Softvér na hlasové vychystávanie tovaru

K-Hlas

Systém vychystávania tovaru hlasom (Pick by Voice) sa využíva najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a v distribučných centrách. Uplatnenie nájde aj pri riadení výrobných a technologických procesov, v logistike a pod.