NIVY Watch

 

Introducing NIVY Watch

V súčasnej dobe, kedy sú big data najcennejšou komoditou sveta, vám ponúkame riešenie Nivy Watch, ktoré je jedinečnou kombináciou inteligentných hodiniek a softvéru určeného na zber dát. Zmeny vo vnímaní big data sa však netýkajú iba IT sféry, ale dotýkajú sa všetkých ľudí. Dáta získané pomocou riešenia Nivy Watch pomáhajú digitalizovať a optimalizovať pracovné procesy, zvýšiť produktivitu a efektivitu zamestnancov a prispievajú k samotnému rastu organizácie.

Prečo inteligentné hodinky pre biznis?

Komunikácia spoločnosti so zamestnancami

 • zmena pracovných aktivít, či lokality
 • marketingové akcie
 • komunikácia bez nutnosti osobného kontaktu

Vstup/výstup z priestorov spoločnosti

 • eliminácia plastových kariet
 • evidencia pracovnej dochádzky

Meranie času stráveného vykonávaním pracovných aktivít 

 • efektívne nastavenie pracovného procesu a času zamestnancov

Vytváranie heat máp pohybu zamestnancov

 • možnosť vytvoriť efektívnejšie pracovné postupy na základe dát získaných z pohybu zamestnancov

Monitoring polohy zamestnancov

 • evidencia, kde a v akom čase sa zamestnanec nachádza pri výkone svojich pracovných aktivít

Počet krokov a prejdená vzdialenosť

 • meranie efektivity a vyťaženosti zamestnancov

Akcelerometer na definovanie optimálnych pracovných postupov

Monitorovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • pri rizikovej pracovnej činnosti, možnosť presne monitorovať polohu zamestnanca, predchádzať pracovným úrazom na pracovisku, resp. dodržiavanie legislatívy

 

PDF icon pripadova_studia_nivywatch_ef_logistic_services_-_zlepsenie_pohybu_a_komunikacie_zamestnancov.pdf

KODYS SLOVENSKO - NIVY Watch - koláž

Nielen inteligentné hodinky

Nivy Watch sú komplexným riešením, kombináciou špecializovaného hardvéru a softvéru pozostávajúceho z:

 • profesionálnych inteligentných hodiniek - prirodzený doplnok každodenného života, vyrobené z príjemných materiálov, s ergonomickým a atraktívnym dizajnom a jednoduchým ovládaním. Po nasadení na zápästie fungujú okamžite bez nutnosti dodatočnej inštalácie.
 • firmvéru založeného na systéme Android - so zjednodušeným používateľským rozhraním, ktoré zamestnancov neruší pri práci. Súčasťou firmvéru je aj špecializovaná aplikácia, ktorá zbiera dôležité dáta zo senzorov hodiniek a odosiela ich do cloudu.
 • viacnásobnej nabíjacej stanice - škálovateľná multi-nabíjacia stanica so šesťdesiatimi nabíjacími pozíciami, čím riešenie Nivy Watch zabezpečí zákazníkovi pohodlné nabíjanie hodiniek naraz.
 • Cloudového riešenia Data Factory - zastrešuje konfiguráciu celého systému, slúži na ukladanie, správu a analýzu zozbieraných dát.

Starter Kit

KODYS SLOVENSKO - NIVY Watch_starter kit

NIVYWatch Starter Kit je vhodný pre potenciálnych partnerov, ktorí chcú vyskúšať riešenie NIVY Watch. Kufrík obsahuje okrem hardvérovej časti aj prístup do NIVY Data Factory, kde sa zozbierané dáta ukladajú, spravujú a dajú sa analyzovať vďaka vstavanému Power BI.

 

 

 

 

 

Viac informácií nájdete na https://nivy.watch/