K-Sklad

Mobilná skladová aplikácia pre menšie sklady, ktorá umožňuje vďaka technológiám automatickej identifikácie, ako sú čiarový kód, či RFID, vykonávať skladové operácie rýchlo, presne a efektívne.
Vďaka využívaniu mobilných terminálov aplikácia uskutočňuje skladové operácie priamo na ploche skladu.
 

Funkcionalita aplikácie K-SKLAD 

Offline režimdatabáza aplikácie je v pamäti mobilného terminálu. Synchronizácia dát medzi aplikáciou a IS je riešená formou importu a exportu textových súborov. V offline režime tak aplikácia pracuje s lokálnymi dátami, ktoré sa s IS synchronizujú v určitých časových intervaloch, po pripojení terminálu k počítaču cez USB port.
Online režim - databáza aplikácie je na centrálnom serveri. Využíva buď priamo databázu IS, alebo vlastnú databázu, ktorá je synchronizovaná s IS  v reálnom čase, alebo v dohodnutých časových intervaloch. Prístup aplikácie k databáze je prostredníctvom webových služieb, či priamym pripojením na databázu. Aplikácia tak pracuje vždy s aktuálnymi dátami.  Pre online režim je nevyhnutné WiFi pripojenie.
K-sklad je určený pre mobilné terminály SYMBOL (od spoločnosti ZEBRA) s operačným systémom WinCE alebo WinMobile. Mobilné terminály sú štandardne vybavené snímačom čiarových kódov, vrátane 2D kódov, alebo snímačom RFID tagov pre jednoduché, rýchle a presné zadávanie údajov ako sú kódy produktov, balení  a paliet, kódy skladových pozícií, čísla objednávok, dodacích listov a pod. 
 
 

K-SKLAD  umožňuje vykonávať základné skladové operácie (moduly)

 • príjem tovaru (čistý príjem, príjem voči dokladu)
 • výdaj tovaru (výdaj príjem, výdaj voči dokladu)
 • inventúra
 
Kodys Slovensko softvérové riešenie skladové operácie K-SKLAD
Práca s terminálom pri príjme a výdaji je podobná. Obsluha si vyberie nejaký doklad, ktorý bol vytvorený v informačnom systéme a podľa tohto dokladu môže robiť príjem, alebo výdaj tovaru. Možno tiež jednoducho založiť nový doklad, pre ktorý zadá dodávateľa, resp. odberateľa a číslo dokladu. Následne obsluha zadáva položky dokladu snímaním čiarového kódu z tovaru, ktorý prijíma, resp. vydáva a cez klávesnicu zapíše množstvo. Systém ihneď kontroluje, či obsluha nasnímala správny tovar a zadala správne množstvo v porovnaní s objednávkou a v prípade nesprávneho produktu, či množstva, systém ihneď obsluhu upozorní na chybu. V prípade, že je pre niektorý tovar potrebné sledovať sériové čísla, šarže alebo iné atribúty, môže to obsluha taktiež zadať snímaním čiarového kódu, či zadaním cez klávesnicu terminálu. Takto vytvorený doklad si môže obsluha v termináli prezerať a podľa potreby jednotlivé položky editovať. Po uzavretí dokladu sa dáta prenesú do informačného systému, kde je možné s nimi okamžite pracovať ďalej, tlačiť dodacie listy, faktúry, atď.
 

Inventúra slúži na rýchle spočítanie produktov na sklade. Obsluha jednoducho nasníma čiarový kód produktu a cez klávesnicu zadá množstvo, ktoré na sklade našla. Takto zadané údaje sa ukladajú do databázy aplikácie a po ukončení inventúry sa dáta prenesú do IS, kde sa vykoná vyhodnotenie inventúry. Takto sa dá inventúra vykonať niekoľkonásobne rýchlejšie, v porovnaní s inventúrou bez využitia  čiarových kódov.
 
 

Alternatívne funkcie mobilnej skladovej aplikácie K-SKLAD

 • výber skladov
 • práca so skladovými pozíciami
 • práca s EAN128 s aplikačnými identifikátormi (SSCC kódmi)
 • práca s paletou, rozoberanie palety
 • práca s mernými jednotkami
 • atribúty produktov ako sú šarža, sériové číslo, dátum spotreby
 • prihlasovanie obsluhy, evidovanie ID operátora pri všetkých operáciách
 • výber jazyka
 • výber a konfigurácia jednotlivých modulov pomocou voliteľných nastavení
Mobilnú aplikáciu pre menšie sklady možno používať s ktorýmkoľvek mobilným terminálom od spoločnosti ZEBRA a s operačným systémom WinCE alebo WinMobile.
 
 

Odporúčané mobilné terminály k aplikácii K-SKLAD

 
 

Plánujtete zlepšiť procesy vo vašom sklade?  

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.

Náš tím pripraví analýzu vášho skladu a odporučí preň optimálne riešenie.