Systém riadenia skladu - WMS

KODYS SLOVENSKO - systém riadeného skladu WMS - K.Motion Korber
 
Warehouse Management System je softvérové riešenie, ktoré optimalizuje prevádzkové procesy všetkých funkcií skladu. Začínajúc príjmom tovaru od dodávateľa a končiac expedíciou dodávky zákazníkovi.

Systém riadenia skladových operácií využíva prostriedky automatickej identifikácie, ako sú snímače (čítačky) čiarových kódov a RFID, najčastejšie priamo integrované do mobilných terminálovtlačiarne etikietsieťové prostriedky a samozrejme zodpovedajúce programové vybavenie na zber, prenos a spracovanie dát. 

Čo získate zavedením riadeného skladu?

  • zvýšenie pracovnej efektívnosti (navigovanie operátorov, vychystávanie viacerých objednávok súčasne, automatizácia, štatistika operátorov)
  • nárast logistickej produktivity a zníženie počtu vykonávaných činností
  • výrazné zníženie chybovosti a zámien spôsobené ľudským faktorom
  • vychystávanie podľa FIFO a kompletnú dosledovateľnosť tovaru
  • skrátenie rozhodovacieho cyklu s informáciami v reálnom čase
  • zlepšenie plnenia objednávok a spokojnosti zákazníkov
  • významné zníženie nákladov vyplývajúcich zo strát
  • optimalizáciu skladových operácii a priestorov
  • presnú skladovú evidenciu v reálnom čase
  • zvýšenie produktivity práce

 

Sme partnerom spoločnosti Körber a ponúkame flexibilné a nastaviteľné riešenie pre správu skladov všetkých veľkostí

K.Motion WMS

KODYS SLOVENSKO - systém riadenia skladu wms - kmotion - korber