WiFi 802.11n

IEEE 802.11n -  ratifikovaný štandard pre vysokorýchlostné bezdrôtové siete

Kodys Slovensko logo wfa certified
Dňa 11. septembra 2009 organizácia IEEE ratifikovala štandard 802.11n pre bezdrôtové siete (WLAN). Toto je dôležitý medzník vo využívaní WLAN, keďže tento dlhoočakávaný štandard poskytuje výrazne vylepšenú sieťovú priepustnosť a spoľahlivosť komunikácie, v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami (802.11a/b/g).

Za posledné roky veľa firiem zakúpilo a inštalovalo WLAN produkty založené na drafte verzie 2.0 štandardu 802.11n. Novopotvrdený štandard neprináša veľké zmeny oproti jadru technológie definovanej v drafte, zaisťujúc tak istotu zákazníckych investícií do 802.11n. Konečným odsúhlasením a ratifikáciou 802.11n tak môžu aj zvyšní zákazníci bez obáv prijať rozhodnutie o migrácií na 802.11n.

Naša spoločnosť KODYS SLOVENSKO®, prináša na slovenský trh produkty svetového lídra tejto technológie - spoločnosti ZEBRA, ktoré umožňujú plynulú migráciu existujúcich WLAN sietí na štandard 802.11n, ako aj implementáciu nových LAN a WLAN sietí, využívajúcich značné výhody tejto technológie. Všetky súčasné WLAN kontroléry (RF switche) spolu s access pointami (AP) modelových radov AP650, AP71x1, AP6511 plne podporujú štandard 802.11n.

 

Čo je štandard 802.11n a prečo je dôležitý? 

802.11n je jeden z posledných sieťových štandardov rodiny 802.11 (Wi-Fi), ktoré umožňujú bezdrôtové prenosy dát, hlasu, videa a iných informácií, hlavne v rozsahu lokálnych sietí (v budovách, na mestských plochách, atď.) Štandard 802.11n stavia na predchádzajúcich štandardoch (802.11a, b, g) v mnohých smeroch s cieľom zlepšiť priepustnosť, pokrytie, ako aj spoľahlivosť prenosov.

Pre podniky spoliehajúce sa v kritických aplikáciách na svoje bezdrôtové siete, nové výhody 802.11n zabezpečia práve zvýšenú priepustnosť a spoľahlivosť, ktorú potrebujú. Kvôli dlhšiemu vývoju tohto štandardu, tzv. „draft-n“ WLAN produkty sa začali dostávať na trh od roku 2006 a niektoré klientske zariadenia (laptopy, atď. ) už v sebe majú rádiové karty podporujúce tento štandard. Z tohto dôvodu má ratifikácia 802.11n vplyv na všetky budúce implementácie WLAN zariadení, či už na strane infraštruktúry, alebo mobilných klientov.
 

V čom je 802.11n lepší od starších štandardov?   

802.11n poskytuje vyššie prenosové rýchlosti – 150-300Mbit/s oproti 54Mbit/s v minulosti. Takisto využíva technológiu viacnásobných vstupov a výstupov – MIMO (multiple input – multiple output), ktorá na prenos využíva súčasne viac antén, na rozdiel od jednej antény využívanej predtým. Aj keď väčšina priemyselných AP používa 2 antény, tieto boli vždy striedavo prepínané a aktívna bola tá, ktorá mala lepší signál. Využitie technológie MIMO má výhodu hlavne v priestoroch s mnohými prekážkami, v skladoch, výrobných halách a pod., kde dochádza k veľkému množstvu odrazov signálu.
 

Je 802.11n spätne kompatibilný?   

Áno. Infraštruktúra WLAN siete 802.11n môže byť použitá v oboch spektrách 2,4 GHz, alebo 5 GHz sietí a zabezpečuje aj spätnú kompatibilitu so staršími štandardmi. Napríklad, sieť 802.11n môže byť nakonfigurovaná tak, aby podporovala 802.11g klientov.

V prípade, že chceme plne využívať výhody novej technológie, štandard 802.11n by mal byť podporovaný tak na strane WLAN infraštruktúry, ako aj na strane klientskych zariadení.   
 

Aké je stanovisko spoločnosti KODYS SLOVENSKO k ratifikácii 802.11n?    

KODYS SLOVENSKO® víta tento pozitívny vývoj. Bývalá Motorola (v súčasnosti spoločnosť ZEBRA) úzko spolupracovala s organizáciou Wifi Alliance na zaistenie pripravenosti produktov pre ratifikáciu 802.11n. Všetky potrebné zmeny už boli zahrnuté v aktuálnych vydaniach firmware pre AP-71x1, ako aj platformu RF switchov spolu s AP650. Takisto všetky nové produkty, ktoré očakávame v nasledujúcich rokoch, budú spĺňať tento štandard.   

Budú mobilné terminály od spoločnosti ZEBRA (predtým Motorola) využívať výhody 802.11n?    

Spoločnosť ZEBRA vyvíja zariadenia, ktoré budú profitovať z týchto vylepšených vlastností vo forme priepustnosti a stability siete.
 

Sú súčasné 802.11n WLAN produkty od od spoločnosti ZEBRA (predtým Motorola) certifikované podľa štandardu?   

Áno, všetky 802.11n produkty sú už certifikované podľa novo ratifikovaného štandardu.
Certifikáty je možné vidieť tu:  

Certifikát pre AP7131
Certifikát pre RFS4000 + AP650
Certifikát pre RFS6000 + AP650
Certifikát pre RFS7000 + AP650
 

Čo je potrebné na to, aby sme mohli prejsť na 802.11n z existujúcej ZEBRA (bývalá MOTOROLA) WLAN siete?    

V závislosti od inštalovaných WLAN produktov je možné nasledovné:

1. WS2000 + AP300: odporúčaná migrácia na RFS4000 + AP650
2. WS5100 + AP300: odporúčaná migrácia na RFS6000* + AP650
3. RFS6000 + AP300: náhrada AP300 za AP650 a upgrade firmware na RFS6000 

KODYS SLOVENSKO® ponúka v spolupráci so spoločnosťou ZEBRA (predtým Motorola) možnosť nahradiť existujúce WS5100 za nové RFS6000 len za cenu „hardvéru“, teda modelu s 0 licenciami, ktorý je najlacnejší. Existujúce licencie „prenesie“ na RFS6000. Príklad: Zákazník má 2x WS5100 v kombinácií 18 licencií a 0 licencií (redundantný) WS a 17ks AP. Zakúpi si 2x RFS6000 s 0 licenciami (redundantná jednotka) a spoločnosť ZEBRA (predtým MOTOROLA) dodá zdarma najbližší možný počet licencií v násobkoch 8, teda 24. (pozn. WS5100 má licencie v násobkoch 6). Dokonca môže profitovať z väčšieho počtu licencií, ktoré takto získal pridaním ďalších AP. 
 

Vyžaduje ratifikácia 802.11n WLAN recertifikáciu v našej krajine?    

Nie. Schválený 802.11n štandard nevyžaduje žiadnu recertifikáciu access pointov a WS/RF switchov v žiadnej regulačnej doméne. Spoločnosť ZEBRA (predtým Motorola) disponuje platnými deklaráciami o zhode pre všetky zariadenia, ktoré sa dostávajú naším prostredníctvom na slovenský trh a je ich možné nájsť tu:

 

Radi vám pomôžeme získať viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.