Sme členom Klubu logistických manažérov

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO®  pomáha rozvíjať logistiku na Slovensku

Z iniciatívy spoločnosti ATOZ GROUP bol založený Klub logistických manažérov. Na jej výzvu reagovalo 40 logistických manažérov a najvyšších predstaviteľov logistických a dodávateľských firiem. Pozvaní sa stretli na prvom meetingu 22. februára 2007 v bratislavskom hoteli Danube.  Na prvom zoznamovacom, a svojou náplňou skôr organizačnom stretnutí, sa členovia dohodli na princípoch fungovania Klubu, spôsobe organizácie pravidelných stretávaní, ale aj na postupe pri voľbe prezidenta.

Ďalšie diskusie v logistickom duchu budú prebiehať každé dva mesiace. Klub logistických manažérov sa tak stane dielňou diskusií o aktuálnom dianí v logistike.

Približne tretinu členov tvoria logistici alebo supply chain manažéri v spoločnostiach, ktorých primárnou činnosťou je napr. maloobchod či výroba. Druhá tretina členov pochádza z radov najvyšších predstaviteľov slovenských, ale aj zahraničných logistických firiem. Poslednú skupinu členov vytvárajú manažéri spoločností poskytujúcich vybavenie pre logistiku.

Jedným z hlavných cieľov Klubu logistických manažérov je networking, výmena informácii na základe vyššie zmienených logistických diskusií. Je nám cťou, že spoločnosť KODYS SLOVENSKO® ako člen Klubu bude môcť aktívne prispievať k rozvoju logistiky na Slovensku.