HighJump Warehouse Edge

HighJump Warehouse Edge (pôvodný názov Accellos Warehouse Management System) je systém riadenia skladu, ktorý poskytuje kompletné riadenie všetkých skladových a distribučných operácií s využitím prostriedkov automatickej identifikácie. HighJump Warehouse Edge pracuje ako nadstavba existujúceho podnikového informačného systému (ERP), s ktorým si pomocou dátového rozhrania vymieňa údaje o objednávkach, produktoch, obchodných partneroch, a pod..
 

Rastúci objem, sortiment skladovaného a distribuovaného tovaru, požiadavky na rýchlosť, presnosť a aktuálnosť informácií = úspešnosť a spoľahlivosť celého dodávateľsko-odberateľského reťazca.

Preto ak je váš skladový systém zastaraný, nemá dostatočnú informačnú a operačnú kapacitu, alebo potrebujete zvýšiť prehľad o vašom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, zrýchliť procesy vo vašom sklade, zlepšiť služby zákazníkom...

HighJump Warehouse Edge vám poskytne komplexné a komfortné riadenie všetkých skladových a distribučných operácií, a navyše súčasne prepojí  váš sklad so zvyškom spoločnosti.

 
 

Pravé nástroje pre váš podnik

kodys_slovensko_accellos_wms_coop
Ako dodávateľ určite viete, že každá minúta počas ktorej vaše skladové zásoby zaberajú miesto v regáloch, vás stojí peniaze. Potrebujete dostať skladové zásoby zo skladu k zákazníkovi čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie. Aby to bolo možné, sú nevyhnutné vhodné nástroje: systém pre riadenie skladu so schopnosťou lokalizovať a sledovať skladové zásoby v aktuálnych cykloch, ich pohyb od dodávateľského strediska až po expedíciu odberateľovi, navyše so schopnosťou pružne pracovať v rámci určitého skladového prostredia.

Aby bol systém pre riadenie skladu účinný, musí byť schopný zladiť skladové činnosti v súvislosti s ďalšími podnikovými operáciami napr. s obchodným a finančným plánovaním, ekonomickým systémom (účtovníctvom) i so zariadeniami pre skladovú automatizáciu prepojenú s expedíciou. Systém musí byť samozrejme hospodárny, s rýchlou návratnosťou investícií.

 

HighJump Warehouse Edge = systém, ktorý vám umožní

 • zvýšiť prehľad o celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci
  prepojenie s poprednými ekonomickými systémami, zariadeniami pre skladovú automatizáciu a s expedičnými systémami; možnosť integrovania skladu so zvyškom celého systému riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca. Zmysluplný prenos informácií medzi systémami umožní účinnejšiu fakturáciu, sledovanie realizácie objednávok, optimalizovať nakupovanie a predvídať dodávateľské operácie.
 • zrýchliť skladové procesy
  použitím najnovších bezdrôtových technológií  na rádiový prenos dát (RF - Radio Frequency), identifikácie prostredníctvom rádiových čipov (RFID - Radio Frequency IDentification), alebo využitím technológie hlasom riadených operácií (Voice – hlasom riadené operácie) na automatizáciu skladových procesov, vďaka čomu možno vyhľadať, vychystať a zabaliť skladové zásoby tým najúčelnejším spôsobom. Systém HighJump Warehouse Edge je tak účinný, že užívatelia dosahujú mieru presnosti viac ako 99,99% čo znamená, že možno expedovať správne skladové položky, v správnych baleniach a správnym zákazníkom vždy a včas.
 • zlepšiť služby zákazníkom
  tým, že svojim pracovníkom v oblasti služieb, obchodníkom i zákazníkom poskytnete možnosť sledovať váš sklad prostredníctvom webovej technológie, umožníte im sledovať stav skladových zásob a objednávok z ľubovoľného počítača s internetovým pripojením a povoleným zabezpečeným prístupom. To vedie k menšiemu počtu telefonických volaní zákazníkom a k lepšiemu riadeniu obchodných plánov.


Technológia HighJump Warehouse Edge rozširuje

 • prepojenie s ekonomickými systémami - rozšírené funkcie vytvárania zostáv (reporting); zmysluplný prenos informácií; minimalizácia opakovaných dátových vstupov; ochrana nových verzií
 • prijímanie skladových zásob - súčasné prijímanie viacerých nákupných objednávok; zdieľané potvrdenie o obdržaní jedinej nákupnej objednávky medzi viacerými operátormi príjmu; prijímanie na sklad podľa nákupných objednávok alebo podľa výrobkov; zjednodušenie sledovania a prijímania kontajnerov
 • uskladňovanie - uskladňovanie výrobkov do pozícií s čiarovým kódom v jedinom kroku; prístup k odporúčaným skladovým miestam; karanténa rizikových materiálov; uloženie výrobkov v jediných, či rozličných umiestneniach 
 • kontrola skladových zásob - skladovanie výrobkov v jediných, či rozličných veľkostiach balení; sledovanie obrátkovosti skladových zásob metódami FIFO (First In, First Out - "prvý dnu, prvý von") i LIFO (Last In, First Out - "posledný dnu, prvý von"); vychystávanie či sledovanie výrobkov prostredníctvom skladových miest, či sériových čísel; sledovanie a tvorba zostáv (reporting) datovaných výrobkov 
 • vychystávanie a balenie - získavanie procesnej účinnosti prostredníctvom viac než 20 vychystávacích spôsobov; ovládanie karuselov (automatických skladových zariadení) a dopravníkov (dopravníkových pásov); konkurenčné dopĺňanie a vychystávanie; priame vychystávanie do koncového expedičného kartónu
 • expedícia - príprava balení etikiet s obsahom kartónov a etikiet typu N/M na vyžiadanie; tvorba etikiet preukazujúcich zhodu zákazníkom i zasielateľom a pokročilých oznámení o dodaní (ASN - Advance Ship Notice); automatická tvorba dokumentov k expedovaným a nebezpečným výrobkom; prepojenie s niekoľkými systémami pre riadenie prepravy tretích strán   

HighJump Warehouse Edge pokryje súčasné i budúce požiadavky dodávateľsko-odberateľského reťazca na všetky dodávateľské operácie.

 • presnosť- overovanie procesov v reálnom čase s technológiami bezdrôtových riešení a čiarových kódov; zníženie počtu manipulácií; obmedzenie opakovaných dátových vstupov; obmedzenie chýb pri spracovávaní; riadenie premiestňovania a dopĺňania skladových zásob
 • hospodárnosť - zriadenie bezpapierového skladu; udržiavanie (vedenie) prehľadu o skladových zásobách priebežne a v reálnom čase; súčasné prijímanie a vychystávanie viacerých objednávok; optimalizácia skladových procesov; predpovedanie zákazníckych dopytov; zväčšenie voľného miesta; sprehľadnenie skladových zásob.
 • zákaznícke služby - expedícia správneho tovaru vždy včas; zvýšenie spokojnosti zákazníkov; tvorba etikiet zhody; tvorba zákazníckych zostáv a balení založených na konkrétnych požiadavkách zákazníka; zostavenie dát vyžadujúcich pokročilé oznámenia o dodaní (ASN); kontrola stavu objednávok v reálnom čase; otváranie a sledovanie (monitoring) zákazníckych účtov

Accellos WMS

 

Spoločnosť HighJump 

SpoločnosťHighJump (bývalý Accellos Inc.) vyvíja softvér pre riadenie skladu, ktorý prispôsobuje rastúcim potrebám logistických spoločností, výrobcov a dodávateľov. HighJump Warehouse Edge je bezpečná voľba pre riadenie skladu, ktorá rozširuje ekonomické systémy Aperum, Best Software, Computer Associates, Exact Software, Microsoft Business Solutions, Softline a ďalšie, za účelom vysoko-výkonných dodávateľských riešení, ktoré umožňujú presné a požadované expedície, súčasne so zvýšením počtu operačných procedúr a znížením nákladov. Riešenie Accellos WMS poskytuje zákazníkom strategickú výhodu tým, že im umožňuje plniť vysoké nároky popredných maloobchodných i priemyselných dodávateľov. Prostredníctvom spolupráce s výrobcami špičkových hardvérových zariadení môže byť systém HighJump Warehouse Edge zmysluplne prepojený s rozličnými technológiami (napr. čiarovými kódmi, RFID, či materiálovými manipuláciami). HighJump Warehouse Edge je dodávaný lokálne prostredníctvom medzinárodnej siete partnerov.

Naša spoločnosť KODYS SLOVENSKO® je certifikovaným partnerom spoločnosti HighJump pre oblasť  Slovenskej republiky a ponúka implementáciu lokalizovanej verzie. 


 

 
Ak vás naše moderné riešenie zaujalo, radi vám pomôžeme získať viac informácií.
Neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.