Technológie

RFID technológia

RFID – Rádio frekvenčná identifikácia

RFID (z ang. Radio Frequency Identification) je technológia automatickej identifikácie, ktorá umožňuje bezdrôtovo identifikovať takmer akýkoľvek objekt pomocou dát prenášaných prostredníctvom rádiových vĺn a uložených do tzv. RFID tagov (čipov), z ktorých sa môže následne znovu načítať a prepisovať.  RFID technológia má uplatnenie v rôznych oblastiach, od výrobných činností, cez logistické, skladové a obchodné procesy až po evidenciu majetku.

Čiarový kód 1D/2D

Čiarové kódy spadajú do oblasti tzv. "automatickej identifikácie", alebo inak povedané do oblasti "registrácie dát bez použitia kláves". Medzi hlavné prínosy tejto technológie patria presnosť, rýchlosť a flexibilita. Čiarové kódy sa môžu používať v najrôznejších a extrémnych prostrediach a terénoch. Ich využitie zvyšuje celkovú efektívnosť procesov a činností.

Čiarový kód
WiFi a LAN siete

Bezdrôtové siete Wi-Fi

Efektívnejšiu komunikáciu zariadení a zároveň nižšiu spotrebu energie prinášajú generácie WiFi 6/6E. Sú odpoveďou na neustále sa zvyšujúcu hustotu klientskych zariadení ako aj širokú škálu aplikácií. Riešením je nielen zvyšovanie prenosových rýchlostí, ako to bolo vždy u predošlých generácií, ale najmä výrazné zefektívnenie využívaných frekvenčných pásiem.

Hlasové vychystávanie

Technológia často označovaná ako Pick by Voice alebo Voice Picking (hlasové vychystávanie) je v podstate prevod dát do hlasových pokynov a naopak. Využíva sa najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok vo veľkoskladoch a distribučných centrách, ale je možné ju využiť i pri dokladaní, presunoch a inventúrach. Umožňuje vykonávať jednotlivé pracovné úkony s vyššou produktivitou, znižuje chybovosť a zvyšuje bezpečnosť práce.

Hlasové vychystávanie
Priame označovanie – DPM

Priame označovanie – DPM

Technológia priameho označovania súčiastok DPM (Direct Part Marking) sa používa pre trvalé označovanie predmetov. Slúži ako univerzálny nástroj pre automatický zber údajov a kontroly chýb. Nachádza uplatnenie v automobilovom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Prináša zvýšenie produktivity práce, zlepšenie presnosti dát a zvýšenie kvality produktov.

Real Time Location RTLS

Real Time Location System je platforma založená na ultra-širokom pásme bezdrôtovej technológie, ktorá umožňuje monitorovanie pohybu objektov v definovanom priestore a v reálnom čase. Je vhodným riešením v aplikáciách, kde sa objekty často pohybujú. RTLS je zväčša využívaná vo výrobe, vnútropodnikovej logistike, skladoch, obchodoch, alebo pri športových aktivitách.

RTLS
Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.