Technická podpora a servis

KODYS SLOVENSKO® ako autorizovaný partner poskytuje technickú podporu a servis na zariadenia od nasledovných výrobcov

(vrátane bývalej MOTOROLA/SYMBOL) - snímače čiarových kódov, mobilné terminály, RFID komponenty, tlačiarne etikiet a tlačiarne plastových kariet

(bývalý Intermec, HHP, LXE, Metrologic, Vocollect, Datamax-O'Neil) snímače čiarových kódov, mobilné a hlasové terminály, RFID komponenty, tlačiarne etikiet

snímače čiarových kódov, mobilné terminály, RFID komponenty

snímače čiarových kódov do špeciálnych aplikácií (DPM, ťažko snímateľné kódy) a systémy strojového videnia

automatické aplikátory samolepiacich etikiet