EVIDEI

PRESNÉ        RÝCHLE        EFEKTÍVNE        PREHĽADNÉ

SW riešenie na evidenciu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku

Systém môže fungovať ako nadstavba už využívaného informačného systému, alebo priamo ako samostatná “stand-alone” aplikácia.

Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku

 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku

 

Desktop aplikácia

Tento typ aplikácie je určený pre pracovné stanice s operačným systémom Windows. Je hlavným rozhraním pre správu a evidenciu majetku. Umožňuje vkladať a upravovať majetok, sledovať jeho rôzne stavy, či umiestnenie a klasifikáciu. Registruje históriu a všetky zmeny, pôžičky majetku tretím stranám, alebo evidenciu cudzieho majetku. K dispozícii je taktiež sledovanie príslušenstva, dodávateľov, cien, sériových čísel, nechýbajú fotografie, poznámky a prílohy.
 
Údaje sú bezpečne ukladané na Microsoft SQL Server.
 
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku

 

Mobilná aplikácia

Je určená pre mobilné zariadenia vybavené operačným systémom Android. Na rozdiel od desktopovej aplikácie, úlohou tejto časti je predovšetkým inventarizácia majetku. Pod inventarizáciou majetku rozumieme zaznamenanie zhody, alebo rozdielov v stave majetku evidovanom a skutočnom. Samozrejmosťou je využitie takých médií, ako je čiarový kód (1D a 2D kódy), prípadne pre špecifické projekty technológia RFID. Toto umožňuje rýchle vyhľadanie majetku v databáze a eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom.
 
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku
 
Mobilná aplikácia dokáže využívať hardvérovú výbavu mobilných zariadení, ako sú snímače čiarových kódov, prípadne snímače RFID. Zároveň, je možné využiť fotoaparát mobilných telefónov a narábať s čiarovým kódom bez nutnosti špeciálnej hardvérovej výbavy - na vytvorenie a uloženie fotografie na karte majetku. Dáta sú ukladané do terminálu, na SD kartu, čo zamedzí ich strate v prípade poškodenia terminálu.
 
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku
 
 

Označenie majetku etiketami

Desktopová aplikácia dokáže priamo spolupracovať s termotransferovými tlačiarňami. Podľa rôznych kritérií umožňuje vybrať skupinu položiek majetku na vytlačenie samolepiacich etikiet.
 
Každý majetok je označený samolepiacou etiketou s čiarovým kódom, inventárnym číslom a názvom majetku. Etiketami možno označiť aj jednotlivé miestnosti. Materiál etikiet možno vybrať podľa náročnosti prostredia, v ktorom budú použité.
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku

Štruktúra majetku

Súčasťou evidencie údajov o majetku je aj evidovanie hierarchie umiestnenia, zadelenia alebo zaradenia majetku. Aplikácia umožňuje evidovať 3 úrovne fyzického umiestnenia a 4 parametre logického zaradenia majetku. Fyzickým umiestnením môže byť štruktúra STREDISKO-BUDOVA-MIESTNOSŤ, pričom nie je povinné využívať všetky 3 úrovne umiestnenia. Logické zaradenie majetku je na rozdiel od fyzickej hierarchie riešené štvoricou samostatných parametrov, typickým príkladom sú zodpovedná osoba, alebo nákladové stredisko. Okrem toho aplikácia umožňuje evidovať príslušenstvo majetku do hĺbky jednej úrovne.
 
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku
 
 

Inventarizácia majetku

Inventarizácia majetku využíva hierarchiu umiestnenia, zadelenia alebo zaradenia majetku. Aplikácia umožňuje vykonávať inventarizáciu majetku dvoma spôsobmi, a to podľa fyzického umiestnenia, alebo logického zaradenia. Jednotlivé úrovne umiestnenia, alebo parameter zaradenia, potom definujú výber majetku, ktorý sa bude inventarizovať. Napríklad je možné inventarizovať majetok vybranej miestnosti, alebo vybranej zodpovednej osoby. Počas procesu inventarizácie možno meniť umiestnenie a zaradenie, či vykonávať zmeny ostatných údajov na karte majetku. Aplikácia zaznamenáva spôsob akým bol majetok inventarizovaný - načítaním čiarového kódu, ručným zadaním kódu majetku alebo výberom zo zoznamu.
 

Skúsenosti potvrdili zrýchlenie inventarizácie 2-3 krát, pri podstatnom znížení chybovosti.

 

Odporúčaný HW a spotrebný materiál k riešeniu EVIDEI

 
 

Máte záujem o naše produkty a služby?

Pošlite nám kontaktný formulár, alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.