Real Time Location RTLS

Real Time Location RTLS

Real Time Location

KODYS SLOVENSKO® spolu s partnerom SEWIO predstavuje prispôsobiteľnú RTLS platformu založenú na ultra-širokom pásme bezdrôtovej technológie.

RTLS - Real Time Location System umožňuje monitorovanie pohybu objektov v definovanom priestore a v reálnom čase. Väčšinou sa takýto monitoring deje vo vnútri budov, hál, alebo v iných objektoch. V podstate možno povedať, že svojou filozofiou dopĺňa Global Positioning System (GPS).

JE RTLS PRE VÁS SPRÁVNA TECHNOLÓGIA?

Kvôli investícii do inštalácie príslušného počtu kotiev je UWB technológia RTLS vhodným riešením v aplikáciách, kde sa objekty často pohybujú.

RTLS je teda platforma, zväčša využívaná vo výrobe, vnútropodnikovej logistike, skladoch, obchodoch, alebo pri športových aktivitách.

RTLS platforma pozostáva z aktívnych UWB Tagov, UWB kotiev (Anchor) a RTLS Servera, na ktorom beží pozičný softvér. Zákazníci môžu voliteľne využiť aj vizualizačný framework Sensmap, ktorý beží nad platformou.

Sieťová architektúra

Pre presný odhad pozície tagov odporúčame rozmiestniť kotvy vo vzdialenosti 15-20 metrov od seba. Tieto podmienky vychádzajú z použitej synchronizačnej technológie, kde automaticky zvolené kotvy komunikujú s RTLS serverom cez vyhradenú ethernet káblovú sieť, ktorá musí byť nainštalovaná pred rozmiestnením kotiev. Kotvy môžu byť napájané prostredníctvom POE (Power over Ethernet) cez pasívny POE splitter. UWB pakety prichádzajúce z kotiev prechádzajú POE splitermi a IP switchmi priamo na RTLS server.

Základné funkcie platformy Sewio RTLS

Jednoduché nastavenie a správa

Nastavenie systému je podstatne zjednodušené vďaka webovému  nástroju RTLS Manager, ktorý optimálne nastaví systém podľa kvalitatívnych parametrov získaných z prostredia inštalácie systému. Platforma RTLS vyžaduje fixné súradnice kotiev uložené na RTLS serveri. Môžete to urobiť prostredníctvom drag & drop funkcie integrovanej do frameworku Sensmap, alebo priamo v RTLS Manageri, vložením presných súradníc každej kotvy. Kotvy majú svoje IP adresy a preto je ich konfigurácia a manažment prehľadný a efektívny. RTLS Manager umožňuje kontrolovať rádiovú a IP konfiguráciu a vzdialene nahrávať nové nastavenia v užívateľsky prívetivom prostredí.

HTTP API rozhranie

Pozičné dáta sú prístupné cez HTTP API poskytujúce Websocket, alebo Rest rozhranie pre hladkú integráciu. Použitím HTTP príkazov môžu byť vygenerované pozičné dáta jednoducho transferované do nadradeného informačného, alebo iného systému. 

Presnosť

Na základe aktívnej komunikácie so zákazníkmi integrujúcimi a inštalujúcimi RTLS platformu v rôznych prostrediach bolo dokázané, že Sewio RTLS platforma dosahuje presnosť do pol metra. Presnosť 20-30 centimetrov môže byť dosiahnutá, ak riešenie spĺňa podmienku priamej viditeľnosti medzi UWB zariadeniami. V niektorých riešeniach môže byť potrebné zvýšiť hustotu kotiev, a to hlavne v úzkych uličkách, alebo výrobných halách. RTLS platforma poskytuje veľmi stabilný odhad pozície tiež vďaka komplexu pravidiel a filtrov aplikovaných na algoritmický proces.

HW Platforma a SW Framework

Sewio RTLS je dodávané ako HW platforma obsahujúca UWB kotvy, UWB tagy a RTLS server. Takáto RTLS platforma predstavuje výkonné riešenie pre zákazníkov orientovaných na rozšírenie svojich produktov a služieb o pozičné dáta. RTLS platforma je dostupná aj s frameworkom Sensmap, ktorý ponúka webové grafické užívateľské rozhranie pre vizualizáciu pohybov objektov, sledovanie výkonu UWB zariadení spolu s manažmentom budov, podlaží, alebo zón.

Rýchle doručenie

Sewio disponuje kompletizačnou linkou a preto je schopné spracovať veľké množstvo objednávok bez omeškania. Navyše, vďaka poskytovaniu RTLS platformy zákazníkom po celom svete, garantujeme rýchlu dopravu s využitím expresných služieb UPS alebo DHL.

Dokumentácia a podpora

Pre väčšinu RTLS komponentov je dostupná rozsiahla online dokumentácia. Aj na základe spätnej väzby od zákazníkov Sewio pripravuje čo najzrozumiteľnejšiu dokumentáciu s komplexným technickým obsahom. Pre podporu zákazníkov, ich biznis aktivít, alebo technických otázok, ponúkame aj konzultácie na mieru so skúsenými členmi nášho tímu.

Projektové úpravy

Všetky RTLS komponenty sú navrhnuté a vyrobené v zariadeniach Sewio. Na základe konkrétnych projektov majú zákazníci možnosť úpravy HW platformy, alebo SW frameworku. Ak sú pre využívanie systému potrebné úpravy, kontaktujte nás a prediskutujeme dostupné možnosti.

KODYS SLOVENSKO® spolu s partnerom Sewio poskytujú RTLS platformu (vrátane RTLS servera), fungujúcu cez IP sieť, ktorá je predinštalovaná a spravovaná zákazníkom. Framework Sensmap zobrazujúci pohyb tagov a štatistiky beží ako webová služba prístupná cez pracovné stanice, napr. notebooky, tablety, alebo smartfóny.

Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.