Dr. Max - header

Implementáciou WMS systému K.Motion vznikol moderný a efektívnejší sklad v Dr.Max

Lekárne Dr.Max vznikli v roku 2006 a v súčasnosti patria medzi lídrov na trhu lekární v Slovenskej republike. Zákazníci ich nájdu na viac ako 320 miestach po celom Slovensku, ale aj ako internetovú lekáreň.

Internetová výdajňa Dr.Max sa zaoberá predajom voľnopredajných liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, doplnkového sortimentu, veterinárnych prípravkov a dermokozmetiky zákazníkom prostredníctvom online obchodu.

Pôvodný stav a potreba zmeny

Sklad Dr.Max s rozlohou 900m2 je delený do dvoch logických celkov.

Pracuje v ňom 35 až 40 skladníkov podľa aktuálnej potreby, rozdelených podľa jednotlivých operácií: príjem, vychystávanie a expedícia. Od začiatku fungovania skladu operátori používali mobilné terminály, v ktorých bežala nadstavbová aplikácia ERP systému pre prácu s čiarovými kódmi.

V súčasnosti ponúka vyše 8000 druhov položiek tovaru a pri tomto množstve bolo pre skladníkov časovo náročné zaskladňovať tovar jednotlivo po jednom produkte. Naskladnenie vykonávali naskenovaním produktu, pozície a zadaním množstva.

Na každú pozíciu bolo možné prijať akýkoľvek produkt, pozície neboli obmedzené množstvom tovaru a systém nemal žiadnu navigáciu. Objednávky sa vychystávali spôsobom – 1 operátor = 1 objednávka, počet vychystávaných objednávok a efektivita práce boli výrazne nižšie. Práca bola priraďovaná spôsobom FIFO, neexistovala možnosť uprednostnenia objednávok.

Systém neposkytoval možnosť zistenia stavu tovaru, výkon operátorov, ani kto a kedy s ním manipuloval.

E-shop musí vydávať produkty v súlade so správnou lekárenskou praxou a neprichádza do úvahy, aby bol vydaný produkt, ktorý je po exspiračnej dobe. Zabezpečenie tejto požiadavky bol zdĺhavý a

náročný proces. Pracovník musel ísť fyzicky do skladu a skontrolovať exspiráciu produktu.

Moderný a efektívnejší sklad s WMS systémom

Vzhľadom k narastajúcemu objemu predaja, ktorý každý rok výrazne rastie a komplexnejším a zložitejším procesom musela spoločnosť Dr. Max uvažovať nad zavedením WMS systému, ktorý dokáže pokryť neustále sa zvyšujúce nároky zákazníkov.

Samotnej implementácii predchádzala dôkladná analýza procesov, ktorej výsledkom je riešenie pre riadenie skladu zabezpečujúce nasledovné funkcionality:

  • rozdelenie tovaru do pozícií podľa jednotlivých kategórií tak, aby nedochádzalo k miešaniu drogérie s liekmi a pod.,
  • systém odporúča pozíciu s ohľadom na obrátkovosť produktu, aby najčastejšie vychystávané produkty boli najlepšie dostupné,
  • lepšie sledovanie doručených / nedoručených tovarov od jednotlivých dodávateľov, a tým aj možnosť rýchlejšieho reagovania na nedodaný tovar,
  • zavedenie povinného sledovania exspirácie v systéme, pri vychystaní tovaru systém kontroluje dátumy a umožňuje uprednostniť tovar s kratšou exspiráciou,
  • sledovanie objednávok a stavu tovaru na sklade v reálnom čase, lepší prehľad v spravovaní a kontrole objednávok, a tým jednoduchšia dosledovateľnosť produktov,
  • pickovanie viacerých objednávok súčasne, celkové zrýchlenie procesu , vybavenie väčšieho počtu objednávok za deň,
  • možnosť uprednostniť objednávky, filtrovať ich podľa kritérií (spôsob doručenia, charakter tovaru, atď..),
  • kontrola pickerov v reálnom čase, prehľadnejšie štatistiky pri vychystávaní objednávok - kto, koľko, za aký čas...,
  • rýchla odozva pri riešení reklamácií, jednoduchšie dohľadanie informácií pre ich vyriešenie.

 

„Zavedením WMS systému HighJump Warehouse Edge sa nám výrazne zvýšila efektivita práce, stúpla nám produktivita, systém práce je jednoduchší, plynulejší a prehľadnejší. Vieme odsledovať exspirácie produktov a včas ich v prípade potreby stiahnuť z obehu.

Systém WMS spracuje denne v priemere okolo 2 000 objednávok. Môžeme konštatovať, že vďaka zavedeniu systému bolo dosiahnuté zefektívnenie skladových procesov, vďaka čomu dokáže sklad vybaviť omnoho väčšie množstvo objednávok bez potreby zvyšovania počtu pracovníkov v sklade.“

Alena SPIŠIAKOVÁ,
manažér skladu Dr.Max

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár