Siemens

V Siemense sa odbúrali manuálne činnosti a papierová dokumentácia vďaka hlasu

Siemens, s.r.o odštepný závod  Elektromotory Frenštát je významným výrobcom nízkonapäťových a synchrónnych elektromotorov finálne určených do  čerpadiel, kompresorov a klimatizačných zariadení.

O PROJEKTE

Na základe analýz bolo rozhodnuté o využití hlasovej technológie, o ktorej vhodnosti sa zástupcovia Siemens Frenštát presvedčili tiež na referenčnej návšteve v spol. JLC COOP Dunajská Streda, kde je hlasové riešenie už implementované. Na dodávku hlasovej technológie bola vybraná naša sesterská spoločnosť KODYS, spol. s. r. o. s riešením Honeywell Voice.

V spoločnosti Siemens potom KODYS, spol. s. r. o. implementoval riešenie Honeywell Voice s využitím hlasového rozpoznávania pre účely výrobných skladov. Princíp hlasového vychystávania spočíva v tom, že úkony, ktoré operátor skladu vykonáva, môže vykonávať s použitím tejto technológie paralelne – teda manipuluje s tovarom, zisťuje údaje a zároveň ďalšie zaznamenáva. Nemusí teda stále brať do ruky a potom odkladať doklad či mobilný terminál. Hlasový terminál je pripevnený na opasku (či na vozíku) a operátor skladu komunikuje so systémom za pomoci hlasu prostredníctvom slúchadiel a mikrofónu v náhlavnej sade a môže sa tak sústrediť len na samotnú manipuláciu s komponentmi.

V sklade polotovarov Siemens vo Frenštáte sa skladujú komponenty pre finálnu montáž elektromotorov. Riešenie pokrýva proces naskladnenia (z príjmu do skladu polotovarov) a proces vychystania do výroby, ktoré prebiehajú v 2 krokoch. Operátori s vysokozdvižnými vozíkmi vyskladňujú najskôr komponenty pre výrobu a skladajú ich na manipulačné plochy. Skladoví operátori potom vychystávajú jednotlivé komponenty do vozíkov podľa montážnych zákaziek. Využívajú pritom náhlavné sady a s ich pomocou komunikujú so systémom – získavajú inštrukcie o ďalších položkách na vychystanie a vykonané potom potvrdzujú hlasovo do mikrofónu. Ďalej je hlasová technológia využívaná na zaskladnenie späť na sklad.

Pre použitie na vysokozdvižných vozíkoch bola zvolená technológia VMT (Vehicle Mounted Talkman) – hlasový terminál je pripevnený na konštrukciu vozíka a operátor má slúchadlá Vocollect Bluetooth pripojené k terminálu. Hlasové riešenie ešte dopĺňajú ručné snímače Motorola LS3578, ktoré sú používané na snímanie čísla palety a skladovej pozície. Mobilné tlačiarne RW420 s Wi-Fi konektivitou sa používajú na vysokozdvižných vozíkoch na doznačovanie jednotlivých kusov vyskladňovaných z paliet.

Na samotnom projekte je zaujímavý i pomerne krátky čas realizácie – od podpisu zmluvy do odovzdania diela do testovacej prevádzky ubehli  3 mesiace.

CIELE PROJEKTU

V Siemense Frenštát si dali za cieľ zefektívnenie procesu vychystávania materiálu pre montážne linky a optimálne využitie pracovnej sily operátorov skladu. S tým súvisel i zámer odstrániť prácu s papierovou dokumentáciou.

DODANÉ RIEŠENIE

Hlasová technológia Vocollect pre sklad polotovarov

PRÍNOSY RIEŠENIA

  • odstránenie práce s tlačenými dokladmi v sklade
  • zvýšenie bezpečnosti práce – voľné ruky a oči
  • zníženie chybovosti
  • zrýchlenie procesu
  • zjednodušenie a sprehľadnenie procesu
  • zvýšenie produktivity

VÝSLEDKY PROJEKTU

Pracovníci Siemensu Frenštát hodnotia celé riešenie kladne. „JJednou z největších výhod řešení je, že pracovníci mají volné obě ruce a mohou je využívat pouze pro manipulaci s materiálem, což značně urychluje proces. V rámci projektu se automatizovala řada činností. Nejen že se použila hlasová technologie, ale odbourali jsme řadu manuálních činností: např. zdlouhavou přípravu papírové dokumentace.“

Ing. Šubert na záver zhrnul: „Hlasovou technologii Honeywell považujeme za smysluplnou a efektivní a v rámci stávajících zkušeností i bezporuchovou a společnost Kodys za spolehlivého dodavatele.“


 

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár