Softvér na zber a spracovanie dát

K-ZBER DÁT

Mobilná aplikácia K-ZBER DÁT je jednou z našich najpopulárnejších a najvyužívanejších aplikácií. Zozbiera všetky potrebné dáta kdekoľvek a kedykoľvek, bez potreby online pripojenia terminálu k sieti.