SYSTÉM RIADENIA SKLADU

Systém riadenia skladu WMS

Systém riadenia skladu (Warehouse Management Systém – WMS) dokáže výrazne znížiť chybovosť, zrýchliť prevádzku skladu, znížiť mieru zapojenia ľudských zdrojov a v konečnom dôsledku znížiť náklady a súčasne zvýšiť produktivitu. Nasadenie WMS je tiež nevyhnutnou podmienkou pre zmysluplné využitie radu technológií, či už ide o čiarové kódy, RFID, hlasové rozpoznávanie (voice picking), alebo využitie automatizácie.

Nasadenie WMS zabezpečí, že prevádzka skladu je riadená systémom, nie skladníkmi. V konečnom dôsledku môže ísť o prvý krok prechodu od ceruzky a papiera k digitalizácii, až po využitie pokročilej robotizácie a automatizácie. Systém riadenia skladu je však len nástroj, o úspešnosti rozhoduje jeho správne nasadenie do reálnej prevádzky.

Implementácia systému riadenia skladu

Okrem výberu vhodného riešenia (teda kombinácie software a hardware), je kľúčom k úspechu výber vhodného integrátora – partnera, ktorý pomôže nielen s implementáciou, ale aj s integráciou do informačného systému a následným zabezpečením podpory a ďalším rozvojom systému.

Našim prvým krokom je preto vždy dôsledná analýza logistických procesov a definícia hlavných cieľov. Najčastejšie už od začiatku spolupracujeme s manažérom logistiky, prípadne vedúcim skladu, či prevádzkovým riaditeľom na identifikácii najväčších problémov, overení doterajších funkčných postupov a stanovením reálnych možností celého logistického reťazca.

Bez dôkladnej vstupnej analýzy by sme neboli schopní navrhnúť funkčné riešenie, zaistiť hladkú implementáciu a poskytnúť následnú podporu. Tá často zahŕňa aj školenie zamestnancov, vyhodnotenie kritických miest a odovzdanie našich dlhoročných skúseností a vedomostí.

Prínosy systému riadenia skladu

presnost

Presnosť

Znížte administratívnu záťaž skladu vďaka bezpapierovému skladovému systému. Transakcie sú spracovávané v reálnom čase – máte okamžité a presné informácie o chode celého skladu. S viac než 99% presnosťou sa vyhnete nákladným chybám.

Jednoduchosť

Viditelnosť

Vďaka prehľadnému ovládaciemu panelu môžete sledovať v reálnom čase skladové operácie, stav skladových zásob, plánovať prácu, sledovať produktivitu zamestnancov a ďalšie KPI.

kontrola

Kontrola

Všetky operácie vykonávané skladníkmi sú riadené WMS a kontrolované za použitia automatickej identifikácie (čiarový kód, RFID) tak, aby nezdržovali obsluhu a zároveň eliminovali chyby.

Tlač odkiaľkoľvek

Optimalizácia

Optimalizované workflow založené na dátach. Riadi zaskladnenie zásob na optimálne lokácie, takže sa tovar dostane na správne miesto v správnom čase.

Komplexní služby na míru

Integrácia

Napojíme skladový systém do ERP, e-shopu alebo do externých systémov či aplikácií určených pre dopravcov a 3PL spoločnosti. Vďaka pripraveným integračným funkciám nie je potrebné budovať vlastné rozhranie.

Konfigurácia

Škálovatelnosť

Systém je vysoko škálovateľný podľa konkrétnych potrieb zákazníka formou doplnkových modulov. Rozvíjajte toto riešenie spoločne s rastom spoločnosti a s tým súvisiacim zvyšovaním náročnosti a zložitosti skladových procesov.

Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.