Softvér na monitoring kontrolných známok

K-ZNÁMKA

Softvérový produkt vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou GS1 Slovakia. Monituruje kontrolné známky označujúce spotrebiteľské balenie liehu a tabakových výrobkov, v súlade s vyhláškami MF SR č. 255 a 256/2014 Z.z..

 

...