JIP

JIP je schopný vďaka hlasu nasadzovať do procesu až 4 nových zamestnancov týždenne

Najväčší český distribútor potravín JIP Východočeská využíva hlasovú technológiu na zvýšenie produktivity skladových operácií a zjednodušenie zaškolenia nových skladníkov.

O zákazníkovi

JIP Východočeská je rodinná spoločnosť, založená v roku 1994, zameraná na veľkoobchodný a maloobchodný predaj potravín s celorepublikovým pokrytím. JIS ponúka svojim zákazníkom kompletný sortiment (koloniálny tovar, nápoje, non food, drogistický tovar, mrazený a čerstvý tovar), logistiku a všetky služby spojené s procesom moderného predaja.

Skupina JIP zásobuje svojich zákazníkov z 15 veľkoobchodných skladov a v dohľadnej dobe plánuje výstavbu nových logistických centier v Zlíne a Ostrave. Veľkoobchodné sklady fungujú v režime riadeného skladového hospodárstva (systém FIFO).

SITUÁCIA PRED ZAVEDENÍM HLASOVÉHO RIEŠENIA

Pri dodávkach mobilných terminálov trvá naša vzájomná spolupráca už niekoľko rokov. Vďaka situácii na trhu práce sa v priebehu niekoľkých rokov stala Česká republika krajinou s extrémne nízkou nezamestnanosťou. Výsledný nedostatok kvalifikovaného personálu zasiahol aj JIP, ktorý sa ťažko snažil nájsť zamestnancov pre svoj centrálny sklad v Bořanoviciach severne od Prahy.

Veľká časť zo 60 skladníkov pracujúcich v tomto sklade na tri smeny pochádza z Rumunska, Ukrajiny a ďalších juhoeurópskych krajín. Po vyčerpaní trojmesačného pracovného povolenia sa mnoho z nich vracia domov.

"Stretávame sa so štyrmi až piatimi novými skladníkmi týždenne, z ktorých obvykle nikto nehovorí po česky," hovorí prevádzkový riaditeľ Ing. Aleš Groulík. JIP preto hľadal riešenie, ktoré môže zjednodušiť proces zaškolenia a umožniť bezchybný výkon v čo najkratšom čase. Okrem toho bolo potrebné, aby sa proces výdaja stal oveľa produktívnejším, aby bolo možné efektívne čeliť ročnému rastu tržieb (10%) bez toho, aby sa museli najímať noví pracovníci.

JIP Východočeská - KODYS K.voice

CIELE PROJEKTU

  • Zvýšenie produktivity a efektivity skladových operácií
  • Čo najefektívnejšie zaškolenie nových zamestnancov
  • Zjednodušenie a rýchlejšie navádzanie nových zamestnancov
  • Zníženie nákladov na opravy čítačiek a mobilných terminálov
  • Zlepšenie pracovných podmienok a spokojnosti zamestnancov
  • Vyššia transparentnosť skladových procesov

RIEŠENIE

Na základe týchto skutočností sme navrhli využiť a zaviesť hlasovú technológiu Honeywell Voice. Už o 4 mesiace po nasadení prví užívatelia pracujúci s hlasovou technológiou ukončili prácu s ručnými skenermi.

Skladník so systémom komunikuje pomocou reči, takže nemusí strácať čas čítaním príkazov z displeja terminálu a ani následným potvrdzovaním pomocou klávesnice. Objednávky sú najprv prenášané z WMS do modulu K.voice, ktorý ich pomocou WLAN posiela do hlasového zariadenia Talkman. Talkmen následne generuje hlasové príkazy a posiela ich cez bluetooth do headsetu operátora.

Noví zamestnanci sa tieto kroky v pracovnom postupe naučia veľmi rýchlo, pretože je systém viacjazyčný. Skladníci tak môžu začať okamžite pracovať, čo vedie k ľahšiemu zaškoleniu a tým aj rýchlejšiemu dosiahnutiu očakávanej produktivity.

Naše systémové riešenie K.voice poskytuje správu všetkých zariadení - stav terminálov, životnosť batérií a dokonca je možné ovplyvňovať funkcionalitu systému a jednoducho nasadzovať nové verzie hlasových dialógov.

K.voice

 

VÝSLEDOK OČAMI ZÁKAZNÍKA

„KODYS je našim dlhoročným dodávateľom. Dodával nám terminály, čítačky a ostatné technológie. Je tiež víťazom výberového konania vďaka ich vlastnému riešeniu K.voice spoločne s hlasovou technológiou Honeywell Voice. Počas tohto obdobia sa KODYS z dodávateľa hardvéru stal systémovou a poradenskou spoločnosťou“ tvrdí Aleš Groulík.

„Zaučovanie nových pracovníkov funguje veľmi dobre, pretože je systém multi-jazyčný. Kvôli situácii na trhu práce sme sa nevyhli tomu, že využívame aj zahraničných pracovníkov. Je to pre nich veľmi komfortné zaučovať sa v ich rodnom jazyku a podľa skúseností, ktoré so systémom máme, dokážeme mať pracovníka plnohodnotne pripraveného počas 3 dní zaškoľovania, pričom rotácia zamestnancov je tu veľká. To znamená, že zaučujeme 4 až 5 ľudí týždenne a nemáme s tým najmenšie problémy“ dodal.

„Môžeme vidieť, čo vlastne každý skladník robí, napríklad ako rýchlo pracuje a koľko času uplynie medzi dvoma objednávkami. S vychystávaním pomocou hlasu sa nám podarilo zvýšiť produktivitu o 20% a zároveň sa znížili náklady na opravu chybných čítačiek a terminálov, čo má významný vplyv na náklady tejto pobočky“.

Ing. Aleš Groulík
Prevádzkový riaditeľ JIP Východočeská, a. s.

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár