JIP

JIP je schopný vďaka hlasu nasadzovať do procesu až 4 nových zamestnancov týždenne

Najväčší český distribútor potravín JIP Východočeská využíva hlasovú technológiu na zvýšenie produktivity skladových operácií a zjednodušenie zaškolenia nových skladníkov.

O zákazníkovi

JIP Východočeská je rodinná spoločnosť, založená v roku 1994, zameraná na veľkoobchodný a maloobchodný predaj potravín s celorepublikovým pokrytím. JIS ponúka svojim zákazníkom kompletný sortiment (koloniálny tovar, nápoje, non food, drogistický tovar, mrazený a čerstvý tovar), logistiku a všetky služby spojené s procesom moderného predaja.

Skupina JIP zásobuje svojich zákazníkov z 15 veľkoobchodných skladov a v dohľadnej dobe plánuje výstavbu nových logistických centier v Zlíne a Ostrave. Veľkoobchodné sklady fungujú v režime riadeného skladového hospodárstva (systém FIFO).

SITUÁCIA PRED ZAVEDENÍM HLASOVÉHO RIEŠENIA

Pri dodávkach mobilných terminálov trvá vzájomná spolupráca už niekoľko rokov. Vďaka situácii na trhu práce sa v priebehu niekoľkých rokov stala Česká republika krajinou s extrémne nízkou nezamestnanosťou. Výsledný nedostatok kvalifikovaného personálu zasiahol aj JIP, ktorý sa ťažko snažil nájsť zamestnancov pre svoj centrálny sklad v Bořanoviciach severne od Prahy.

Veľká časť zo 60 skladníkov pracujúcich v tomto sklade na tri zmeny pochádza z Rumunska, Ukrajiny a ďalších juhoeurópskych krajín. Po vyčerpaní trojmesačného pracovného povolenia sa mnoho z nich vracia domov.

"Setkáváme se se čtyřmi až pěti novými skladníky týdně, z nichž obvykle nikdo nemluví česky", hovorí prevádzkový riaditeľ Ing. Aleš Groulík. JIP preto hľadal riešenie, ktoré môže zjednodušiť proces zaškolenia a umožniť bezchybný výkon v čo najkratšom čase. Okrem toho bolo potrebné, aby sa proces výdaja stal oveľa produktívnejším, aby bolo možné efektívne čeliť ročnému rastu tržieb (10%) bez toho, aby sa museli najímať noví pracovníci.

JIP Východočeská - KODYS K.voice

CIELE PROJEKTU

  • Zvýšenie produktivity a efektivity skladových operácií
  • Čo najefektívnejšie zaškolenie nových zamestnancov
  • Zjednodušenie a rýchlejšie navádzanie nových zamestnancov
  • Zníženie nákladov na opravy čítačiek a mobilných terminálov
  • Zlepšenie pracovných podmienok a spokojnosti zamestnancov
  • Vyššia transparentnosť skladových procesov

RIEŠENIE

Na základe týchto skutočností sme navrhli využiť a zaviesť hlasovú technológiu Honeywell Voice. Už o 4 mesiace po nasadení prví užívatelia pracujúci s hlasovou technológiou ukončili prácu s ručnými skenermi.

Skladník so systémom komunikuje pomocou reči, takže nemusí strácať čas čítaním príkazov z displeja terminálu a ani následným potvrdzovaním pomocou klávesnice. Objednávky sú najprv prenášané z WMS do modulu K.voice, ktorý ich pomocou WLAN posiela do hlasového zariadenia Talkman. Talkmen následne generuje hlasové príkazy a posiela ich cez bluetooth do headsetu operátora.

Noví zamestnanci sa tieto kroky v pracovnom postupe naučia veľmi rýchlo, pretože je systém viacjazyčný. Skladníci tak môžu začať okamžite pracovať, čo vedie k ľahšiemu zaškoleniu a tým aj rýchlejšiemu dosiahnutiu očakávanej produktivity.

Systémové riešenie K.voice poskytuje správu všetkých zariadení - stav terminálov, životnosť batérií a dokonca je možné ovplyvňovať funkcionalitu systému a jednoducho nasadzovať nové verzie hlasových dialógov.

K.voice

 

VÝSLEDOK OČAMI ZÁKAZNÍKA

„KODYS, spol. s. r. o. je našim dlouholetým dodavatelem terminálů a čteček. Stal se vítězem výběrového řízení díky jejich vlastnímu řešení K.voice pro hlasovou technologii. Během tohoto období se KODYS z dodavatele hardware stal systémovou a poradenskou společností“ tvrdí Aleš Groulík.

„Zaučování nových pracovníků funguje velmi dobře, protože je systém multi-jazyčný. Kvůli situaci na trhu práce jsme se nevyhnuli tomu, že využíváme i zahraniční pracovníky. Je to pro ně velmi komfortní zaučovat se v jejich rodném jazyce a dle zkušeností, které se systémem máme, dokážeme mít pracovníka plnohodnotně připraveného během tří dnů zaškolování, přičemž rotace zaměstnanců je zde velká. To znamená, že zaučujeme 4 až 5 lidí týdně a nemáme s tím sebemenší problémy​​​​​​​“ dodal.

„Můžeme vidět, co vlastně každý skladník dělá, například jak rychle pracuje a kolik času uplyne mezi dvěma objednávkami. S vychystáváním pomocí hlasu se nám podařilo zvýšit produktivitu o 20% a zároveň se snížily náklady na opravu vadných čteček a terminálů, což má významný dopad na náklady této pobočky.

Ing. Aleš Groulík
Prevádzkový riaditeľ JIP Východočeská, a. s.

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár