I.D.C. Holding

Implementované riešenie EVIDEI zrýchlilo inventúru majetku v spoločnosti I.D.C HOLDING

I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva, s viac ako storočnou tradíciou.  
Spoločnosť vyprodukuje takmer 38 000 ton výrobkov, s ročným obratom cca 112,6 mil. EUR. I.D.C. Holding, a.s. zastrešuje Figaro Trnava, Pečivárne Sereď a prevádzkareň na výrobu čokoládových sezónnych figúrok v Cíferi.
Medzi najznámejšie produkty tejto spoločnosti patria nepochybne Horalky, Mila, Tatranky, Kakaové rezy, bylinkové cukríky Verbena, či Banánky v čokoláde. 

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. patrí medzi najväčšie slovenské spoločnosti, s viac ako 1000 zamestnancami a veľkým množstvom majetku. Ten bol doposiaľ inventovaný pomocou pera a papiera, dôsledkom čoho bola inventúra časovo a aj personálne náročná.
Rozhodli sme sa preto spoločnosť osloviť s ponukou moderného riešenia EVIDEI, ktoré prinesie zjednodušenie, spresnenie a zrýchlenie inventarizácie. 

Základom riešenia je využívanie QR kódov, ktorými je označený každý kus inventovaného majetku. Kódy sú počas inventúry skenované pomocou mobilných terminálov, vďaka čomu sa proces podstatne zrýchli a spresní. Dáta z mobilných terminálov sú prenášané do PC aplikácie EVIDEI, ktorá umožňuje ich jednoduché a prehľadné spracovanie.

„Naša spoločnosť  kontinuálne investuje do inovácií, ktoré vedú k zjednodušovaniu a zvyšovaniu efektivity práce. Aj preto sme ocenili riešenie, s ktorým nás oslovila spoločnosť Kodys Slovensko. Vnímame ho ako veľký posun v procese inventúry. Vďaka EVIDEI dokážeme spracovať výsledky inventúry v kratšom čase a s menším počtom nepresností. Samotná implementácia riešenia prebehla hladko a rýchlo, takže už tento rok môžeme novinku pri inventúre využiť!“

Mgr. Rudolf Švehla,
správca ekonomickych modulov 

Mnohé predmety inventarizácie sa nachádzajú vo výškach, alebo je k nim obmedzený prístup, čo bolo potrebné zohľadniť pri výbere snímacích zariadení. Na fyzickú inventarizáciu používa spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. mobilné terminály ZEBRA TC56 a TC8000  s mobilnou aplikáciou EVIDEI. Terminály TC8000 sú vybavené long-rangeovým skenovacím prvkom, ktorý umožňuje snímanie čiarových kódov na dlhšiu vzdialenosť. 

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár