EVIDEI ako súčasť Facility Managmentu?

Konferencia Dni Facility Managmentu je určená najmä správcovským spoločnostiam, ktorých náročnou úlohou je komplexná správa budov. Jednou z dôležitých úloh je mať majetok svojich zákazníkov pod kontrolou.  Správcovia preto hľadajú manažérsky a pracovný nástroj na evidenciu majetku vo všetkých spoločnostiach, pre ktoré vykonávajú správu.

Práve softvérové riešenie EVIDEI im umožňuje evidenciu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku. Užívateľ tak získava ucelený prehľad o majetku a navyše zavedením čiarových kódov alebo RFID technológie zrýchli a spresní proces inventarizácie.  Je to teda Ideálny nástroj pre každého správcu majetku v akomkoľvek odvetví.

Prečítajte si viac o EVIDEI s konkrétnou prípadovou štúdiou

Kodys Slovensko - konferencia Dni Facility Managmentu 2019
Kodys Slovensko - konferencia Dni Facility Managmentu 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodys Slovensko - konferencia Dni Facility Managmentu 2019
Kodys Slovensko - konferencia Dni Facility Managmentu 2019