Hlasové vychystávanie tovaru

 
Systém vychystávania tovaru hlasom K-HLAS sa využíva najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a v distribučných centrách. Svoje uplatnenie však nájde aj pri riadení výrobných a technologických procesov, v logistike a pod. Táto technológia sa často označuje ako Pick by Voice, alebo Voice Picking.

K-HLAS predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a ich implementáciu do WMS, alebo ERP systému zákazníka. Pomocou bezdrôtového terminálu má pracovník - voľné ruky, voľné oči.

Tento proces umožňuje vykonávať jednotlivé pracovné úkony rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. Výsledkom sú nižšie náklady, eliminácia chybovosti spôsobenej ľudským faktorom, vyšší operatívny potenciál jednotlivých operácií a samozrejme rýchla návratnosť investícií.
Jadrom systému vychystávania tovaru hlasom K-HLAS je serverová aplikácia a špeciálnebezdrôtové hlasové terminály. Skladník používa namiesto klasického terminálu (s klávesnicou a displejom) hlasový terminál, ku ktorému sú pripojené slúchadlá s mikrofónom. Pomocou nich komunikuje so systémom. Terminály sú na diaľku spravované internetovou aplikáciou. Tá sleduje v reálnom čase stav každého terminálu a umožňuje ich jednotlivo konfigurovať.
Kodys Slovensko talkman Vocollect
Kodys Slovensko talkman Vocollect
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primárne sa systém K-HLAS používa v skladoch k vychystávaniu tovaru, ale je možné ho použiť i pri dokladaní, presunoch a inventúrach. 
 
Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® implementovala v distribučnom sklade COOP JLC v roku 2008 prvú hlasovú technológiu vychystávania distribučných jednotiek na Slovensku.

 

V logistickom centre společnosti Globus ČR, k.s. v Jirnech vychystáva tovar približne 60 pracovníkov piatich národností s jazykovou technológiou. Kvalita a produktivita sa zvýšili až o 70 %.

 

Výhody systému vychystávania tovaru K-HLAS

  • zvýšenie produktivity - pracovník sa nemusí sústrediť na prácu a manipuláciu s „klasickým“ mobilným terminálom. Pri práci používa iba svoj hlas.
  • zníženie chybovosti - zamestnanec pracuje iba s tovarom. Tovar vychystáva iba z pozícií, ktoré mu prikázal hlasový terminál. Ten má možnosť zopakovať príkaz v prípade, že pracovník zle rozumel.
  • niekoľkonásobne rýchlejšie zaškolenie obsluhy - ovládanie je veľmi jednoduché. Už po krátkom zaškolení je nový operátor schopný plnohodnostej práce.  Systém komunikuje v 35-tich jazykoch, je tak možné ho použiť i v sklade kde pracujú ľudia rôznych národností.
  • zvýšenie bezpečnosti práce - pracovník používa  slúchadlo  a mikrofón, ktoré má pripevnené na hlave a  komunikuje s terminálom, ktorý má upevnený na opasku. Má teda voľné ruky a voľné oči, a teda vníma svoje bezprostredné okolie.
  • dáta v reálnom čase - celý systém pracuje on-line, pričom je pripojený k existujúcemu WMS alebo ERP systému.
  • variabilita použitia slúchadiel - v závislosti od typu skladu (suchý, chladiarenský, mraziarenský atď) a skladovaného tovaru je k dispozícii niekoľko druhov slúchadiel určených pre komfortnú prácu.
 
 

Plánujtete zlepšiť procesy vo vašom sklade?  

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.

Náš tím pripraví analýzu vášho skladu a odporučí preň optimálne riešenie.