Služby systémového inžinierstva

Pre najefektívnejšie využitie hardvérových produktov a uspokojenie aj najnáročnejších zákazníkov ponúkame celý rad profesionálnych služieb:

 • predpredajná a popredajná technická podpora
 • príprava, konfigurácie a inštalácia zariadení
 • tvorba automatizovaných inštalačných a konfiguračných balíčkov
 • analýza a návrh systémov, riešenie problémov
 • upgrade driverov, firmware, operačných systémov už nasadených alebo nových zariadení
 • zisťovanie šírenia signálu a návrh RF siete, tzv. WLAN site survey
 • audit WLAN sietí
 • RFID site survey (analýza možnosti nasadenia RFID systému)
 • projekt WLAN, meranie RF signálu (Site Survey)
 • školenia pre používanie a správu systémov

 

Projekt WLAN, meranie RF signálu (Site Survey)

Meranie šírenia RF signálu a analýza spektra podľa štandardu IEEE 802.11abg (tzv. site survey) sa vykonáva štandardne v pásme 2,4 GHz (2400-2483MHz) v rozsahu 1.-13. kanálu pre IEEE 802.11b/g siete,  v prípade potreby v pásme 5 GHz v rozsahu kanálov 36-140 pre IEEE 802.11a siete.

Kodys Slovensko - služby Systémového inžinierstva - meranie rf signálu
Výsledkom site survey je návrh optimalizovaného pokrytia meraného priestoru úrovňou signálu potrebnou pre bezproblémové fungovanie aplikácií na mobilných zariadeniach nasadených v danom priestore. Site Survey podľa štandardu IEEE 802.11n sa vykonáva len pre účely návrhu riešenia obsahujúceho MESH alebo WAM (Wireless Assisted MESH) a nie je optimalizované pre „n“ klientov v zmysle mobilných zariadení, ale pre vytvorenie bezdrôtovej MESH-backbone siete. V prípade analýzy existujúcej siete, alebo jej rozširovania sa vychádza z predpokladu, že súčasný stav nie je nutne optimálny pre potreby navrhovaného systému. V takomto prípade sa vykonáva audit WLAN siete, počas ktorého sa zisťuje stav súčasnej siete, zariadení na nej a ich konfigurácie. Zároveň sa vykonávajú záznamy a dodatočná projektová dokumentácia. Nutnou podmienkou pre spracovanie výsledkov merania je v elektronickej forme dodaný aktuálny plán pôdorysu meraných priestorov s vyznačenými aktívnymi LAN prvkami. Site survey spravidla nasleduje vytvorenie projektu WLAN, ktorý obsahuje návrh dodatočnej LAN siete, umiestnenia aktívnych WLAN prvkov a podrobný popis technológie a celého riešenia. Takisto sa využívajú princípy manažérstva konfigurácie podľa normy ISO 10007.

 

Konfigurácia WLAN, LAN a mobilných klientskych zariadení

Konfigurácia zariadenia je vykonaná pred dodaním v priestoroch KODYS SLOVENSKO® a zahŕňa:

 • konfiguráciu access pointov wireless / RF switchov a mobilných terminálov
 • testovanie
 • výrobu inštalačných balíkov

Kodys Slovensko - služby Systémového inžinierstva - konfigurácia terminálov
Pokiaľ nie je dohodnuté, konfigurácia zariadení zahŕňa štandardné nastavenia umožňujúce bežnú prevádzku na LAN, WLAN sieti. V prípade mobilných terminálov sa jedná o nastavenie WLAN profilu, export do registrov, nastavenie klientskej aplikácie, zabránenie užívateľovi prístupu do OS a automatizované spúšťanie. Rozšírená konfigurácia v sebe zahŕňa použitie špeciálne prispôsobených skriptov, vytváranie aplikačných balíčkov programov tretích strán a aktivácie licencií pre SW produkty spoločnosti ZEBRA (predtým MOTOROLA SOLUTIONS). V prípade WS, AP alebo ES sa jedná o nastavenie základných komunikačných parametrov na L2 a L3, definovanie 2 WLAN sietí so zabezpečením MAC ACL, WPA-TKIP, WPA2/AES kryptovaním. Rozšírená konfigurácia zahŕňa aplikovanie sofistikovaných protokolov, najvyššej úrovne zabezpečenia prostredníctvom autentifikačných mechanizmov (802.1x, AAA/Radius, 802.11i a pod.), takisto podporu VLAN sieti, STP, QoS, WMM, VPN, SNMP, IDS, ext. ACL, routovania, MESH, WAM, L3 adopciu AP a pod.

 

Implementácia MDM systémov, automatizované inštalačné balíčky

Systémy pre manažment zariadení (tzv. MDM) obsahujú komplexný nástroj na nasadenie, prevádzku a správu mobilných zariadení. Nové zariadenia (či už sa jedná o mobilný terminál pre priemyselné použitie, alebo jednoducho podnikový smartfón) prináša zjedodušenie hromadného nasadenia, priebežný monitoring prevádzky zariadení, ako aj vzdialenú podporu užívateľov v prípade potreby, ale aj sledovanie trendov v prevádzke. 

K ďalším doplnkovým službám patrí aj vygenerovanie automatizovaných konfiguračných, aplikačných balíčkov alebo kompletných zákazníckych OS balíkov (tzv. image) pomocou systému AirBeam. Tieto umožnia opätovné nakonfigurovanie zariadenia po jeho návrate zo servisu, kde je zariadenie dané do tzv. factory default stavu, alebo po vykonaní upgrade operačného systému. V spojení s dohodnutým servisným kontraktom táto služba pomáha skrátiť dobu opravy a opätovného nasadenia zariadenia do prevádzky. Vašich IT špecialistov vyškolíme na zavádzanie týchto balíčkov a balíčky budeme pre vás v pravidelných intervaloch, alebo v prípade potreby aktualizovať.

 

Snímače - konfigurácia, upgrade firmware

Základná konfigurácia snímačov (ZEBRA bývalý SYMBOL, iné značky) je v cene zariadenia a zahŕňa štandardnú funkcionalitu, ako je nastavenie komunikačného rozhrania, povolenie potrebných symbológií, nastavenie kompatibility s národnou klávesnicou, prípadne nastavenie užívateľských parametrov (typ rastra, hlasitosť, typ odozvy, Enter po odoslaní čiarového kódu).
Rozšírená konfigurácia zahŕňa všetky ostatné nastavenia, ktoré sú vykonané na žiadosť zákazníka na základe presne definovaných, písomne zaslaných požiadaviek. Do týchto nastavení patrí napr. aj použitie tzv. Advanced Data Formatting (ADF) pravidiel.

 

Upgrade/downgrade operačného systému alebo firmware

Upgrade firmware alebo operačného systému je proces, prostredníctvom ktorého je možné do zariadenia implementovať najnovšiu funkcionalitu, ktorú výrobca priebežne inovuje, dopĺňa a zároveň odstraňuje prípadné chyby predchádzajúcich verzií. Tento proces sa takisto využíva pri zlyhaní systému daného zariadenia, pričom tento je prostredníctvom výrobných balíkov (tzv. image) vrátený späť do fabrických nastavení podľa posledných alebo želaných štandardov. Downgrade OS je spätný proces inštalácie staršej verzie OS, ktorá môže byť potrebná z dôvodu kompatibility so staršou aplikáciou. V každom prípade však odporúčame, aby boli všetky aplikácie tretích strán vždy aktualizované pre kompatibilitu s najnovšími verziami OS, aby bolo možné zabezpečiť maximálu funkcionalitu a stabilitu zariadenia. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, upgrade firmware/OS sa vykonáva výhradne v priestoroch Kodys Slovensko certifikovanými systémovými inžiniermi.

 

Školenia, konzultácie, Hotline, zásahy

V prípade, že máte záujem, aby nami dodané systémy a zariadenia spravovali vaši schopní IT špecialisti, ponúkame možnosť zaškolenia do správy a diagnostiky WLAN zariadení (wireless/RF switchov ako aj mobilných terminálov). Predmetom školení sú postupy, ako zmeniť niektoré konfiguračné parametre a návod ako monitorovať prevádzku WLAN siete. Tieto školenia predpokladajú dostatočnú znalosť LAN sietí, protokolov, tak ako aj znalosť ICT technológií a práce s klientskými zariadeniami na báze operačných systémov od spoločnosti Microsoft. Vaši administrátori následne môžu dostať plný prístup na tieto zariadenia. Upozornenie: získaním plného prístupu a teda možnosti meniť funkčné parametre systémov zákazník stráca záruku na nami dodanú službu konfigurácie zariadenia a akákoľvek nutnosť zásahu našich systémových inžinierov, v prípade zlyhania systému alebo jeho časti, je vykonávaná ako spoplatnená služba.

Kodys Slovensko - služby Systémového inžinierstva - školenia, konzultácie, hotline, zásahy

Sú prípady, kedy chcete mať 100% istotu, že nami nasadený systém v čase nejakej systémovej zmeny bude naďalej spoľahlivo fungovať, alebo jednoducho chcete mať možnosť okamžitého zásahu a rýchleho odstránenia akéhokoľvek problému, ktorý by sa mohol v prevádzke siete vyskytnúť. Preto ponúkame možnosť objednania služby Hotline, ktorá v sebe zahŕňa okamžitú telefonickú podporu s možnosťou rýchleho výjazdu a odstránenia problému.

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom poskytovania profesionálnych služieb systémového inžinierstva nás neváhajte kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.