Služby

Služby

Poradenské a kozultačné služby

Poradenské a kozultačné služby

Zásadný význam pre úspech implementácie riešení u zákazníka má predchádzajúce dôkladné oboznámenie sa s daným prostredím a s problémami klienta, ktoré potrebuje nasadením vybraného riešenia eliminovať. Poradenská činnosť, hlavne v predimplementačnej  fáze projektu, preto tvorí neoddeliteľnú súčasť nami poskytovaného portfólia služieb.

služby systémového inžinierstva

Aby sa Vaša investícia do kvalitného hardvéru naozaj stala prínosom a pomáhala zlepšovať procesy a každodennú prácu, je potrebné, aby boli zariadenia správne navrhnuté a implementované a aj priebežne efektívne spravované počas celej doby svojej životnosti. Toto všetko vieme zabezpečiť prostredníctvom dlhoročných profesionálnych znalostí a skúseností nášho oddelenia systémového inžinierstva.

Služby systémového inžinierstva
Servis

Servis zariadení

Poskytujeme svojim zákazníkom plnú technickú podporu. Nejde iba o zaistenie záručných a pozáručných opráv dodávaných zariadení, ale o komplexnú podporu implementovaných riešení. Naša servisná podpora zahŕňa aj nadštandardné servisné služby.

Označovanie skladov a poradenstvo

Dôsledné a správne označenie skladu je podmienkou pre efektívne využívanie systému riadeného skladu. Nie vždy sa však jedná o obyčajné označenie regálových pozícií. Ponúkame preto profesionálnu inštaláciu značenia, kde je samozrejmosťou dodávka potrebného inštalačného a spotrebného materiálu.

Označovanie skladov
Potlač kariet a etikiet

Zákaznícka potlač etikiet a plastových kariet

V prípade, že nechcete investovať do kúpy novej tlačiarne, zabezpečíme vám potlač etikiet a plastových kariet z rôznych materiálov. 

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás

Navrhneme riešenie na mieru.
Poradíme, ako implementovať systém vo vašej firme.