Wi-Fi 802.11ac

Kodys Slovensko logo WiFi 802.11ac certified

WiFi štandard 802.11ac nepridáva do rodiny existujúcich štandardov len „ písmenka“ , ale celý rad vylepšení. Nazývaný tiež „skutočný 802.11n alebo 802.11n na steroidoch“  tak stavia na svojom predchodcovi a v niektorých črtách vlastne až teraz prináša skôr očakávané vlastnosti. Napriek tomu, že samotný štandard definovaný organizáciou IEEE stanovuje ako povinné len niektoré parametre, ktoré 11ac odlišujú od 11n, všeobecne však platí, že sú to práve „nepovinné“  vlastnosti štandardu 11ac, ktoré tvoria zásadný rozdiel z pohľadu používania WiFi a nových prínosov.

 

Vlastnosti odlišujúce štandard 11ac od 11n

  • širšie prenosové pásmo:  zviazaných 4 až 8 kanálov
  • viac MIMO dátových tokov: 3 až 8 priestorových tokov
  • modulácia: 256 QAM zabalí viac bitov na prenosovú jednotku
  • férový prístup: rýchlejšie aj pre 802.11n a 11ac klientov
  • explicitné formovanie lúčov: zvyšuje oddelenie klientov na úrovni signálov

AP, ktoré využívajú štandard 802.11ac, poskytujú všetkým mobilným užívateľom wifi pripojenie s rýchlosťou porovnateľnou s desktopovým LAN pripojením. Pri súčasne dostupných AP (série AP75xx) je to až do 1,3 Gbps. Druhá vlna rozvoja tohto štandardu prináša ďalšie zvýšenie prenosovej kapacity a rýchlosti.

 

Vývoj implementácie štandardu 802.11ac v dvoch vlnách

Vývoj implementácie štandardu 802.11ac v dvoch vlnách

 

Série aktuálnych produktov ZEBRA podporujúcich štandard 802.11ac (Wave1)

AP7502 – malý Access point 2x2 MIMO pre hotely

AP7522 – efektívny Access point 2x2 MIMO pre stredne veľké WLAN siete

AP7532 – výkonný Access Point 3x3 MIMO pre miesta s väčším počtom klientov

AP7562 – výkonný Access Point do vonkajšieho prostredia a extrémnych podmienok

AP8xxx – série najvýkonnejších Access pointov pre husté pokrytia

 

Série aktuálnych produktov ZEBRA podporujúcich štandard 802.11ac (Wave2)

AP8432 – podpora 4x4 MU-MIMO (MultiUser-MIMO) poskytuje všetkým mobilným užívateľom wifi pripojenie s rýchlosťou porovnateľnou s káblovým LAN pripojením

AP8533 – integruje súčasne 3 rádia, čiže je schopný pracovať na oboch frekvenciách 2,4 GHz a 5 GHz naraz a na treťom je možné monitorovať prevádzku

Všetky tieto Access pointy sú samozrejme súčasťou pokrokovej architektúry WING5, do ktorej patria aj WiFi kontroléry, ktoré tieto Access pointy centrálne riadia. Sú to aktuálne série RFS4000, NX5500, NX9000 a najnovšie aj virtuálna verzia VX9000, ktorá prináša hardvérovo nezávislú WiFi platformu pre stredné a väčšie podniky.

 

Pre viac informácií o aktuálnych WiFi riešeniach a produktoch poskytovaných spoločnosťou Kodys Slovensko nás, prosím, neváhajte kontaktovať.