Zásady používania termotransferových pások

Výber spotrebného materiálu pre termo- a termotransferové tlačiarne - farbiacich pások, samolepiacich etikiet a ďalších potláčaných médií - sa odvíja od požiadaviek špecifickej aplikácie. Zároveň by mal korešpondovať s technickými parametrami zvolenej tlačiarne.
Tlačová hlava v tlačiarni je veľmi citlivá na nesprávne zaobchádzanie. Je taktiež jednou z najdrahších súčastí tlačiarne a môže predstavovať 30 % až 50 % z celkovej ceny. Predĺženie životnosti tlačovej hlavy a samozrejme aj dosiahnutie vysokej kvality tlače sú teda dôvodom, prečo sa zamýšľame nad tým, akú termotransferovú pásku (TTR) vložíme do určitej tlačiarne.
Aby sme predišli zbytočným servisným zásahom, finančným stratám či problémom s nekvalitnou tlačou, predkladáme vám nasledujúce informácie a niekoľko základných pravidiel používania TTR.

1. Odporúčame používať vždy len originálne termotransferové pásky, inými slovami iba také, ktoré sú odporúčané priamo výrobcom tlačiarní
Takéto pásky spĺňajú tieto základné podmienky:

- obsahujú tzv. ochrannú vrstvu, ktorá chráni termotlačovú hlavu pred mechanickým poškodením, pred stykom s používanými lakmi a farbivami a pod.
- ich termocitlivá vrstva je presne prispôsobená podmienkam termotlačovej hlavy, od ktorej závisí:

  • kvalita tlače
  • presnosť prenosu tlačovej farby
  • nízka energetická náročnosť tlače

dutinka pásky a maximálny návin zodpovedajúci technickým požiadavkám konkrétneho modelu tlačiarne. Pri použití neštandardných pások môže opakovane dochádzať k zvlneniu pásky počas tlače. To môže spôsobiť nekvalitnú tlač, ktorá sa prejaví bielymi šikmými prúžkami cez tlačené objekty. V prípade tlače čiarového kódu sa tento môže stať nečitateľným s ďalekosiahlymi následkami. Ďalším dôsledkom môže byť postupné odieranie ochrannej kremíkovej vrstvy na tlačovej hlave. Na týchto miestach potom "vypadajú" tlačové body, čím je tlačová hlava nenávratne poškodená a následky vyzerajú asi takto:

 

 

 

 

 

 

okraje pásky sú odborne spracované špeciálnou technológiou. I keď je nosná fólia termotransferovej pásky jemná, jej neodborne odrezaný okraj môže pôsobiť počas tlače ako nôž na tlačovú hlavu.

2. Použitá termotransferová páska by mala byť vždy o niekoľko milimetrov širšia ako je potláčané médium vrátane nosného podkladu
Ak nie je okraj potláčaného média vrátane podkladového materiálu prekrytý páskou, môže tento materiál odierať stále na tom istom mieste tlačovú hlavu, čo spôsobí niekedy veľmi rýchlo tzv. vypálenie bodov na termotlačovej hlave (ako vidieť na obrázku nižšie) a teda poškodenie tlačovej havy a jej nutnú následnú výmenu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. S výberom najvhodnejšej kombinácie pások a etikiet sa poraďte s našimi odborníkmi
Nie každý povrch etikiet sa dá potlačiť každým typom pások !!!
Veľmi často proti sebe stoja finančné prostriedky a nároky danej aplikácie. Ponúkané pásky sú na báze:
  • vosku - na potlač bežných papierových etikiet a niektorých druhov plastov bez špeciálnych požiadaviek na odolnosť tlače,
  • živice - na potlač vysokokvalitných plastových etikiet s požadovanou odolnosťou i v najnáročnejšom poveternostnom prostredí, alebo s odolnosťou proti rozličným agresívnym chemikáliám,
  • veľmi často sa používajú kombinované voskovo-živicové pásky s rôznym pomerom živice a vosku. Všeobecne povedané, čím vyšší pomer živice, tým stúpa kvalita pások, a tým aj odolnosť tlače voči oderu, agresívnym chemikáliám, poveternostným vplyvom a pod.
4. Aby bol transfer farbiacej vrstvy na potláčaný materiál presný, odporúčame počiatočné nastavenie tlačiarne prenechať na našich odborne vyškolených pracovníkov.
Jedná sa o prednastavenie teplotného režimu, prítlaku tlačovej hlavy, rýchlosti tlače a ďalších tlačových parametrov tlačiarne presne podľa kombinácie vami používaného potláčaného média, termotransferovej pásky a špecifikácie na odolnosť tlače.
 

V prípade vašej požiadavky vám radi otestujeme vhodné vzorky a navrhneme vám optimálnu kombináciu potláčaného média a termotransferovej pásky podľa vašich špecifických požiadaviek. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.