PHARMACOPOLA header

WMS systém znížil mieru chybovosti a zefektívnil skladové procesy vo PHARMACOPOLA

PHARMACOPOLA je slovenská distribučná spoločnosť s viac ako 10 000 položkami na sklade. Na trhu pôsobí 25 rokov a od začiatku sa zameriava na veľkodistribúciu veterinárnych liečiv a prípravkov. Od roku 2001 sa jej portfólio rozšírilo o predaj a distribúciu krmív, neskôr založila aj divíziu prístrojov. V súčasnosti je PHARMACOPOLA exkluzívnym partnerom viacerých svetových výrobcov veterinárnych produktov, krmív, chovateľských potrieb a prístrojov.

Pôvodný stav:

Sklad spoločnosti PHARMACOPOLA, s plochou viac ako 2.500m2, je rozdelený na 3 logické celky - krmivá, veterinárne liečivá a humánne liečivá. V každom z týchto skladov sa manipuluje s tovarom rôzneho charakteru, čo zvyšovalo náročnosť na fungovanie skladu ako celku. Ďalším špecifikom bolo sledovanie šarží a exspirácií pri tovaroch. Náročnosť zvyšuje aj charakter skladovaného tovaru, nakoľko veterinári vyžadujú dodanie objednaného lieku najneskôr nasledujúci pracovný deň od objednania.

Sklad bol vedený v ERP systéme Navision s využitím pera a papiera, to znamená, že skladníci dostávali papierové podklady, podľa ktorých robili príjem a výdaj tovaru a do ktorých zaznamenávali pohyby tovaru na sklade. Pre dosahovanie nízkej chybovosti bolo potrebné pri jednotlivých operáciách robiť dodatočné úkony, ktoré jednotlivé procesy spomaľovali a zvyšovali administratívnu náročnosť na prevádzku skladu. Pre ľahšie dohľadanie tovaru v sklade bol tovar uložený na presne určených pozíciách, čo limitovalo efektívne využívanie priestoru skladu. V prípade presunu tovaru v rámci skladu bola jeho zmena administratívne náročná. „Keď sme potrebovali presunúť tovar v rámci skladu na inú pozíciu, skladník túto zmenu poznačil na papier a neskôr, keď sa dostal k počítaču, túto  zmenu poznačil do informačného systému, čo spôsobovalo, že sme mali v systéme neaktuálne informácie o umiestnení tovaru“. 

Milan Greguš, 
riaditeľ logistiky spoločnosti PHARMACOPOLA

Zavedenie WMS systému

Pôvodný spôsob práce nebol dostatočne efektívny a s narastajúcim množstvom objednávok musela spoločnosť PHARMACOPOLA uvažovať nad zavedením WMS systému, ktorý bude najlepšie zodpovedať jej potrebám a vďaka ktorému dokáže pokrývať neustále sa zvyšujúce nároky zákazníkov, aby si udržala popredné postavenie na trhu.  

Hlavné ciele

  • zefektívnenie skladových procesov
  • zníženie miery chybovosti vznikajúcej pri skladových operáciách

Sekundárne ciele

  • prehľad skladových zásob a ich umiestnenia podľa pozícií v reálnom čase
  • optimalizácia ľudských zdrojov, zníženie fluktuácie zamestnancov
  • získavanie ukazovateľov pre vyhodnocovanie práce skladníkov

Zavedením WMS systému HighJump Warehouse Edge (predtým AccellosOne Warehouse) boli tieto ciele dosiahnuté. Skladníci pracujú s mobilnými terminálmi, so snímačmi čiarových kódov, pomocou ktorých vykonávajú jednotlivé operácie ako príjem, vychystávanie, presuny a inventúru tovaru. Vďaka tomu sú jednotlivé operácie vykonávané rýchlejšie a jednoduchšie, pri zachovaní minimálnej chybovosti.

Všetky pohyby sú v systéme zaznamenávané on-line, vďaka čomu majú všetci pracovníci v sklade, ale aj pracovníci na ďalších oddeleniach ako je nákup, alebo predaj, stále aktuálne a presné informácie o stave tovaru na sklade. Samozrejmosťou je pri jednotlivých operáciách sledovanie šarží a exspirácií.

Pre rýchlejšie a efektívnejšie vychystávanie objednávok môžu skladníci využívať funkciu vlnové vychystávanie, pomocou ktorej dokážu jedným prechodom skladu naraz vychystať tovar pre viaceré objednávky.

Ďalším benefitom je, že systém poskytuje detailné informácie o práci jednotlivých skladníkov.  „Vďaka WMS systému dnes máme presné informácie  o výkonnosti  jednotlivých skladníkov vďaka čomu vieme spravodlivo odmeňovať ľudí podľa reálne dosiahnutých výkonov“, 

Milan Greguš, 
riaditeľ logistiky spoločnosti PHARMACOPOLA

 

V sklade spoločnosti PHARMACOPOLA sa pracuje v trojzmennej prevádzke 6 dní v týždni, preto musel byť nábeh systému do ostrej prevádzky rýchly a bezproblémový. To sa vďaka súčinnosti všetkých zúčastnených strán podarilo a hneď v deň spustenia ostrej prevádzky sa začal systém naplno využívať.  Pol roka po spustení ostrej prevádzky využíva systém HighJump Warehouse Edge v sklade celkovo 26  skladníkov bez akýchkoľvek väčších výpadkov. Priemerne denne systém spracuje okolo 500 objednávok a je pripravený na ďalšie navyšovanie. Môžeme konštatovať, že vďaka zavedeniu systému bolo dosiahnuté zefektívnenie skladových procesov, vďaka čomu dokáže sklad vybaviť väčšie množstvo objednávok bez potreby zvyšovania počtu pracovníkov v sklade.

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár