HighJump Warehouse Edge

Systém riadenia skladu HighJump Warehouse Edge poskytuje komplexné a komfortné riadenie všetkých skladových a distribučných procesov s využitím prostriedkov automatickej identifikácie. Súčasne umožňuje prepojenie skladu s ďalšími systémami spoločnosti.
 
HighJump Warehouse Edge
 

zvýši prehľad o vašom dodávateľsko-odberateľskom reťazci

zrýchli, spresní a zefektívni procesy vo vašom sklade

zvýši kvalitu služieb zákazníkom

 

HighJump Warehouse Edge poskytuje intuitívnu správu skladových procesov, začínajúc príjmom tovaru od dodávateľa a končiac expedíciou dodávky zákazníkovi. Samozrejmé je využitie technológií automatickej identifikácie čiarových kódov, RFID, Pick-by-Voice a bezdrôtových sietí.

 

Prednosti HighJump Warehouse Edge


Presnosť skladových operácií
 • sklad bez pera a papiera - eliminácia chýb vzniknutých prepisom dát z papierových dokladov
 • práca s technológiami automatickej identifikácie, jednoznačná identifikácia - presné vykonávanie operácií so skladovými zásobami (dosahovanie až 99,97% presnosti - presné plnenie objednávok)
 • overovanie každého kroku skladového procesu v reálnom čase
 • optimalizácia skladových procesov
 • zjednodušenie manipulácie so skladovými zásobami
 • vždy aktuálna znalosť o stave zásob

Efektivita skladu
 • zrýchlenie skladových procesov použitím technológií automatickej identifikácie
 • možnosť súbežného príjmu alebo vychystávania viacerých objednávok naraz (kumulovane - v tzv. vlne)
 • optimálne využitie skladových priestorov
 • dosledovateľnosť produktov na základe šarže alebo výrobného čísla
 • celková a priebežná inventúra
 • zníženie nákladov

Skvalitnenie zákazníckych služieb
 • kvalitnejšie uspokojovanie zákazníka - požadovaný tovar v požadovanej kvalite, čase a na požadovanom mieste
 • zákaznícke riešenia (prispôsobenie etikiet, zostáv a balení)
 • možnosť tlače zostáv a špecifických etikiet pre každého zákazníka
 • možnosť sledovania stavu objednávok v reálnom čase pomocou webového rozhrania
 
Kodys Slovensko - Systém riadenia skladu - Highjump Warehouse Edge - webové rozhranie
 
 

Hlavné vlastnosti HighJump Warehouse Edge


Podporované a využívané technológie
 • elektronická výmena dát (EDI- Electronic Data Interchange), vrátane oznámenia o dodávke vopred (ASN - Advanced Ship Notice)
 • čiarové kódy
 • bezdrôtové siete
 • RFID
 • Pick-by-Voice
 • komunikácia s rôznymi informačnými systémami
 • pripravené rozhrania pre informačné systémy - napr. Microsoft Dynamics NAV (predtým MS Navision), Microsoft Dynamics AX (predtým MS Axapta), SAP Business One, Unipack, Mapics, Orfert, Helios Green (predtým Noris)

Užívateľské rozhrania systému
 • web rozhranie pre PC, tablety a smartfóny - využívané riadiacimi pracovníkmi a skladovými dispečermi

1) umožňuje monitoring a správu systému
2) správa prenosných terminálov a parametrov systému

 • web rozhranie - využívane skladovými pracovníkmi na prenosných termináloch

 

Licenčná politika
 • verzie Collect, Manage, Fulfill sa odlišujú počtom obsiahnutých modulov
 • modulárny systém - možnosť neskoršieho rozšírenia o ďalšie moduly
 • konkurenčná užívateľská licencia

 

 

Naša spoločnosť KODYS SLOVENSKO® je certifikovaným partnerom spoločnosti HighJump pre oblasť  Slovenskej republiky a ponúka implementáciu lokalizovanej verzie. 


 

Plánujtete zlepšiť procesy vo vašom sklade?  

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.

Náš tím pripraví analýzu vášho skladu a odporučí preň optimálne riešenie.