Normy čiarového kódu

Aby čiarový kód ako univerzálny nosič údajov stopercentne plnil svoju funkciu v automatickej identifikácii, musí spĺňať prísne kritériá na symboliku, kvalitu tlače a mnohé iné technické a obsahové parametre. Preto sú tieto parametre presne stanovené v medzinárodných technických normách, platných aj v Slovenskej republike.

Základné technické normy vzťahujúce sa k čiarovým kódom a ich používaniu

Kodys Slovensko normy čiarového kódu
STN EN ISO/IEC 15415/AC (97 7124)
Informačné technológie. Technika automatickej identifikácie a zberu údajov. Špecifikácia skúšky kvality tlače čiarového kódu. Dvojrozmerné znaky

STN EN ISO/IEC 15416 (97 7121)
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok kvality tlače. Lineárne symboly

STN ISO/IEC 15417 (97 7103)
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby zberu údajov. Špecifikácie symboliky čiarového kódu, Code 128

STN EN ISO/IEC 15419 (97 7122)
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby zberu údajov. Digitálny spôsob tvorby čiarového kódu a skúšky tlače

STN ISO/IEC 15420 (36 9784)
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie čiarového kódu. EAN/UPC

STN EN ISO/IEC 15421 (97 7123)
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby uchovávania údajov. Špecifikácie skúšok predlohy čiarového kódu

STN EN ISO/IEC 15426-2/AC (97 7125)
Informačné technológie. Technika automatickej identifikácie a zberu údajov. Špecifikácia zhodnosti overovačov čiarového kódu. Časť 2: Dvojrozmerné znaky

STN EN ISO/IEC 15438 (97 7115)
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby zberu údajov. Špecifikácie symboliky čiarového kódu PDF417

STN EN ISO/IEC 16390
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby zberu údajov. Špecifikácie symboliky čiarového kódu - ITF-14

STN EN ISO/IEC 15426-1
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby zberu údajov. Špecifikácia zhodnosti overovačov čiarového kódu. Časť1: Lineárne znaky

STN EN ISO/IEC 16022
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby zberu údajov. Špecifikácia symboliky kódu Data Matrix

STN EN ISO/IEC 18004
Informačné technológie. Automatická identifikácia a spôsoby zberu údajov. Špecifikácia symboliky kódu QR Code 2005
 

 

Podrobnejšie informácie získate v Slovenskom ústave technickej normalizácie.