Inteligentné skrinky

Inteligentné skrinky Zebra

Inteligentné skrinky Zebra sú súčasťou profesionálnych služieb spoločnosti Zebra Technologies. 

Poskytujú bezpečné úložisko pre nabíjanie a správu terminálov, tabletov a mobilných tlačiarní. Pomocou systému Zebra Access Management System ™ umožňujú ich automatické sledovanie a správu.

Zabezpečenie a dosledovateľnosť

 • efektívne využitie priestoru
 • lepšia kontrola inventára
 • obmedzenie neoprávneného prístupu k zariadeniam
 • dátum a čas umiestnenia / odstránenia zariadenia
 • úspech / zlyhanie pri prihlásení užívateľa
 • odstránené / chýbajúce zariadenia

Minimalizácia strát a poškodenia

 • možnosť sledovania používateľov na individuálnej úrovni
 • zlepšenie zodpovednosti zamestnancov
 • opatrnejšie zaobchádzanie so zariadeniami
 • návrat po ukončení každej zmeny

Optimalizácia pracovných postupov

 • priehľadné panely inteligentných skriniek umožňujú manažérom ľahko odsledovať, či boli všetky zariadenia na konci každej zmeny vrátené a ukotvené na nabitie,
 • automatizácia procesov - prístup a návrat zariadení zamestnancami
 • zníženie prestojov a zvýšenie produktivity

Zníženie nákladov

 • významné zníženie strát, poškodenia a opráv

Svoje využitie si nájdu hlavne v oblasti skladu, výroby, logistiky, distribúcie, prepravy a maloobchodu.

Existuje viacero veľkostí a konfigurácií inteligentných kabinetov podporujúcich širokú škálu mobilných zariadení Zebra, ako sú TC2X, TC5X, TC7X, TC8X, WT6000, MC9300, MC3300, mobilné tlačiarne ZQ a QLN a tablety ET5X / XSlate, R12 / R10, XPadL10.