Softvérové riešenie na evidenciu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku

Zavedením EVIDEI získate

 • komplexný nástroj, ktorý zrýchli a spresní váš proces inventúry 
 • riešenie, ktoré skráti inventarizáciu majetku z týždňov na hodiny využitím čiarových kódov alebo RFID tagov 
 • program, ktorý jednoducho prepojíte s vaším ERP systémom

 

Hlavné výhody EVIDEI 

 • prehľadnosť evidencie majetku
 • eliminácia chybovosti
 • rýchla návratnosť investície
 • zrýchlenie inventarizácie
 • ľahká a intuitívna obsluha
 • čiarové kódy a RFID tagy

 

Inventúra a evidencia majetku za pár sekúnd? 

EVIDEI podporuje RFID technológiu, ktorou zníži čas inventúry na menej ako desatinu v porovnaní so štandardným spracovaním či pomocou čiarových kódov.
Inventarizácia majetku RFID technológiou prináša možnosť rýchlo automatizovanej identifikácie majetku bez nutnosti priamej viditeľnosti na vzdialenosť jednotiek metrov.
 
 

Systém môže fungovať ako nadstavba už využívaného informačného systému, alebo priamo ako samostatná “stand-alone” aplikácia.

EVIDEI desktop aplikácia
Desktop aplikácia EVIDEI

Softvér je určený pre PC s operačným systémom Windows. Je hlavným rozhraním pre správu a evidenciu majetku. Umožňuje vkladať a upravovať majetok, sledovať jeho rôzne stavy, či umiestnenie a klasifikáciu. Registruje históriu a všetky zmeny, pôžičky majetku tretím stranám, alebo evidenciu cudzieho majetku.
K dispozícii je taktiež sledovanie príslušenstva, dodávateľov, cien, sériových čísel, nechýbajú fotografie, poznámky a prílohy. 
 

 

Mobilná aplikácia EVIDEI

Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia vybavené operačným systémom Android. Môže to byť klasický mobil alebo priemyselný terminál so snímačom čiarových kódov. Úlohou tejto časti je predovšetkým inventarizácia majetku. 
Program dokáže využívať hardvérovú výbavu mobilných zariadení, ako sú snímače čiarových kódov, prípadne snímače RFID. Zároveň je možné využiť fotoaparát mobilných telefónov a narábať s čiarovým kódom bez nutnosti špeciálnej hardvérovej výbavy.
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku
  

 

Označenie majetku etiketami s čiarovým alebo RFID kódom

Všetky položky majetku a miestnosti sú označené jedinečným čiarovým kódom.
 • odolné etikety
 • bezpečnostné (void) etikety
 • vhodné umiestnenie
 • prispôsobiteľný dizajn
 
 

Skúsenosti potvrdili zrýchlenie inventarizácie 2-3 krát, pri podstatnom znížení chybovosti.

 

Odporúčaný HW a spotrebný materiál k riešeniu EVIDEI

 
 

Máte záujem o naše produkty a služby?

Pošlite nám kontaktný formulár, alebo nám zavolajte +421 2 4342 3844.