Trápi vás komplikovaná a dlhá inventúra? Všade kopa papierov, hľadanie, prepisovanie...?

EVIDEI - softvérové riešenie na evidenciu, správu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku

  • komplexný nástroj, ktorý zrýchli a spresní váš proces inventúry 
  • riešenie, ktoré skráti inventarizáciu majetku z týždňov na hodiny využitím čiarových kódov alebo RFID tagov 
  • program, ktorý jednoducho prepojíte s vaším ERP systémom

 

Hlavné výhody EVIDEI 

  • prehľadnosť evidencie majetku
  • eliminácia chybovosti
  • rýchla návratnosť investície
  • zrýchlenie inventarizácie
  • ľahká a intuitívna obsluha
  • čiarové kódy a RFID tagy

 

Systém môže fungovať ako nadstavba už využívaného informačného systému, alebo priamo ako samostatná “stand-alone” aplikácia.

Desktop aplikácia EVIDEI

Softvér je určený pre PC s operačným systémom Windows. Je hlavným rozhraním pre správu a evidenciu majetku. Umožňuje vkladať a upravovať majetok, sledovať jeho rôzne stavy, či umiestnenie a klasifikáciu. Registruje históriu a všetky zmeny, pôžičky majetku tretím stranám, alebo evidenciu cudzieho majetku.
K dispozícii je taktiež sledovanie príslušenstva, dodávateľov, cien, sériových čísel, nechýbajú fotografie, poznámky a prílohy. 
 

Mobilná aplikácia EVIDEI

Aplikácia je určená pre mobilné zariadenia vybavené operačným systémom Android. Môže to byť klasický mobil alebo priemyselný terminál so snímačom čiarových kódov. Úlohou tejto časti je predovšetkým inventarizácia majetku. 
Program dokáže využívať hardvérovú výbavu mobilných zariadení, ako sú snímače čiarových kódov, prípadne snímače RFID. Zároveň je možné využiť fotoaparát mobilných telefónov a narábať s čiarovým kódom bez nutnosti špeciálnej hardvérovej výbavy.
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku
  

 

Inventúra a evidencia majetku za pár sekúnd? EVIDEI podporuje RFID technológiu

Čas inventúry sa zníži na menej ako desatinu v porovnaní so štandardným spracovaním či pomocou čiarových kódov.
Inventarizácia majetku RFID technológiou prináša možnosť rýchlo automatizovanej identifikácie majetku bez nutnosti priamej viditeľnosti na vzdialenosť jednotiek metrov.
 

 

Ďalšie výhody a benefity EVIDEI vám radi predstavíme online preznetáciou alebo osobne.

 

EVIDEI očami zákazníka

Kodys Slovensko: case study ESET: optimalizácia evidencie a inventúry majetku

„EVIDEI nám okrem samotného zrýchlenia inventúry a zníženia chybovosti pri inventúre výrazne zrýchlil komplikované a časovo náročné spracovávanie výsledkov inventúry“. 
 
Lucia Talapková, vedúca finančného oddelenia spoločnosti ESET
 
 
Kodys Slovensko - case study - zrýchlenie inventúry v IDC Holding
„Naša spoločnosť  kontinuálne investuje do inovácií, ktoré vedú k zjednodušovaniu a zvyšovaniu efektivity práce. Aj preto sme ocenili riešenie, s ktorým nás oslovila spoločnosť Kodys Slovensko. Vnímame ho ako veľký posun v procese inventúry. Vďaka EVIDEI dokážeme spracovať výsledky inventúry v kratšom čase a s menším počtom nepresností."
 
Mgr. Rudolf Švehla, správca ekonomickych modulov 
 
KODYS SLOVENSKO - CASE STUDY EVIDEI uľahčuje DS PROPERTY správu majetku svojich zákazníkov
„Systém EVIDEI nám poskytuje prehľadný manažérsky a pracovný nástroj na správu majetku vo všetkých spoločnostiach, pre ktoré vykonávame správu. V EVIDEI máme k dispozícií priestor na zlúčenie rôznych pracovných tabuliek do jedného systému, vďaka čomu získame ucelený prehľad o majetku v každej spoločnosti.“
JUDr. PaedDr. Anita Sido, Property Manager

 

 

Odporúčaný HW a spotrebný materiál k riešeniu EVIDEI