Hlasové vychystávanie tovaru

 
Systém vychystávania tovaru hlasom K-HLAS sa využíva najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a v distribučných centrách, ale nájde uplatnenie napríklad aj pri riadení výrobných a technologických procesov, v logistike a pod. Táto technológia sa často označuje ako Pick by Voice, alebo Voice Picking.

Predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a ich implementáciu do WMS, alebo ERP systému zákazníka. Bezdrôtový terminál umožňuje pracovníkom voľný pohyb a využívať pri tom najväčšiu výhodu tohto systému - voľné ruky, voľné oči.

Keďže tento proces eliminuje manuálny vstup dát, umožňuje vykonávať jednotlivé pracovné úkony rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. Vznikajú pri tom úspory nákladov, znižuje sa faktor omylnosti ľudského činiteľa, zvyšuje sa operatívny potenciál jednotlivých operácií a to všetko sa prejavuje i v rýchlej návratnosti investícií.
Jadrom systému vychystávania tovaru hlasom K-HLAS je serverová aplikácia a špeciálne hlasové terminály, ktoré táto aplikácia riadi cez bezdrôtovú sieť. Skladník používa namiesto klasického terminálu (s klávesnicou a displejom) hlasový terminál, ku ktorému su pripojené slúchadlá s mikrofónom, pomocou ktorých komunikuje so systémom. Vzdialená správa hlasových terminálov je spravovaná internetovou aplikáciou, ktorá umožňuje sledovať v reálnom čase stav každého terminálu a umožňuje i zmenu konfigurácie jednotlivých terminálov.
Kodys Slovensko talkman Vocollect
Kodys Slovensko talkman Vocollect
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primárne sa systém K-HLAS používa v skladoch k vychystávaniu tovaru, ale je možné ho použiť i pri dokladaní, presunoch a inventúrach. 
 
Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® implementovala v modernom distribučnom sklade COOP JLC v roku 2008 prvú hlasovú technológiu vychystávania distribučných jednotiek na Slovensku.

 

V logistickom centre společnosti Globus ČR, k.s. v Jirnech vychystáva tovar približne 60 pracovníkov piatich národností s jazykovou technológiou. Kvalita a produktivita sa zvýšili až o 70 %.

 

Výhody systému vychystávania tovaru K-HLAS

  • zvýšenie produktivity - pracovník sa nemusí sústrediť na prácu s „klasickým“ mobilným terminálom. Nemusí s ním manipulovať, odkladať, nemusí nič ručne potvrdzovať. K práci používa ten najprirodzenejší komunikačný prostriedok – hlas. Nič ho nezdržuje a práca je rýchlejšia.
  • zníženie chybovosti - pracovník sa sústredí len na prácu s tovarom. Nestane sa mu, že by omylom vychystal tovar z inej pozície ako sa mu ukazuje na displeji  „klasického“ mobilného terminálu. Okrem toho má možnosť zopakovať príkaz ak zle rozumel, alebo si nie je istý, z ktorej pozície má tovar vychystať.
  • niekoľkonásobne rýchlejšie zaškolenie obsluhy - ovládanie je veľmi jednoduché. Už po krátkom zaškolení v rozsahu dvoch-troch hodín je nový operátor schopný začať plnohodnotne pracovať.Pri „klasických“ mobilných termináloch je nutné niekedy až niekoľkodňové školenie. Systém komunikuje v 35-tich jazykoch, je tak možné ho použiť i v sklade kde pracujú ľudia rôznych národností.
  • zvýšenie bezpečnosti práce - pracovník používa  slúchadlo  a mikrofón, ktoré má pripevnené na hlave a  komunikuje s terminálom, ktorý má upevnený na opasku. Má teda voľné ruky a voľné oči. Nemusí sa sústrediť na displej a klávesnicu a vníma svoje bezprostredné okolie.
  • dáta v reálnom čase - celý systém pracuje on-line, pričom je pripojený k existujúcim WMS alebo ERP systémom.
  • variabilita použitia slúchadiel - v závislosti od typu skladu (suchý, chladený, mrazený atď) a skladovaného tovaru je k dispozícii niekoľko druhov slúchadiel určených pre komfortnú prácu.
 
 
Ak aj vy plánujtete zlepšiť procesy vo vašom sklade, neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára alebo telefonicky.
Náš tím vám pripraví analýzu vášho skladu a odporučí preň optimálne riešenie.