Softvér na riadenie skladu

K-SKLAD

Mobilná skladová aplikácia pre menšie sklady, ktorá umožňuje vďaka technológiám automatickej identifikácie, ako sú čiarový kód, či RFID, vykonávať skladové operácie rýchlo, presne a efektívne.

HighJump Warehouse Edge

HighJump Warehouse Edge (pôvodný názov Accellos Warehouse Management System) je systém riadenia skladu, ktorý poskytuje kompletné riadenie všetkých skladových a distribučných operácií s využitím prostriedkov automatickej identifikácie.