Služby

Úspech spoločnosti KODYS SLOVENSKO® nie je založený len na dodávkach značkových hardvérových zariadení a spoľahlivých programových produktov k nim, ale aj na dlhodobej podpore našich partnerov a zákazníkov. Využitie našich odborných služieb vám často ušetrí nemalé finančné prostriedky, pracovné sily a zabezpečí spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku inštalovaných systémov. Naši obchodní a technickí pracovníci sú pravidelne odborne školení, absolvujú certifikačné testy a radi sa kedykoľvek podelia so svojimi skúsenosťami. Sústavne rozširujeme a zdokonaľujeme systém služieb, ktorý zahŕňa najmä tieto oblasti.