Hlasové vychystávanie tovaru

 
Systém vychystávania tovaru hlasom K-HLAS sa využíva najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a v distribučných centrách, ale nájde uplatnenie napríklad aj pri riadení výrobných a technologických procesov, v logistike a pod. Táto technológia sa často označuje ako Pick by Voice, alebo Voice Picking.

Predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a ich implementáciu do WMS, alebo ERP systému zákazníka. Bezdrôtový terminál umožňuje pracovníkom voľný pohyb a využívať pri tom najväčšiu výhodu tohto systému - voľné ruky, voľné oči.

Keďže tento proces eliminuje manuálny vstup dát, umožňuje vykonávať jednotlivé pracovné úkony rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. Vznikajú pri tom úspory nákladov, znižuje sa faktor omylnosti ľudského činiteľa, zvyšuje sa operatívny potenciál jednotlivých operácií a to všetko sa prejavuje i v rýchlej návratnosti investícií.
Jadrom systému vychystávania tovaru hlasom K-HLAS je serverová aplikácia a špeciálne hlasové terminály, ktoré táto aplikácia riadi cez bezdrôtovú sieť. Skladník používa namiesto klasického terminálu (s klávesnicou a displejom) hlasový terminál, ku ktorému su pripojené slúchadlá s mikrofónom, pomocou ktorých komunikuje so systémom. Vzdialená správa hlasových terminálov je spravovaná internetovou aplikáciou, ktorá umožňuje sledovať v reálnom čase stav každého terminálu a umožňuje i zmenu konfigurácie jednotlivých terminálov.
Kodys Slovensko talkman Vocollect
Kodys Slovensko talkman Vocollect
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primárne sa systém K-HLAS používa v skladoch k vychystávaniu tovaru, ale je možné ho použiť i pri dokladaní, presunoch a inventúrach. 
 
Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® implementovala v modernom distribučnom sklade COOP JLC v roku 2008 prvú hlasovú technológiu vychystávania distribučných jednotiek na Slovensku.

 

V logistickom centre společnosti Globus ČR, k.s. v Jirnech vychystáva tovar približne 60 pracovníkov piatich národností s jazykovou technológiou. Kvalita a produktivita sa zvýšili až o 70 %.

 

Výhody systému vychystávania tovaru K-HLAS

  • zvýšenie produktivity - pracovník sa nemusí sústrediť na prácu s „klasickým“ mobilným terminálom. Nemusí s ním manipulovať, odkladať, nemusí nič ručne potvrdzovať. K práci používa ten najprirodzenejší komunikačný prostriedok – hlas. Nič ho nezdržuje a práca je rýchlejšia.
  • zníženie chybovosti - pracovník sa sústredí len na prácu s tovarom. Nestane sa mu, že by omylom vychystal tovar z inej pozície ako sa mu ukazuje na displeji  „klasického“ mobilného terminálu. Okrem toho má možnosť zopakovať príkaz ak zle rozumel, alebo si nie je istý, z ktorej pozície má tovar vychystať.
  • niekoľkonásobne rýchlejšie zaškolenie obsluhy - ovládanie je veľmi jednoduché. Už po krátkom zaškolení v rozsahu dvoch-troch hodín je nový operátor schopný začať plnohodnotne pracovať.Pri „klasických“ mobilných termináloch je nutné niekedy až niekoľkodňové školenie. Systém komunikuje v 35-tich jazykoch, je tak možné ho použiť i v sklade kde pracujú ľudia rôznych národností.
  • zvýšenie bezpečnosti práce - pracovník používa  slúchadlo  a mikrofón, ktoré má pripevnené na hlave a  komunikuje s terminálom, ktorý má upevnený na opasku. Má teda voľné ruky a voľné oči. Nemusí sa sústrediť na displej a klávesnicu a vníma svoje bezprostredné okolie.
  • dáta v reálnom čase - celý systém pracuje on-line, pričom je pripojený k existujúcim WMS alebo ERP systémom.
  • variabilita použitia slúchadiel - v závislosti od typu skladu (suchý, chladený, mrazený atď) a skladovaného tovaru je k dispozícii niekoľko druhov slúchadiel určených pre komfortnú prácu.
 
 

Plánujtete zlepšiť procesy vo vašom sklade?  

Pošlite nám kontaktný formulár (v ľavej časti obrazovky), alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.

Náš tím pripraví analýzu vášho skladu a odporučí preň optimálne riešenie.