Za vedomosťami do Bologne

Poznať produkt, vedieť ako sa používa, dokázať odpovedať na vaše otázky - to všetko si vyžaduje, aby sme si neustále prehlbovali naše vedomosti. Pravidelne preto absolvujeme školenia, ktoré organizujú naši partneri. Jedného takého školenia sa zúčastnili kolegovia z oddelenia systémového inžinierstva a servisu, a to priamo v Bologni, u nášho partnera, ktorým je Datalogic. 

Školenie bolo okrem iného zamerané aj na  na technológiu DPM (Direct Part Marking), ktorá sa používa na trvalé označovanie predmetov a slúži ako univerzálny nástroj pre automatický zber údajov a kontroly chýb. Aj keď technológia DPM existuje už viacero rokov, jej zavedenie bolo až donedávna pomerne nákladnou záležitosťou. V súčasnosti spoločnosti ako Datalogic  ponúkajú nový prístup k technológii DPM, prinášajúci nové možnosti, ktoré možno rýchlo a pri menších nákladoch implementovať. Tento nový prístup zaisťuje flexibilnejšie a spoľahlivejšie snímanie a umožňuje rozsiahlejšie využitie metód DPM. Viac o metóde DPM

Kodys Slovensko - naši kolegovia na školení o DPM v Bologni u nášho partnera - DATALOGIC