Automatizácia pre sklady a výrobu

Dopyt po nasadení automatizácie a robotizácie rastie najmä v logistických odboroch a vo výrobnom priemysle.

Systém riadenia skladu (warehouse management system – WMS) dokáže výrazne znížiť chybovosť, zrýchliť prevádzku skladu, znížiť mieru zapojenia ľudských zdrojov a v konečnom dôsledku znížiť náklady a súčasne zvýšiť produktivitu. Nasadenie WMS je tiež nevyhnutnou podmienkou pre zmysluplné využitie radu technológií, či už ide o čiarové kódy, RFID, hlasové rozpoznávanie (voice picking), alebo o využitie automatizácie. To všetko výrazne vplýva na efektivitu intralogistiky.

Nasadenie WMS zabezpečí, že prevádzka skladu je riadená systémom, nie skladníkmi. V konečnom dôsledku môže ísť o prvý krok prechodu od ceruzky a papiera k digitalizácii, až po využitie pokročilej robotizácie a automatizácie. Systém riadenia skladu je však len nástroj, o úspešnosti rozhoduje....

Čítať ďalej

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár