Ferona

Softwarová aplikácia efektívne pokryla kľúčové procesy skladu spoločnosti Ferona

Ferona, a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa nákupom, skladovaním, úpravou, logistikou a predajom hutníckych výrobkov, železiarskeho sortimentu a neželezných kovov, na báze veľkoobchodu. Ferona, a.s. má v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku 17 pobočiek a viac ako 100 vlastných nákladných automobilov.

SITUÁCIA PRED ZAVEDENÍM RIEŠENIA

Skladový proces príjmu materiálu bol vykonávaný pomocou predtlačených prebierok, čo spôsobovalo vyššiu prácnosť pri príjme materiálu a možné riziko vzniku chýb pri prepisovaní údajov ako v prevádzke, tak pri následnom prepise dát do ERP. Chýbala možnosť získania informácie o materiáli uloženom v sklade priamo na pracovisku.

CIELE PROJEKTU

 • Zjednodušenie práce skladníkov a administratívnych pracovníkov
 • Nespochybniteľné dáta pre riadenie a ďalší rozvoj
 • Možnosť rozšíriť tieto riešenia pre ďalšie deliace centrá v spoločnosti Ferona

RIEŠENIE

 • Dôkladná analýza všetkých skladových procesov
 • Vývoj, návrh a nasadenie softvérovej aplikácie na mobilných termináloch, ktorá pokryje kompletné potreby procesu príjmu a preskladnenia v sklade s hutníckymi výrobkami
 • Prepojenie tejto mobilnej aplikácie s informačným systémom BPCS zákazníka
 • Dodávka hardvéru – odolné terminály Zebra TC70 s OS Android
 • Implementácia ethernetovej infraštruktúry a priemyselnej Wi-Fi siete – Extreme Networks AP7522 do netemperovaných skladov
 • Dodávky spotrebného materiálu – polyetylénové etikety s predtlačou

PRÍNOSY

 • Zjednodušenie, zrýchlenie a sprehľadnenie skladových procesov
 • Mobilná aplikácia pokrýva všetky činnosti identifikácie zvitkov, príjmu zvitkov do stavu zásob, zaskladnenie zvitkov na pozíciu v sklade, riešenie nezhôd a inventúru
 • Zníženie obehu tlačených dokumentov – zvýšenie efektivity
 • Možnosť nasadenia mobilnej aplikácie na ďalšie pobočky Ferony
 • Zjednodušenie práce skladníka pomocou mobilných terminálov – zvýšenie produktivity
 • Využitie čiarového kódu a kontroly systémom

VÝSLEDOK

Pracovníci vo výrobnej hale najnovšie využívajú mobilné terminály Zebra TC70 s mobilnou aplikáciou, ktorá komunikuje bezdrôtovo s ERP Feronmi. Pracovníci prostredníctvom terminálu a využitia čiarového kódu vykonávajú elektronický príjem tovaru (avízo z hute) a tiež priebežnú kontrolu. Vďaka mobilnej aplikácii je k dispozícii kompletný prehľad aj o prijímanom materiáli s možnosťou materiál preskladniť. Hlavným prínosom pre Feronu je aktuálne zrýchlenie procesu príjmu tovaru, zvýšenie efektivity ďalších činností spojených s príjmom, využitie elektronických avíz a v neposlednom rade prehľadnosť a dohľadateľnosť dát.


VÝSLEDOK OČAMI ZÁKAZNÍKA

"Cílem výběrového řízení byl výběr dodavatele, který svými znalostmi a zkušenostmi bude schopen zajistit požadované služby a dlouhodobě uspokojit požadavky v pozáručním servisu a dalším rozvoji řešení. Dodavatel, který mimo konzultantskou rutinu přinese nové pohledy a náměty na zvýšení produktivity. V rámci projektu automatizace skladových procesů, společnost KODYS pomohla optimalizovat proces příjmu materiálu na sklad a snížit podíl tištěných dokumentů. Následujícím krokem digitalizace skladových procesů, který společně připravujeme, bude využití terminálů v dalších činnostech, jako jsou výroba a expedice."

Tomáš Kuncman, zmocnenec pre kvalitu SSC

 

 

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár