Poradenské služby

Poradenské a konzultačné služby

Zásadný význam pre úspech implementácie riešení u zákazníka má predchádzajúce dôkladné oboznámenie sa s daným prostredím a s problémami klienta, ktoré potrebuje nasadením vybraného riešenia eliminovať. Poradenská činnosť, hlavne v predimplementačnej  fáze projektu, preto tvorí neoddeliteľnú súčasť nami poskytovaného portfólia služieb.

 

Analýza

Spracovanie analýzy potrieb zákazníka, ktorý rieši určitý problém a obráti sa na našu spoločnosť, predstavuje prvý a najpodstatnejší krok v každom projekte, či už väčšieho, alebo menšieho rozsahu. Kvalitne spracovaná analýza identifikuje a mapuje potreby zákazníka a tým umožní stanovenie najvhodnejšej  technológie a riešenia, ktoré tieto potreby kvalitne a v krátkom čase pokryje.

Predimplementačná analýza predstavuje základné zmapovanie potrieb zákazníka a navrhnutie vhodného riešenia, zariadení a technológie. Je spracovaná vždy vo fáze plánovania projektu, ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu.

Implementačná analýza predstavuje podrobné zmapovanie potrieb a riešených procesov na strane zákazníka, naviac je doplnená o podrobný harmonogram projektu a plán komunikácie. Robí sa vždy až po podpise zmluvy na celý projekt, alebo ako samostatne objednaná služba.

 

Konzultácie

Konzultačná činnosť veľmi  úzko súvisí s činnosťou analytickou a vzhľadom k zameraniu našej spoločnosti na ňu kladieme veľký dôraz. Pre každé ponúkané riešene, či už ide o systém riadeného skladu, sledovania výroby, evidenciu majetku atď., máme k dispozícii tím konzultantov, ktorí disponujú nielen podrobnými znalosťami ponúkaného riešenia, ale, čo je hlavné,  majú mnohoročné praktické skúsenosti s danou problematikou. Dokážu tak zákazníkovi odporučiť a odprezentovať vhodné riešenie a technológiu, zhodnotiť situáciu a potreby zákazníka z praktického hľadiska a navrhnúť vhodný postup implementácie vybraného riešenia.

Konzultanti sú zákazníkovi k dispozícii ako v úvodnej fáze projektu, keď prichádza k výberu vhodného riešenia a rozhodnutiu o ďalšom postupe, tak i po celú dobu implementácie a samozrejme i po jej ukončení a nábehu do rutinného chodu implementovaného riešenia.

Naša spoločnosť je zakladajúcim a technickým členom združenia GS1 SK (predtým EAN SK) a naši konzultanti sa pravidelne zúčastňujú školení a seminárov organizovaných týmto združením. V rámci konzultácií preto zákazník môže získať cenné rady pri  využití čiarových kódov v systéme EAN/UCC (hlavne pri značení logistických jednotiek), RFID, EDI komunikácie, či dátovej synchronizácie.

 

Návrhy riešení

Čo vám ponúkame naviac oproti konkurencii? Sú to práve služby a vývoj. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi hlavne komplexnú službu. Sme presvedčení, že by bolo neprofesionálne dodať zákazníkovi len hardware bez ponuky konfigurácie, vývoja aplikácií, implementácie a bez prepracovaného systému podpory a servisu. Návrh optimálneho riešenia pre zákazníka je tak bez ohľadu na veľkosť zákazky vždy našou prioritou.

 

Školenia

V prípade, že máte záujem spravovať nami implementované systémy a zariadenia, ponúkame vám možnosť zaškolenia do správy a diagnostiky bezdrôtových zariadení (RF prepínačov a mobilných terminálov), systémov vzdialenej správy a ďalších nami ponúkaných produktov. Po absolvovaní školenia majú vaši administrátori plný prístup k správe nami dodaných zariadení. 

Obsah školení

  • zmena prípustných konfiguračných parametrov
  • monitoring prevádzky bezdrôtovej siete a mobilných zariadení

Odborný obsah školenia vyžaduje dostatočnú znalosť LAN sietí, protokolov, rovnako tak ako znalosť ICT technológií a práce s klientskymi zariadeniami na báze operačných systémov Microsoft.

Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.

Prečo Kodys?

Čas

25+ rokov skúseností

Sme finančne aj personálne stabilizovanou firmou s nadnárodnou podporou kľúčových partnerov v oblasti špičkových technológií a transferu know-how.

Komplexní služby na míru

Riešenia prispôsobené na mieru

Naše riešenia sú maximálne flexibilné a dokážu pokryť aj náročné požiadavky zákazníkov.

Špička v oboru

Špička v odbore

Vďaka stabilite, profesionalite, spoľahlivosti a inovatívnosti našich ľudí a zároveň sile medzinárodnej skupiny IBCS Group sme líder v oblasti auto-id riešení v regióne strednej a východnej Európy.

Profesionální tým

Komplexné služby

Náš skúsený tím odborníkov vám navrhne riešenie podľa vašich potrieb, zabezpečí potrebný software, hardvérovú infraštruktúru a postarajú sa o implementáciu, zaškolenie a technickú podporu.

Zařízení nejvyšší kvality

Profesionálny tím

Máme silný a skúsený tím programátorov, systémových inžinierov, odborných konzultantov a ďalších technických špecialistov.

Zariadenia

Zariadenia najvyššej kvality

Sme významným partnerom svetových technologických lídrov v oblasti automatickej identifikácie ako Zebra, Honeywell a Datalogic.