Mountfield

Mountfield zrýchlil o 20 % prietok tovaru skladom vďaka K.Motion WMS

Mountfield a.s. je najväčší český aj slovenský predajca záhradnej techniky, záhradného nábytku, bazénov a ďalších potrieb pre záhradu. V súčasnosti prevádzkuje sieť 74 vlastných predajní a približne rovnaký počet servisných stredísk a bazénových centier.

O SKLADE ZÁKAZNÍKA

Spoločnosť Mountfield zásobuje predajne a servisy z dvoch budov centrálneho skladu v logistickom parku Strančice. V objekte pôvodného hlavného skladu o ploche 9 200 m2 sa skladujú náhradné diely, drobný tovar a bazénový sortiment.

Nový sklad o ploche 14 600 m2 slúži na zaskladnenie veľkoobjemových položiek s vysokou obrátkovosťou, ako je záhradná technika, kachle či nábytok. Kapacita je 16 800 paletových pozícií. Nový sklad predstavuje moderné crossdockové centrum s príjmovými rampami a expedičnou časťou na opačnej strane. Fungujú tu pracoviská s balíčkami na kompletizáciu paletových zásielok pre jednotlivé pobočky.

PÔVODNÝ STAV A POTREBA ZMENY

V minulosti sa na podporu skladového hospodárstva využívali tlačené výdajky. Všetky potvrdenia príjmu položiek a ich expedície sa spracovávali ručne a spätne zadávali do podnikového systému. Podporu logistických procesov zaisťoval modul Správca skladu v ERP MS Dynamics NAV. „Pro náš záměr modernizovat logistické procesy již ERP systém nenabízel požadované možnosti a skladový modul systém zatěžoval. Naším cílem bylo zavést externí řešení, které by podporovalo požadované funkce a rozvoj logistiky“,  hovorí Lukáš Roučka. Práca s tlačenými dokladmi limitovala ďalšiu expanziu. Spoločnosť Mountfield sa stretávala s chybovosťou a zámenami tovaru aj problémami s vykonávaním inventúr.

IMPLEMENTOVANÉ RIEŠENIE RIADENÉHO SKLADU

Rozširovanie sortimentu a predajnej siete si vyžiadalo expanziu logistického zázemia a modernizáciu logistických procesov. Na jeseň roku 2013 Mountfield pristúpil k implementácii systému riadeného skladu v existujúcom sklade. V jeho bezprostrednej blízkosti bol potom o pol roka neskôr otvorený nový sklad, do ktorého bol WMS rozšírený.

O PROJEKTE

Implementáciu WMS zvládla naša sesterská spoločnosť KODYS, spol. s. r. o. za menej ako tri mesiace. Prebehla v období mimo hlavnej sezóny. Integrácia systému riadeného skladu K.Motion Warehouse Edge do existujúceho ERP systému nepredstavovala pre český KODYS vďaka dlhoročným skúsenostiam s daným riešením komplikácie. Informačný systém eviduje približne 30 000 skladových položiek. Drvivú väčšinu tvoria náhradné diely; počet bežných obchodných jednotiek tovaru dosahuje cca 1 500.

K.Motion Warehouse Edge predstavuje vysoko modulárne riešenie, ktoré je možné ľahko rozširovať o ďalšie funkcionality podľa potrieb užívateľa. Po roku úspešného využívania systému má manažment spoločnosti Mountfield vízie, akým smerom by sa mohlo riešenie rozvíjať. Uvažuje sa o rozšírení systému na predajne a implementácii modulu pre plánovanie a riadenie nakládky.

HODNOTENIE PRÍNOSOV ZÁKAZNÍKOM

Implementácia WMS radikálne zrýchlila prietok tovaru skladom. Proces zaskladnenia je z hľadiska práce s WMS veľmi jednoduchý a rýchly, na čo kládol používateľ v zadaní dôraz. Nasadením systému došlo k zvýšeniu rýchlosti a presnosti vychystávania tovaru a vykonávaniu inventúr a užívateľ systému získal prehľad o stave skladových zásob v reálnom čase. Vďaka zvýšeniu účinnosti logistických procesov bolo možné v staršom sklade prejsť na jednozmennú prevádzku.

"Přesná kvantifikace nárůstu efektivity logistických procesů je však obtížná, neboť během provozu nového skladu došlo k významnému rozšíření sortimentu. Před rokem obsahovala průměrná objednávka 80 položek, dnes je to již 111 položek. Za pouhých několik měsíců se sortiment rozrostl o padesát položek“, uvádza Lukáš Roučka, riaditeľ logistiky Mountfieldu.

Ako hlavnú výhodu vníma pán Roučka transparentnosť logistických procesov a ľahké plánovanie. „Jako hlavní výhodu vnímáme v transparentnosti logistických procesů a snadné plánování. Pouhým pohledem na přehled objednávek na daný den získáváme jasnou představu o počtu pracovníků potřebných pro jejich zajištění. WMS nám umožňuje přidělovat na realizaci konkrétní objednávky optimální počet operátorů a poskytuje nám účinný nástroj pro kontrolu jejich produktivity. Dalším nesporným benefitem je možnost shromažďování klíčových provozních dat a jejich analýzy.“ 

Použitý hardware

  • vozíkové terminály VC5090
  • mobilné terminály MC9190G
  • tlačiarne ZM400
  • bezdrôtová sieť tvorená prepínačom RFS6000 a prístupovými bodmi AP6532

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár