NIVY Watch

KODYS SLOVENSKO - NIVY_Watch_banner

Nivy Watch nie sú len inteligentné hodinky, ale aj kombinácia špecializovaného hardvéru a softvéru slúžiaceho pre zber dát. Zozbierané a vyhodnotené dáta umožňujú sprehľadniť, digitalizovať a optimalizovať pracovné procesy a výrazne zvýšiť produktivitu a efektivitu práce ľudí vo všetkých typoch organizácií.

 

Ekosystém pozostávajúci zo štyroch hlavných zložiek:

Priemyselné inteligentné hodinky

 • nositeľné zariadenie navrhnuté a vyrobené pre pracovné prostredie s jedinečnou ergonómiou a ovládaním, aby sa pracovníci cítili pohodlne pri nosení a používaní
 • jednoduché a ľahké nasadenie - funguje ihneď po vybalení

Firmvér založený na systéme Android

 • softvér s optimalizovanou spotrebou batérie pre jednozmennú prevádzku
 • jednoduché používateľské rozhranie
 • možnosť rozšírenia o vlastné aplikácie

Škálovateľná viacnásobná nabíjacia stanica 

 • modulárnu nabíjaciu stanicu je možné rozširovať a tým nabíjať aj stovky zariadení naraz
 • vhodné do výroby, logistiky, maloobchodu, zdravotníctva a štátnej správy

NIVY Data Factory

 • špecializovaná platforma pre správu zozbieraných dát, analýzu údajov, integráciu s analytickými nástrojmi tretích strán a správu inteligentných hodiniek
 • všetky zozbierané dáta sú uložené v databáze na cloudovom úložisku
 • prístup k informáciám možný cez mobilnú aplikáciu pre iOS a Android

 

KODYS SLOVENSKO - NIVY Watch banner 2

Možnosti využitia

 • určovanie polohy v interiéri - rýchla a efektívna lokalizácia zamestnancov
 • meranie času pracovnej aktivity (obsluha strojov, prestoje strojov, pracovné cesty, prestávky, nebezpečné oblasti, atď.)
 • kontrola vstupu / výstupu z budov alebo areálu spoločnosti
 • komunikácia medzi zamestnancami vrátane okamžitých správ
 • sledovanie práce a pohybu ruky pomocou akcelerometra
 • analýza pracovného postupu
 • vlastné aplikácie podľa vlastných obchodných potrieb
 • monitoring bezpečnosti práce a ochrany zdravia
 • starostlivosť o zamestnancov –  fyzické zdravotné odchýlky

Bezpečnosť na pracovisku

KODYS SLOVENSKO - NIVY Watch bezpečnosť

 • vďaka senzorom, ktoré monitorujú informácie o pohybe a zdraví jednotlivca, môžu byť využívané ako pomocný prostriedok pri bezpečnosti práce, pri detekcii a prevencii nehôd

 • ak sa zamestnanec nachádza v blízkosti nebezpečnej zóny, alebo do nej vstúpi, hodinky spustia upozornenia
 • pri identifikácií akýchkoľvek zdravotných ťažkostí  môžu hodinky zamestnancovi alebo zamestnávateľovi posielať upozornenia

 

Viac informácií nájdete na https://nivy.watch/