Wing 5

S nárastom počtu Wi-Fi zariadení na pracoviskách, ako aj v bežnom živote, rastú prirodzene aj požiadavky a očakávania na bezdrôtové siete. Užívatelia chcú aplikácie, ktoré nezamŕzajú a nezdržiavajú, čo umožňuje čistý neprerušovaný zvuk a plynulé video. A v neposlednom rade by mala byť sieť dostupná neustále, najmä však v čase najväčšieho zaťaženia. Štadnard 802.11n prináša rýchlosť, ktorá všetky tieto veci umožňuje. Avšak bez správnej architektúry bude vaša 802.11n sieť ako športové auto uviaznuté v dopravnej zápche – s veľkým potenciálom pre výkon, ale bez šance môcť ho predviesť.

WING5 pracuje inak. Spája v sebe to najlepšie z doterajších inovácií a skúseností. Výkon a inteligenciu samostatných AP s centralizovaným riadením a správou WLAN siete založenej na wireless switchoch (WS/RFS).

Distribuovaná architektúra umožňuje access pointom prinášať plnú kvalitu služieb (QoS), bezpečnosť a mobilitu, ktorá vám zároveň dáva lepšie smerovanie dátových paketov a lepšiu odolnosť siete. Objavte menej komplikovaný a lacnejší spôsob ako dosiahnuť vyššiu kapacitu, či čulosť pri viac spokojných užívateľoch.

Platforma WING5 používa rovnakú inteligenciu vstavanú access pointov (AP), ale aj do kontrolérov (wireless switchov). Každý prvok siete si je plne vedomý ostatných prvkov vrátane ich stavov a navzájom spolupracujú, aby zabezpečili čo najefektívnejšie využitie siete. Stále môžete využívať výhody centrálneho riadenia, ale dáta, ktoré nemusia ísť cez kontrolér sa dostávajú priamo tam, kam majú, najkratšou možnou cestou, čím sa šetria prenosové kapacity v sieti a hlavne je eliminované najužšie miesto v sieti, ktorým je prepojenie kontroléra do siete. Toto fungovalo doteraz spoľahlivo, ale s nárastom dátového objemu sietí 802.11n (až 300 Mbps/s na 1 AP) už stráca model centralizovaného smerovania dát svoju efektivitu, ba dokonca môže viesť ku kritickému zahlteniu jedného miesta v sieti.

Kodys Slovensko Wing5 architektúra

Od svojho vzniku (prvé priemyselné AP od Symbol Technologies) prešli priemyselné bezdrôtové siete radikálnym vývojom. Najprv boli všetky AP samostatné a aj napriek tomu, že si dokázali navzájom vymieňať niektoré údaje o sieti (1994, Symbol AP41x1), skutočné zjednodušenie správy siete a centralizovanie celého riadenia, vrátane manažmentu záťaže prišlo v roku 2002, kedy Symbol Technologies priniesli na trh historickú inováciu – prvý wireless switch (WS5000) a access porty (AP100), ktoré oddelili drahý výkon, inteligenciu a rádio a postavili tak architektúru centralizovaných prepínaných bezdrôtových sietí. Tento model funguje bezchybne a veľmi efektívne pre všetky siete 802.11a/b/g s dátovými prenosmi až do 54Mbps. S príchodom štandardu 802.11n a prenosovými rýchlosťami až 300Mbps (MIMO 2x3) by však už centralizovaný prvok musel v sebe agregovať dáta, ktoré by vyžadovali buď použitie technológie Etherchanel, alebo neúmerne drahých 10GiG portov. WING5 je preto riešením, ktoré umožňuje skombinovať najlepšie vlastnosti samostatných AP, ako aj prepínaných bezdrôtových sietí.

Architektúra WING 5  pritom dokáže využiť existujúce AP (AP300), ale svoj plný potenciál dokáže rozvinúť pri všetkých nových 802.11n access pointoch, alebo access portoch. Modely AP621 a AP650 pritom pracujú podobne ako doterajšie AP, kedy na svoju funkčnosť potrebovali centralizovaný kontrolér (WS/RFS), no prinášajú výhody lokálneho smerovania dát, a teda redukcie záťaže siete na jednom mieste. Rovnako prinášajú aj výhody technológie MIMO, ktorá efektívnejšie využíva rádiové spektrum pomocou viacerých antén. (viac o tejto technológií si môžete prečítať v našom článku o 802.11n sieťach tu.

 

Zariadenia od spoločnosti Zebra podporujúce WING5

WLAN kontrolery
  • RFS4000
  • RFS6000
  • VX9000
  • NX5500
Access pointy/porty

AP7502
AP7522
AP7532
AP7562

 

Viac informácií o technológiách bezdrôtových sietí a možnostiach ich nasadení vo vašom prostredí vám radi poskytnú naši systémoví inžinieri. Radi vám pomôžeme získať viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.