne štandardizované šablóny, používané v rôznych odvetviach – od expedičných GS1 etikiet, až po automotive industry (napr. AIAG, ODETTE, VDA..)

Pokročilá správa dynamických dát umožňuje pripojiť sa na akýkoľvek zdroj dát, spravovať ho, definovať premenlivé dáta.

Pre programátorov je k dispozícií možnosť vlastného programovania funkcií pomocou skriptovania pre Visual Basic, Pythonu, SQL príkazov, prípadne je možné využiť .NET API SDK, ktoré je súčasťou LMS.

 
Tlačový modul

Vďaka tlačovému modulu je možné jednoducho centrálne nasadzovať tlačové riešenia kdekoľvek a kedykoľvek je to potrebné, či už lokálne alebo vzdialene.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Vytvorené šablóny je možné okamžite nasadiť do prevádzky – bez potreby zásahu užívateľov, vďaka čomu je možné dosiahnuť minimálnu chybovosť tlače, zabrániť neoprávneným zmenám šablón, mať vždy prehľad o tom, kto, čo a kedy vytlačil. Riešenie na tlač je možné zaslať vzdialene jednoduchým zaslaním linku, ktorý si užívateľ jediným kliknutím dokáže otvoriť a okamžite začať tlačiť.

Vzhľad tlačovej zostavy je plne prispôsobiteľný v Návrhári, vďaka čomu je možné ho prispôsobiť na akýkoľvek obsah a akúkoľvek veľkosť.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

 

Systém správy dokumentov

Systém správy dokumentov umožňuje archivovať, spravovať, schvaľovať tlačové šablóny a užívateľov z jediného miesta, bez potreby inštalácie na každé pracovisko. História tlače umožní spätne dohľadať už vytlačené dokumenty aj s reálnym náhľadom, časom tlače a názvom užívateľa, ktorý tlačil. Tiež obsahuje detailný reporting vyťažeností tlačiarní.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Systém manažmentu dokumentov je jadrom systému LMS, vďaka ktorému je pod kontrolou celý proces – od vytvárania šablón, cez ich schvaľovanie, nasadenie do prevádzky a spätnú kontrolu ich tlače. Je založený na HTML webovej aplikácii, vďaka čomu je k nemu možné pristupovať aj vzdialene. Slúži jednak ako centrálna databáza šablón, používateľov, tlačiarní a integrácií. Umožňuje využiť viackrokové schvaľovanie zmien v šablónach s vizuálnym porovnávaním zmien, e-mailové notifikácie v prípade zmeny alebo problému, spravovať užívateľov, sledovať históriu tlače s vizuálnym reálnym náhľadom vytlačenej etikety, merať vyťaženosť tlačiarní, prípadne ich produktivitu, porovnávať jednotlivé grafy, spravovať tlačiarne a množstvo ďalších užitočných funkcií.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

 

Integračný modul

Vďaka integračnému modulu je možné Label Management System integrovať s rôznymi ERP a MES systémami pomocou intuitívneho rozhrania pre vytváranie integrácií. Vstavané a predpripravené integračné funkcie navyše uľahčia a zrýchlia nasadzovanie riešení.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Hlavným cieľom zefektívnenia procesov tlače je využiť dáta z ERP alebo MES systému. Toto je možné dosiahnuť vďaka integračnému modulu LMS, ktorý dokáže tieto dáta prepojiť. Jednoduché používateľské rozhranie s predpripravenými integráciami umožňuje vytvárať rôzne jednoduché a komplexné spúšťače, konektory, akcie a dátové filtre. Umožňuje tiež zachytávať dáta z externých zariadení, napr. váhy, snímače, webové služby.  Vďaka natívnej 64-bitovej architektúre integračný modul pracuje rýchlo a spoľahlivo pre najvyšší výkon s využitím minimálnych hardvérových nárokov. Integračný modul je možné využiť taktiež na komunikáciu s PLC, váh alebo rôznych externých zariadení.

Vstavané integrácie pre SAP®, Oracle®, Werum® a ďalšie významné MES/ERP a WMS aplikácie výrazne uľahčia prepojenie s týmito aplikáciami.

KODYS SLOVENSKO - Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

 

Možnosti nasadenia systému Nicelabel Label Management System

Systém ponúka dve možnosti nasadenia„On Premise“ inštalácia na lokálne servery formou zakúpenia trvalej licencie, alebo SaaS – „Software as a Service“, ktorá pracuje na platforme Microsoft® AzureTM a je spoplatňovaná formou predplatného – počtom využívaných tlačiarní.

„On Premise“ riešenie existuje v dvoch variantách – LMS Pro a LMS Enterprise. Systém je inštalovaný vo vlastnej IT Infraštruktúre na lokálnych serveroch, viaže sa na zakúpenú licenciu a licencuje sa na počet používaných tlačiarní.

„SaaS“ riešenie existuje v troch variantách – Label Cloud Essentials, Label Cloud Business a Label Cloud Unlimited. Systém pracuje v platforme Microsoft® AzureTM, licencuje sa formou predplatného a počtom používaných tlačiarní.

V prípade záujmu o viac informácií ponúkame možnosť reálnej ukážky nasadeného riešenia, prípadne DEMO licenciu na vyskúšanie.