Hlasové vychystávanie

Hlasové vychystávanie

Systém vychystávania tovaru hlasom K-VOICE sa využíva najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a v distribučných centrách, ale nájde uplatnenie napríklad aj pri riadení výrobných a technologických procesov, v logistike a pod. Táto technológia sa často označuje ako Pick by Voice, alebo Voice Picking.

Predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a ich implementáciu do WMS, alebo ERP systému zákazníka.Bezdrôtový terminál umožňuje pracovníkom voľný pohyb a využívať pri tom najväčšiu výhodu tohto systému - voľné ruky, voľné oči.

Keďže tento proces eliminuje manuálny vstup dát, umožňuje vykonávať jednotlivé pracovné úkony rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. Vznikajú pri tom úspory nákladov, znižuje sa faktor omylnosti ľudského činiteľa, zvyšuje sa operatívny potenciál jednotlivých operácií a to všetko sa prejavuje i v rýchlej návratnosti investícií.

Jadrom systému vychystávania tovaru hlasom K-VOICE je serverovská aplikácia a špeciálne hlasové terminály, ktoré táto aplikácia riadi cez bezdrôtovú sieť. Vzdialená správa hlasových terminálov je spravovaná internetovou aplikáciou, ktorá umožňuje sledovať v reálnom čase stav každého terminálu a umožňuje i zmenu konfigurácie jednotlivých terminálov.

Primárne sa systém K-VOICE používa v skladoch k vychystávaniu tovaru, ale je možné ho použiť i pri dokladaní, presunoch a inventúrach.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® implementovala v modernom distribučnom sklade COOP JLC v roku 2008 prvú hlasovú technológiu vychystávania distribučných jednotiek na Slovensku.

Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.