Riešenia Kodys

Riešenia

SYSTÉM RIADENIA SKLADU WMS

Systém riadenia skladu WMS

Systém riadenia skladu (Warehouse Management Systém – WMS) dokáže výrazne znížiť chybovosť, zrýchliť prevádzku skladu, znížiť mieru zapojenia ľudských zdrojov a v konečnom dôsledku znížiť náklady a súčasne zvýšiť produktivitu. Nasadenie WMS je tiež nevyhnutnou podmienkou pre zmysluplné využitie radu technológií, či už ide o čiarové kódyRFIDhlasové rozpoznávanie (voice picking), alebo využitie automatizácie.

Systém evidencie majetku

Najmä väčšie firmy, inštitúcie, štátna správa, kraje a obce, ale aj napríklad nemocnice, knižnice a školy potrebujú evidovať a spravovať hmotný aj nehmotný majetok. Vďaka šikovnému softwarovému riešeniu a technológii automatickej identifikácie (čiarové kódyQR kódyRFID je možné zaistiť prehľadnosť, eliminovať chybovosť a získať možnosť sledovať históriu všetkých zmien, pôžičky majetku tretím stranám alebo napríklad evidenciu cudzieho majetku.

EVIDEI
SMART HODINKY

Smart hodinky pre biznis

V dnešnej dobre prebieha 4. priemyselná, tzv. digitálna revolúcia, ktorá vyžaduje zlučovanie moderných technológií s hlbším pohľadom na pracovné procesy vo všetkých oblastiach biznisu. Zahrnuté sú sem aj pracovné pozície a aktivity, ktoré kvôli svojej špecifickosti nie je možné efektívne zdigitalizovať. Ide o práce, pri ktorých používame obidve ruky alebo vykonávame v rámci pracovnej doby viacero pracovných činností naraz. 

Systém návrhu a riadenia tlače etikiet

Od návrhu štítkov až po ich tlač – systém Loftware NiceLabel Label Management System ponúka všetko potrebné na riadenie procesu označovania a tlače v jednom modernom a užívateľsky jednoduchom systéme. Je navrhnutý pre rýchle nasadenie na jednom, či viacerých pracoviskách a je ideálnym riešením pre malé, stredné, ale aj veľké spoločnosti.

Tlačiarně
HLASOVÉ VYCHYSTÁVANIE TOVARU

Hlasové vychystávanie tovaru

Technológia často označovaná ako Pick by Voice alebo Voice Picking umožňuje integráciu hlasového ovládania do ľubovoľného ERP systému alebo Systému riadenia skladu (Warehouse Management Systém – WMS). V praxi ide o prevod dát do hlasových pokynov a naopak. Dáta z informačného systému sú automaticky prenášané a digitalizované do slovných povelov a inštrukcií, ktoré pracovník počuje v slúchadlách pripojených k terminálu. Jeho hlasová odpoveď je opäť prenesená na digitálne dáta.

Manažment mobilných zariadení

Vďaka vzdialenej správe mobilných zariadení (Mobile Device Management) môžete bez fyzickej prítomnosti technikov svoje zariadenia uviesť do prevádzky, nakonfigurovať, inštalovať do nich nové aplikácie, aktualizovať softvér, prípadne odstrániť aktuálne problémy s ich prevádzkou. Využitím tohoto riešenia odpadajú náklady spojené s dopravou technikov, významne tiež prispeje k časovej efektivite.

MANAŽMENT MOBILNÝCH ZARIADENÍ
RFID brána Kodys

RFID Brána

RFID brána je jednou z možností, ktorou môžeme identifikovať takmer každý objekt, ktorý je označený RFID tagom. Riešenie ibcsGate umožňuje overiť prichádzajúce a odchádzajúce osoby alebo produkty bez nutnosti fyzickej kontroly a počítania.

Označovanie skladov

Pre jednoduchú a rýchlu orientáciu skladníkov je nevyhnutnou súčasťou prehľadné označenie skladu a skladových pozícií čiarovým kódom. Dôsledné a správne označenie skladu je podmienkou pre efektívne využívanie systému riadeného skladu. Nie vždy sa však jedná o obyčajné označenie regálových pozícií. 

 

OZNAČOVANIE SKLADOV
Automatizácia

Automatizácia

Dnešná doba prináša veľké nároky na kvalitu produkcie a zvyšovanie efektivity práce. Z tohto dôvodu sa čoraz viac procesov automatizuje. Pojem automatizácia nezahŕňa len nahradenie človeka robotom, ale použitie takých riešení, ktoré ušetria manuálnu činnosť, zefektívnia procesy a maximalizujú produktivitu.

profesionálne Wi-Fi a lan siete

Donedávna tvorili WiFi bezdrôtové siete len „nadstavbu“ alebo doplnok dobre fungujúcej (káblovej) LAN siete. Dnes už je správne fungovanie všetkých systémov ako aj možnosť nepretržitého rýchleho a bezpečného pripojenia v akomkoľvek mieste pre všetky druhy zariadení samozrejmosťou, ba nutnosťou. Pokrytie rozsiahlejších priestorov Wi-Fi signálom však vyžaduje profesionálne riešenie.

Wifi Lan

Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.