Zebra VisibilityIQ

Zebra VisibilityIQ

Zebra VisibilityIQ - Viditeľnosť a inteligencia v jednom

 

Zebra VisibilityIQ

 

Podnikové mobilné zariadenia sa stali nielen kritickou súčasťou vašej prevádzky, ale tiež neustále narastá komplexnosť ich správy. A dnes si už nemôžete dovoliť strácať čas a prostriedky tým, že nemáte dostatočný prehľad o ich stave. 

Systém VisibilityIQ vám poskytne jasné a ucelené informácie o mobilných zariadeniach Zebra, od ktorých často závisí plynulosť prevádzky vo vašej firme. 

Získajte náhľad, zostavený z analytických dát, ktorý umožní maximálne využitie zariadení a tiež pracovnej sily, ktorej dodá efektívnosť pri riešení denných úloh. Pohodlný a jasný prehľad poskytuje nástroj napomáhajúci prijímať rozhodnutia o ďalších krokoch, ktoré môžu zlepšiť vašu prevádzku. 
 

 

Vyberte si takú úroveň viditeľnosti, ktorú potrebujete pre efektívnu prevádzku.

Platforma VisibilityIQ v sebe zahŕňa 3 úrovne služieb:

- VisibilityIQ Foresight – kombinuje viaceré zdroje dát poskytujúc tak v jednom mieste náhľady, vrátane predikcií, vďaka ktorým možno prijímať zlepšujúce rozhodnutia

- VisibilityIQ DNA – poskytuje pohľad na kritické informácie z kľúčových nástrojov Zebra DNA*

- VisibilityIQ OneCare – umožňuje mať prehľad o stave opráv a technickej a softvérovej podpory

 

Zebra VisibilityIQ Foresight

Predstavuje ďalšiu evolúciu v riešeniach inteligentnej analytiky.

- Robte viac, ako vám umožňujú základné MDM nástroje

- Sledujte flotilu vašich zariadení z jedného miesta, jednoducho a prehľadne

- Optimalizujte dostupnosť zariadení a ich distribúciu a zlepšite operatívnosť prevádzky

- Vďaka užívateľským roliam dajte potrebné informácie širšiemu okruhu riadiacich pracovníkov

Ako vám systém Visibility IQ Foresight pomôže premeniť dáta z prediktívnej analytiky na vaše správne rozhodnutia, si môžete pozrieť v tomto krátkom videu:

 

*o nástrojoch Zebra DNA sa informujte u našich kolegov

Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.