Zákaznícka potlač

V prípade, že nepotrebujete potláčať veľké množstvá etikiet či kariet, ponúkame vám potlač ako službu.
Potlačené etikety môžu obsahovať rôzne číselné rady, čiarové kódy či adresy, rovnaké, či meniace sa informácie. Plastové karty môžu byť s plnofarebnou, alebo monochromatickou potlačou, jednostrannou i obojstrannou, ich personifikácia je možná fotografiou, bežným i dvojdimenzionálnym čiarovým kódom, číslom, textom a pod., podľa dodaných grafických návrhov a databáz. 

 

Kodys Slovensko - služby zákaznícka potlač
Možnosti použitia potlačených kariet

 • luxusné vizitky, klubové karty či návštevnícke a identifikačné štítky na konferenciách a seminároch
 • vernostné karty v obchodnej a servisnej sieti
 • dochádzkové systémy, parkovacie karty (s možnosťou automatického otvárania závory), či karty oprávňujúce k vstupu do budov
 • karty ako identifikácia produktu (na karte sú zakódované všetky dôležité údaje o výrobku -  výrobné číslo, konfigurácia, dátum predaja, predajca a i.)
 • permanentné vstupenky, zákaznícke či platobné karty
 • karty ako kľúč (ku dverám, k vstupu do počítačového systému a pod.)

 

Možnosti použitia vopred potlačených etikiet

 • adresné štítky pri jednorazových zasielacích, marketingových a ďalších  akciách
 • identifikačné etikety pri zavedení systému evidencie majetku
 • regálové či pozičné etikety pri otvorení novej prevádzky, skladu a pod.
 • etikety v distribúcii prepravných jednotiek
 • predtlačené etikety na identifikáciu laboratórnych, či iných  vzoriek a materiálov
 • reklamné, bezpečnostné, plombovacie etikety
 • jedinečné etikety so sériovými číslami, šaržami, dátumami výroby, spotreby či expirácie
 • etikety na akciové preceňovanie a iné marketingové aktivity a pod.
 • etikety špeciálnych tvarov, materiálov, formátov napr. pre zlatníctva, sadovníctva a pod.

Kodys Slovensko potlačené etikety

 

Náš obchodný tím vám rád poskytne informácie o možnostiach potlače a vypracuje cenovú ponuku.
Neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.