K-MAJETOK nahradil E V I D E I s novým vizuálom a sloganom

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží prinášať neustále inovácie a nové technologické trendy.  Inak tomu nebude ani v roku 2019. Prinášame na trh vylepšené riešenie na evidenciu a inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku.
 
Staviame na základoch našej pôvodnej aplikácie K-MAJETOK, ktorú sme technicky zdokonalili, doplnili o nové funkcionality a pritom sme zachovali jednoduché a obľúbené ovládanie pre používateľov.  
 
Kodys Slovensko - sw riešenie na evidenciu hmotného aj nehmotného majetku
 
Okrem kompletného redizajnu mobilnej aplikácie a doplnených funkcionalít do PC aplikácie, pribudla podpora jazykov - angličtina, nemčina, čeština, polština, maďarčina a ruština, a sme pripravení na akýkoľvek iný jazyk.
Aplikácia naďalej využíva pre fyzickú inventarizáciu 1D a 2D čiarové kódy a v prípade špecifických projektov podporuje aj RFID technológiu.
Pre zjednodušenie napojenia na ďalšie informačné systémy sme súčasné komunikačné možnosti obohatili o štandardizovanú webovú službu typu SOAP, takže napojenie na vaše ERP bude ešte jednoduchšie. Zároveň sme pre vás v novom roku pripravili aj nový, veľmi atraktívny spôsob prevádzkovania systému, formou ročného predplatného.
 

Viac o E V I D E I