DPM

Priame označovanie - DPM

Technológia priameho označovania súčiastok DPM (Direct Part Marking) sa používa pre trvalé označovanie predmetov. Slúži ako univerzálny nástroj pre automatický zber údajov a kontroly chýb.

Princíp technológie priameho označovania DPM

DPM označovanie

DPM je vo svojej podstate čiarový kód, ktorý je neoddeliteľne spojený s označovanou súčiastkou, alebo s výrobkom. Štandardne sa používa dvojdimenzionálny kód Datamatrix, ktorý sa vyznačuje schopnosťou zakódovať do minimálnej plochy veľké množstvo znakov, čo rieši nedostatok dátovej kapacity jednorozmerných čiarových kódov. Symboly Datamatrixu je možné čítať mnohosmerne a s minimálnou chybovosťou.

Nosičom 2D kódu môže byť (rovnako ako prí 1D kóde) etiketa. V prípade, že odolnosť (trvanlivosť) etikety je v podmienkach danej výroby nedostatočná, možno využiť technológiu priameho označovania, kedy je 2D  kód na identifikovaný objekt umiestňovaný priamo -  najbežnejšou metódou DPM je vyrážanie značiek mikroúderom, často sa používa aj vypaľovanie laserovým lúčom, vlisy a vyleptávanie. Každá z metód označovania má vlastné jedinečné výhody závisiace od premenných faktorov, ako je typ materiálu na označenie, metodológia čítania, priemerná doba životnosti produktu a ekonomické náklady, či náklady na implementáciu.

Metóda vyrážania značiek mikroúderom  spočíva vo vyrážaní malých (mikro) bodov do materiálu pomocou hrotu, ktorý s vysokou frekvenciou kmitania a tlakom vytvára písmo, alebo grafiku, v podstate do akéhokoľvek povrchu (od alfanumerických znakov alebo grafických symbolov, končiac 2D Data Matrix kódmi). Mikroúder je veľmi flexibilnou metódou, keďže umožňuje označovať širokú škálu materiálov (oceľ, hliník, nerez, plast, drevo, sklo, keramika atď). Vďaka svojim prednostiam sa metóda mikroúderu často využíva v automobilovom priemysle.

Podobné možnosti poskytuje aj metóda vypaľovania laserovým lúčom, ktorá vytvára vysokokvalitné značenie  na širokej škále materiálov (papier, kartón, lepenku, fólie, plasty, drevo, sklo, kov  a iné materiály, používané v priemysle). Vďaka uvedenej metóde možno dosiahnuť vynikajúcu čitateľnosť označenia, trvanlivosť a estetický dojem. Laserové vypaľovanie je vykonávané bezdotykovo a možno ho umiestniť aj na ťažko prístupné miesta.

Jednou z hlavných výhod technológie priameho značenia je trvalé spojenie identifikačných údajov s označeným predmetom, ktorý tak môže byť v priebehu svojho životného cyklu takmer vždy preukázateľne identifikovaný. Táto vlastnosť nadobúda v poslednej dobe stále väčší význam v súvislosti so zavádzaním systémov dosledovateľnosti výroby do podrobnosti jednotlivých výrobkov. Možnosť jednoznačne identifikovať každý výrobok od jeho vzniku, či vstupov do výroby, až po jeho balenie a expedíciu, umožňuje tok výrobkov vo výrobe nielen sledovať a riadiť, ale dáta získané z výrobných a kontrolných operácií jednoznačne priraďovať jednotlivým výrobkom, alebo ich skupinám.

Hlavné prínosy technológie priameho označovania DPM

  • zvýšenie produktivity pracovníkov
  • zjednodušenie procesu zberu dát odstránením manuálnych operácií
  • zlepšenie presnosti dát
  • zvýšenie kvality produktov
  • dosiahnutie zhody s predpismi pre sledovanie tovarov

Hlavné oblasti využitia technológie priameho označovania DPM

Typickými oblasťami použitia je sledovanie výrobkov, riadenie procesov a kontrola kvality značenia v rozličných priemyselných odvetviach, napr. v automobilovom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, pri výrobe elektroniky, nápojov a kozmetiky, pri spracovaní tabaku, v zdravotníctve, pri zásobovaní atď.

Možnosti snímania DPM

DPM značky možno snímať pomocou ručných snímačov s DPM modulom, alebo terminálov s DPM modulom.

Každé zariadenie s DPM modulom vystupuje ako kompletný DPM snímač, zároveň si zachováva tradičné snímanie čiarových kódov, alebo RFID a technológiu mobilného zberu dát - čím sa stáva mobilným DPM snímačom, ktorý poskytuje flexibilitu a výkon.

Radi vám pomôžeme získať viac informácií o technológii priameho označovania DPM.

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár