Snímače a čítačky čiarových kódov

Hlavnou úlohou čítačiek je rýchle a bezchybné prečítanie čiarového kódu, ako aj odovzdanie jeho obsahu hostiteľovi. Tým môže byť bežný počítač, pokladňa, alebo akékoľvek zariadenie, ktoré podporuje niektoré zo štandardných priemyselných rozhraní. Pripojenie snímača k hostiteľovi môže byť realizované káblovo, alebo bezdrôtovo – obvykle technológiou Bluetooth.

Z hľadiska princípu snímania delíme snímače na laserovédigitálne. Laserové využívajú technológiu čítania jedným, alebo viacerými lúčmi, ktoré vyžarujú z laserových diód a sú schopné čítať čiarové kódy aj z väčšej vzdialenosti. Princíp digitálnych snímačov je rovnaký ako pri digitálnych fotoaparátoch, to znamená, že sa kód odfotí a obrázok je následne integrovaným dekodérom prečítaný. Výhodou je čítanie 1D a všetkých typov 2D kódov, vo viacerých smeroch.

V našej ponuke nájdete snímače od renomovaných výrobcov:

Zebra, Honeywell, Datalogic