Zdravotníctvo

Zdravotníctvo je segment, kde sa využívanie rôznych technológií automatickej identifikácie stáva čím ďalej významnejším. Nejedná sa len o samotnú identifikáciu pacientov, zdravotníckej techniky a prístrojov používaných pri liečbe. Zdravotnícky personál potrebuje rýchle informácie v reálnom čase a na rôznych miestach. Veľkými pomocníkmi v tomto procese sú mobilné terminály a počítače s bezdrôtovou sieťou, ktoré požadované informácie robia dostupnými kdekoľvek a kedykoľvek.