Softvér na evidenciu a správu majetku

K-MAJETOK

Systém pre evidenciu a inventarizáciu hmotného majetku s využitím čiarového kódu alebo RFID, vhodný pre malé ako aj pre väčšie organizácie. Systém môže fungovať ako nadstavba už využívaného informačného systému, alebo priamo, ako jediná “kmeňová” evidencia.