Rozširujeme hranice vzdelávania vďaka unikátnemu partnerstvu

 

V KODYS SLOVENSKO sme vždy verili, že investovanie do vzdelávania a skúseností je kľúčom k úspechu. A preto sa snažíme byť aktívni vo vzdelávacej oblasti. Už viac ako 10 rokov spolupracujeme s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave na zlepšovaní vzdelávacieho procesu tým, že prinášame študentom študijného programu marketingový a obchodný manažment najnovšie poznatky z oblasti automatickej identifikácie a spracovania dát. 

Ako experti v tejto oblasti máme príležitosť zdieľať naše skúsenosti a vedomosti s tými, ktorí sa pripravujú na svoju profesionálnu cestu. Chceme, aby študenti pochopili hodnotu moderných technológií a ako môžu efektívne priniesť inovácie do výrobných, technologických, skladových či distribučných procesov v rôznych odvetviach. 

S potešením oznamujeme, že sme v utorok 16.1.2024 podpísali memorandum o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, zastúpenou rektorom, prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. Spolupráca sa bude realizovať najmä vo vedecko-výskumnej a poradenskej činnosti, realizácii spoločensky prospešných aktivít a vo vzdelávacom procese. 

Sme presvedčení, že naša spolupráca poskytne študentom cenné skúsenosti a ešte viac nás priblíži k inovatívnym riešeniam v našom odvetví. Tešíme sa na ďalšiu spoločnú cestu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov.

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár