Archív

 
Na tomto mieste nájdete tlačiarne, ktoré sa už nevyrábajú a nie je ja ne poskytovaná podpora ani zo strany výrobcu.
Ku každej tlačiarni existuje jej náhrada.
 
V prípade, že potrebujete pomôcť s výberom novej tlačiarne, neváhajte nás kontaktovať.
 
Neaktuálny model Adekvátna náhrada

Zebra ZD500R

Zebra ZD420

Zebra ZD620

Zebra R110Xi4

Zebra ZT410 Silverline

Zebra ZT420R

Zebra ZT410R

Zebra GT800

Zebra GX430t

Zebra GK420t, Zebra GK420d

Zebra GC420

Zebra ZT410, ZT420

Zebra TLP 2824 Plus

Zebra QLn séria

Zebra HC100

Zebra 105 SL Plus

Zebra 110 Xi4, 170Xi4

Zebra ZXP Series 3

Zebra ZXP Series 1

LP2824,LP2824 Plus, LP2824-Z

Zebra ZD621R

Zebra ZD421

Zebra ZD621

Zebra ZT610R

Zebra ZT411 On Metal

Zebra ZT421R

Zebra ZT411R

Zebra ZD620

Zebra ZD620

Zebra ZD420t, Zebra ZD420d

Zebra ZD220

Zebra ZT411, ZT421

Zebra ZD410

Zebra ZQ600 Séria

Zebra ZD510-HC

Zebra ZT510

Zebra ZT610, Zebra ZT620

Zebra ZC300 , Zebra ZC350

Zebra ZC100

ZD410

LP2844, LP2844-Z GK420d
TLP2844, TLP2844-Z GK420t, ZD420, GC420t
TLP3844-Z GX430t, ZD420
S400, S600, S4M ZT220, ZT230
Z4M, Z6M, Z4M Plus ZT410, ZT420
ZM400, ZM600 ZT410, ZT420
105SL 105SL Plus
Xi II, Xi III Séria Xi4 Séria
RPAX ZE500R
R4M Plus ZT410R
RZ400, RZ600 ZT410R, ZT420R
R110Xi R110Xi4
MZ Séria iMZ Séria
RW220, RW420 ZQ Séria
QL Séria QLn Séria
P4T Mobilné tlačiarne a Thermalock 4000D
PAX séria ZE500
Primera LX900e Primera LX1000e