Návrhy riešení

Čo vám ponúkame naviac oproti konkurencii? Sú to práve služby a vývoj. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi hlavne komplexnú službu. Sme presvedčení, že by bolo neprofesionálne dodať zákazníkovi len hardware bez ponuky konfigurácie, vývoja aplikácií, implementácie a bez prepracovaného systému podpory a servisu. Návrh optimálneho riešenia pre zákazníka je tak bez ohľadu na veľkosť zákazky vždy našou prioritou.
 

Softwarové oddelenie KODYS SLOVENSKO®

Naši programátori majú až 15-ročné skúsenosti s vývojom a implementáciou aplikácií pre oblasť automatickej identifikácie a zúčastňujú sa pravidelných školení a certifikácií. Na prevádzku  odborného zázemia investujeme značné prostriedky, pretože veríme, že robiť veci poriadne a s vysokou kvalitou sa oplatí.
 

K-XXX - hotové SW riešenia od KODYS SLOVENSKO®

Naša spoločnosť ponúka ucelenú  radu vlastných riešení s označením K-XXX , ktoré predstavujú hotové softwarové produkty pre rôzne riešenie, ako napr. evidencia majetku, mobilnú skladovú aplikáciu, zber dát atď.
 

Vývoj softwaru na mieru

V určitých prípadoch môžu byť požiadavky zákazníka tak špecifické, že vyžadujú návrh jedinečného zákazníckeho riešenia pre danú problematiku. K zákazníkovi vždy pristupujeme individuálne a práve tento prístup považujeme za jednu z konkurenčných výhod našej spoločnosti.
 

Dôraz na analýzu

Pri vývoji zákazníckych riešení stojíme pred úlohou nielen správne analyzovať potreby zákazníka, ale takisto pripraviť a navrhnúť vhodné zákaznícke riešenie, ak štandardné riešenie nie je možné aplikovať. K návrhu zákazníckeho riešenia pristupujeme vždy komplexne, tzn. aj keď hlavnu úlohou je  návrh a vývoj zákazníckeho softwaru, jeho súčasťou je vždy podrobná analýza. 
 

Využite hotových riešení = finančná i časová úspora

Pri návrhu zákazníckeho riešenia sa snažíme maximálne vychádzať z hotových riešení, takže je veľmi často výsledkom návrhu menšia, či väčšia modifikácia hotového riešenia. Typickým príkladom je vytvorenie špecifického dátového rozhrania, aby bolo možné komunikovať so systémami tretích strán, ktoré zákazník využíva. Tento prístup samozrejme šetrí finančné prostriedky zákazníka a skracuje dobu implementácie.