Mobilné terminály

Mobilný terminál je zariadenie určené na mobilný zber a spracovanie dát. Možno ho charakterizovať ako prenosné zariadenie s integrovaným snímačom čiarového kódu a pamäťou. Jeho napájanie je obvykle zabezpečované prostredníctvom dobíjacieho akumulátora, pričom funkcie riadi softvér. Na rozdiel od snímačov čiarových kódov, mobilné terminály čiarové kódy nielen prečítajú, ale dokážu ich aj spracovať, navyše, je pomocou klávesnice možné vkladať ďalšie informácie. Terminály môžu s hostiteľským systémom komunikovať dvojako – dávkovane, kedy sa informácie z pamäti terminálu prenášajú pomocou kábla do hostiteľského zariadenia na spracovanie, alebo bezdrôtovo, kedy môže terminál zdieľať informácie s hostiteľským systémom v reálnom čase a informácie môže ihneď odosielať. Okrem prenosných terminálov existujú aj stacionárne, upevniteľné napríklad na manipulačné a vysokozdvižné vozíky.