Emil_Frey

Zlepšenie pohybu a komunikácie zamestnancov v Emil Frey

EF Logistics, člen skupiny EMIL FREY, ponúka logistické a skladové služby pre náhradné diely motorových vozidiel v Lozorne na Slovensku. Švajčiarska skupina EMIL FREY je najväčšou súkromnou spoločnosťou zaoberajúcou sa importom a predajom nových motorových vozidiel, jazdených vozidiel, ako aj predajom a distibúciou náhradných dielov. Podľa Handelszeitung, spoločnosť v roku 2019 zamestnávala viac ako 22 000 zamestnancov a dosiahla tržby 11 miliárd švajčiarskych frankov. Od roku 2017 je spoločnosť najväčším predajcom automobilov v Európe. 

Zhrnutie

EF Logistics sa kontinuálne snaží zdokonaľovať kontroly viacerých zón skladu a zároveň zlepšovať a urýchľovať neverbálnu komunikáciu medzi zamestnancami. Vybrali si preto inteligentné hodinky NIVY Watch, ako riešenie, ktoré im s týmito výzvami pomôže a umožní ďalej zefektívňovať interné procesy. Po nasadení hodiniek sa zjednodušil monitoring daných zón skladu a zrýchlila sa výmena informácií. To zároveň umožnilo spoločnosti analyzovaťpracovné procesy krok po kroku a zohľadniť aj ich časovú náročnosť.

Výzvy a ciele

Spoločnosť EF Logistics čelila vo svojich skladoch dvom veľkým výzvam. Prvou výzvou bolo zlepšenie kontroly v zónach skladu, kde zamestnanci ťažšie identifikovali poškodenia tovaru. NIVY Watch mali pomôcť s monitorovaním zamestnancov v daných zónach, identifikácii ich pohybu, zvyšovaním efektivity práce a zlepšovaním pracovných postupov a systémov. Ďalšou výzvou bolo zefektívnenie komunikácie v sklade. Neverbálna komunikácia je stále dôležitejšia a v sklade s väčšou rozlohou a zvýšeným pohybom ľudí aj mimoriadne užitočná. Keďže v niektorých skladových zónach nebol dostatočný mobilný signál, boli telefóny často nepoužiteľné. Ak sa chcel manažér dostať ku kolegovi, bol nútený hľadať ho priamo v sklade aj niekoľkokrát za deň. Tento spôsob práce bol neefektívny z časového hľadiska a tiež z dôvodu zvýšenej záťaže na manažéra a zamestnancov. Tieto dve výzvy boli kľúčové pri rozhodovaní EF Logistics ako monitorovať pohyb zamestnancov v sklade a mať reálne použiteľné dáta, na základe ktorých (aj pomocou prepojenia interných systémov s Power BI) sa dajú vyhodnotiť vykonané pracovné úkony v danom čase a na danom mieste. 

Riešenie

EF Logistics sa rozhodla pre NIVY Watch ako riešenie ich požiadavky s kontrolou a komunikáciou zamestnancov. NIVY Watch pozostáva z profesionálnych inteligentných hodiniek, Android firmvéru, multi-nabíjacej stanice a cloudového úložiska NIVY Data Factory. Hodinky sú vybavené špecializovaným hardvérom a softvérom, ktorý identifikuje okolité Bluetooth senzory a presne určia vzdialenosť a čas strávený v ich blízkosti. Túto funkciu je možné využiť ako interiérový lokalizačný systém. Hodinky je možné používať na odosielanie krátkych správ medzi manažérmi a zamestnancami pomocou NIVY Data Factory, mobilnej aplikácie, alebo vopred nakonfigurovanej sady textov z hodiniek. Spoločnosť EF Logistics zvažovala aj alternatívne riešenia, ale zistila, že neexistuje široká škála možností, ktoré by riešili ich problém, a ktoré by boli sofistikované a zároveň ľahko implementovateľné. 

"Hodinky sa nám javili byť ideálnym riešením, pretože zamestnancom uvoľňujú ruky a neobmedzujú ich v ďalších aktivitách," 

Peter Lászlo, Quality Manager pre EF Logistics

Prostredníctvom NIVY Watch sa firme podarilo adresovať výzvy spojené s monitoringom aktivít a internou komunikáciou a tiež požiadavku integrácie systému s Power BI. Navyše nasadenie nevyžadovalo inštaláciu žiadnej dodatočnej kabeláže, či nákladného hardvéru. Spoločnosť EF Logistics vyhodnotila implementáciu celého systému NIVY Watch ako jednoduchú a priamočiaru. Vyhovoval im vopred nakonfigurovaný systém, kde neboli potrebné dodatočné zásahy, ani špeciálne zručnosti na jeho obsluhu. Riešenie dokázali nasadiť a obsluhovať sami a jediný krok, ktorý museli podstúpiť, bolo rozloženie Bluetooth senzorov okolo skladu. Okamžite po ich rozmiestnení začali hodinky zbierať dáta, ktoré sa ihneď zobrazili v cloudovej aplikácii NIVY Data Factory.

“Nasadenie NIVY Watch prebehlo extrémne rýchlo a zvládli sme ho prakticky sami.”

- Peter Lászlo Quality Manager, EF logistics

Výsledky

Spoločnosť používa riešenie NIVY Watch ako interiérový lokalizačný systém a taktiež na zjednodušenie komunikácie medzi zamestnancami. Takmer okamžite zaregistrovala pozitívny vplyv na celkové pracovné procesy. Po predložení údajov o pohybe zamestnancov zaznamenala spoločnosť EF Logistics nárast pohybu v predtým zanedbaných zónach. NIVY Watch im navyše zabezpečili efektívnejšiu komunikáciu medzi manažérmi a zamestnancami bez toho, aby medzi nimi muselo prísť k fyzickej interakcii.

Vďaka obrovskému množstvu získaných údajov, dokázal manažment spoločnosti začať pracovať s personálom na ďalšom vylepšovaní interných pracovných postupov. Rovnako zaznamenali aj výrazne zodpovednejší výkon pracovných aktivít, ktoré zaisťovali hladkú a bezpečnú prevádzku skladu.

"Z nášho pohľadu sú interiérová lokalizácia, komunikácia, možnosť presne odmerať časovú náročnosť rôznych pracovných úkonov ako aj jednoduchosť a rýchlosť nasadenia najužitočnejšími vlastnosťami NIVY Watch. Odporučili by sme NIVY Watch aj iným spoločnostiam, pretože je to technológia, ktorú je možné prispôsobiť akýmkoľvek potrebám v rôznych oblastiach výroby, služieb alebo administratívy.“ 

Peter Lászlo Quality Manager, EF Logistics

Spoločnosť EF Logistics hodnotí NIVY Watch ako mimoriadne efektívne riešenie ich výziev a majú v úmysle rozšíriť používanie systému aj ďalej v rámci spoločnosti – do oblastí, kde je dôležitá neverbálna komunikácia, ktorá je zároveň efektívna, rýchla, adresná a bez nutnosti priameho fyzického kontaktu.

Kontaktujte nás

Zistíme vaše potreby a poradíme ideálne riešenie pre váš biznis.

+421 2 4342 3844 info@kodys.sk

Vyplňte kontaktný formulár